Poslední diskuse
Kontakt

Láďa Kalina

777 720306

lada@kalinayacht.com

Úhoř

17.6.2012 NOVINKA Staré články, Trvalý odkaz

Úhoř

Ryba, kterou část rybářů ráda chytá a jiná část ji zas nemůže vystát. Pokud od tohoto článku čekáte přesný návod jak ouhoře čapat, tak vás asi zklamu.

Jedná se mi o to, upozornit ostatní na krátící se čas, který nám, Evropanům, pro lov úhořů ještě zbývá.

O tom, že úhoři z našich vod pomalu mizí, jistě nemůže být pochyb. Přirozený tah mladých úhořů Labem na naše území je již dávnou minulostí. Letecký převoz úhořího monté jako jediná momentální možnost rozšiřování úhoře do našich vod je negativně ovlivňován zejména ekonomickou možností rybářského svazu. Nezlobte se však na rybářský svaz. Cena monté rok od roku výrazně stoupá v závislosti na snižujícím se množství monté připlouvajícího k evropským břehům.

Snižující se množství připlouvajícího monté má podstatný důvod ve snižujícím se počtu dospělých úhořů přeživších tah z evropských řek k moři. To je způsobeno množstvím přehrad na našich tocích a vypouštění jejich vody přes turbíny.

Dalším nepříznivým faktorem ovlivňujícím tah monté k evropským břehům je slábnoucí Golfský proud. Golfský proud unáší úhoří jikry z oblasti Sargasového moře, svou stálou teplotou hlídá správný vývoj jiker v larvální stádium. A svým pohybem dopravuje monté k evropským břehům. Problém je v tom, že právě tento jedinečný teplý proud slábne. Golfský proud má dva motory, prvním je celoročně teplé počasí v rovníkové oblasti. Druhým motorem jsou studené proudy vody padající od hladiny do velkých hloubek v severských polárních oblastech a odtok těchto vod k rovníku. No a tento motor se velmi rychle vytrácí. To znamená, že Golfský proud začíná nasávat masy vod z jiných oblastí, s jinou teplotou a to samozřejmě má vliv na výsledný směr jeho proudu a jeho vydatnost.

Lze se tedy domnívat, že výskyt úhořů v našich vodách zanikne ruku v ruce s odklonem Golfského proudu, případně se změnou jeho teploty. Buďto se monté vůbec nevyvine díky změně teploty vody, neboť snížení teploty vody o několik málo stupňů může být pro larvální stádium úhoře letální. Laicky řečeno život při vývinu jikry v larvální stádium zanikne. Nebo se mladí úhoři vyvinou, ale Golfský proud je k Evropě vůbec nedonese a pak nejspíš skončí v Afrických pobřežních vodách.

Za těchto předpokládaných okolností budou úhoři v našich vodách dožívat. Prvně zmizí z tekoucích vod, neboť budou v dospělosti hnáni dávným instinktem k tahu do moře směrem ke smrti na lopatkách turbín. Poslední úhoři se budou nacházet na uzavřených vodách pískoven a lomů nespojených s tekoucími vodami. Pokud budou rybáři v dohledné době vysazovat úhoří monté pouze do těchto vod a ne do vod tekoucích, můžeme s lovem úhoře počítat ještě nějakých třicet let po ukončení jeho vysazování do našich vod.

Jestli jste tedy ještě své velké úhoře nechytili, máte poměrně dost času. Ale počítejte s tím, že bude úhořů stále méně a neviňte z této situace náš rybářský svaz.

Láďa Kalina 2006

Komentář ke článku (0)

Vývoj rybaření u nás

16.6.2012 NOVINKA Staré články, Trvalý odkaz

Vývoj rybaření u nás

Je zajímavé pozorovat četnost ryb v jednotlivých lokalitách v závislosti na znečištění vody,výskytu přirozených složek potravy,změně teplotě vody způsobené stavbou velkých vodních děl,zvýšeného či sníženého vysazování jednotlivých druhů ryb čí působení zvýšeného množství škůdců.(ať žije souvětí)

Snižování znečištění a výskyt přirozené potravy Ačkoli je to jev velice pozitivní pro čistotu životního prostředí a zdraví vodních živočichů, na stavu početnosti jednotlivých rybích druhů se odráží spíše negativně. Snižování organického znečišťování má za následek výskyt menších populací drobných vodních živočichů jako základního článku potravy ryb. To má vliv na menší roční přírůstky celého rybího společenství a k postupně se snižující velikosti lovených ryb. Dále to má přímý vliv na orientaci jednotlivých druhů ryb k výběru jiných druhů potravy. Vlastně je to celkem známý jev. Ryby se orientují na sběr toho druhu potravy, který momentálně ve vodě převládá. Prostě ryby nebudou rýt ve dně pro pár patentek, když se na témže místě vyskytuje velké množství nítěnek a v období masivního rojení jepic zůstanou i nítěnková pole nedotčena.V období tření ryb se zase stávají významnou složkou potravy ryb vysokoenergicky hodnotné jikry.To mě přivádí i k úvaze o energické hodnotě potravy.Ryby často dají přednost energicky hodnotné potravě v menším množství,před potravou „jalovou“ byť by se vyskytovala v hojném množství. Kladným prvkem je samozřejmě snižování podílu znečištění těžkými kovy a jednotlivými chemickými sloučeninami z chemické výroby a zemědělství.

Změna teploty vody způsobená stavbou velkých vodních děl

Výstavba velkých vodních děl – vysokých jezů (Modřanský jez v Praze) a menších přehradních hrází ( Kořensko a Hněvkovice na Vltavě-pro JE Temelín) má významný podíl na změnách v obsádce ryb.Dříve táhla na jaře hejna podouství a plotic z Vltavy v Praze až do Berounky v Radotíně. Taktéž hejna plotic,cejnů,kaprů a skaláků táhla Orlíkem až za soutok Lužnice s Vltavou do Kolodějí nad Lužnicí a Týna nad Vltavou. Těmto tahům ryb je navždy konec. To má vliv na rybnatost těchto úseků a to i u dravých druhů ryb. ÚN Hněvkovice na Vltavě má zase vliv na podstatné snížení teploty vody pod přehradou a tak se z cejnového pásma nad Týnem stává pásmo lipanové.Úživnost tohoto úseku řeky se výrazně snížila a vysazení kapři z tohoto úseku prchají na soutok Vltavy s Lužnicí do teplejší a úživnější vody. Úsek Vltavy nad přehradou je zase mnohem úživnější (i teplejší) než před napuštěním a tak je zde více ryb a ryby rychleji rostou.

Zvýšení či snížení vysazování jednotlivých druhů ryb

Zvýšené vysazování dravců do vod procházejících přeměnou může mít velké následky. Pokud k tomu dojde v revíru, který se mění spíše na pstruhový a lipanový,pak dojde v krátké době k vybití bílých ryb a následné konzumaci ryb vhodných pro život v takové lokalitě (parma,podoustev,ostroretka,síh,lipan,pstruh). Přestávka ve vysazování dravců může vést k přirozené přeměně rybí obsádky.

Škůdci

Kormoráni,vydry,volavky a rybáři masožrouti.O všech těchto škůdcích již bylo popsáno hodně papíru,uvádím je jen pro přesnost.

Rybáři masožrouti - jejich záškodnická činnost bude mít s ubývajícím množstvím ryb stále negativnější následky. Ono je to tak,když si rybáři odnášejí ryby do revíru nasazované (kapr,štika,pstruh,amur,tolstolobik) to ještě není tak zle,je mnoho revírů ve kterých se tyto druhy ryb vyskytují, ale nerozmnožují či tam vůbec nepatří. Je ale hrůza,pozorovat rybáře odnášející si od vody parmy,tlouště,velké okouny, podoustve, ostroretky a další velké exempláře těch druhů ryb,které se samy rozmnožují a které je, pro naše na kapra zaměřené produkční rybářství, těžké do volných vod dosazovat. Takové ryby budou citelně chybět při dalším tření. Už vůbec nechápu ten druh takyrybářů,jež rybou přinesenou od vody krmí kachny,slepice či sousedovic kočku.

Kormoráni,vydry,volavky - jejich stavy se budou nejspíše ještě zvyšovat se zlepšující se čistotou našich vod. A tak budou potravní konkurencí pro dravé ryby, doufejme že pro jejich působení okolo sportovních revírů naleznou naši rybáři pochopení a že se s nimi budeme v naší přírodě setkávat stejně, jako třeba s ledňáčkem. Stejně velké škody, ne – li ještě větší, páchá na zarybnění našich vod i neodborné nasazování do sportovních revírů. Všudypřítomná preference kapra, ryby ve většině našich vod nepůvodní je zoufalá a zarážející. Většina finančních prostředků uvolněných na zarybnění je spotřebována nákupem kaprů v lovné velikosti v zájmu 100 % výtěžnosti revíru. Na ryby domácí, kaprem často vytlačované, často podstatně choulostivější a tudíž početně v revírech slabě zastoupené, již mnoho prostředků nezbývá. A pokud ano, nasazuje se většinou rychlený plůdek, jehož významná část padne za oběť přirozeným predátorům, pokud je nesežerou kapři před týdnem do revíru nasazení. Je nepochybné, že tento typ škod, budou naši hospodáři MO páchat ještě dlouhá léta a to do té doby, dokud bude poptávka po 40cm kapří flákotě ze strany našich rybářů. Ale to se znovu dostáváme ke škůdci- rybáři masožroutovi.

Přeji našim rybářům, aby byla rybářské revíry plné ryb. Rybám, aby se dokázaly v našich revírech přirozeně rozmnožovat. A našim hospodářům- rozum do hrsti. Láďa Kalina 2001

Komentář ke článku (0)

Kniha o plavané

16.6.2012 NOVINKA Staré články, Trvalý odkaz

"Plavaná“

Než se potopí splávek   

1) Filosofie lovu na plavanou  

2) Co budeme pro lov potřebovat  

3) Způsoby lovu  

4) Krmení-vnadění  

5) Jak a kde lovit

6) Zaměřme se na určitý druh ryby  

7) Nástrahy

8) Vývoj plavané  

9) Výzvy             

10) Pruty a navijáky

 

Chce se vám Závodit?

1) Závody

2) Taktika

3) Trénink

4) Speciální vybavení a pomůcky

5) Pruty a navijáky

6) Krmení

7) Nástrahy

8) Technika lovu jednotlivých druhů ryb

9) Zkušenosti ze závodů v zahraničí

10) Vývoj v LRU plavaná

11) Jak začít

12) Na koho se obrátit

13) Kde najít další a aktuální informace

17) Slovníček

 

1. Filosofie lovu na plavanou Rybaření v Evropě na mimopstruhových vodách se ubírá několika směry.Lov dravců na mrtvou rybku a přívlačí,lov kapra na položenou a lov převážně bílých ryb na plavanou.Již mnoho rybářů dalo přednost lovu poměrně menších druhů ryb ve větších množstvích,před ulovením často jen jedné větší ryby za celý den.Hloubka rybářova prožitku z lovu na plavanou je přinejmenším naprosto srovnatelná se zážitkem z lovu kaprů,muškaření,nebo lovu dravců.Na plavanou budeme lovit převážně cejna,plotici,podoustev, kapra,parmu, tlouště a nástražní rybky-ouklej,hrouzek. Věřím ,že člověk jenž se rozhodne pro lov ryb na plavanou,nečiní tak pro touhu po "mase" a vzrušení ze zabíjení ryb,ale pro touhu po nezapomenutelných rybářských prožitcích.Z toho vychází i celá filosofie lovu na plavanou,zdolávání úlovku,zacházení s úlovkem, lov na co nejjemnější náčiní.Pakliže si opravdu hodláme některý úlovek ponechat,vybíráme jedince obzvlášť velké a staré,kteří se již měli několikrát možnost vytřít.V každém případě zacházíme s každou ulovenou rybou co nejšetrněji a rychle ji vracíme zpět do vodního živlu.

2. Co budeme pro lov potřebovat V této kapitole si musíme vyjasnit jaký materiál a v jaké kvalitě budeme při lovu na plavanou potřebovat. Háčky: používáme vždy úměrné velikosti nástrahy a typu povodí. nástraha velikost háčku 1 bílý červ 20-16 2 bílí červi 16-14 3 bílí červi 14-12 5 a více červů 10-6 hnojáček 12-6 - podle povodí volíme pro stojatou vodu háčky co nejjemnější,zatímco na vodě prudce tekoucí musíme použít háček poněkud větší foto 1 : háček a přiměřená nástraha 1:1 Pro náš rybolov se výborně hodí háčky MUSTAD,KAMASAN,GAMAKATSU, VMC,Katana,Suehiro,Drenann.Jako příklad uvedu podle mého názoru nejlepší háček pro lov cejnů Gamakatsu 1810 ve velikostech 10,8,6.Tyto háčky jsou k dostání v barvě stříbrné,zlaté a bronzové.Na lov plotic se dobře hodí háček Mustad 220 N ve velikosti18-12 . Ještě k číslování háčků.Čím větší číslo háčku,tím menší háček ve skutečnosti je a naopak. Háčky menší 22-28 asi nenajdou u běžného rybáře uplatnění.Používají se totiž pro lov opravdu malých rybek-potěru,při závodech kde se z jakéhokoli důvodu nedá lovit větší ryba. Mezi nejlepší háčky patří série Drennan Team England. Vlasce: plavačkovou udici doporučuji sestavovat z vlasce kmenového a návazce. Kmenový vlasec používáme o průměru 0,12-0,18 mm a návazec obvykle volíme o průměru 0,08-0,15 mm.Z mnoha značek vlasců dostupných na našem trhu mohu jako kmenový doporučit Colmic Fender o průměru 0,10-0,16 mm.Na návazce používám značku DAMYL Tectan o průměrech 0,06-0,14 mm , MILO Krepton 0,05-0,08 mm, Colmic Xilo 0,053-0,104 mm nebo Maver Excel 0,05 - 0,12 mm. Touto kombinací vytvářím udici odolnou proti oděru,dostatečně pevnou pro zásek a zdolávání ,lehko manipulovatelnou pro udržení dokonalého kontaktu se splávkem,ale i snadno utrhnutelnou při vázce.Ve vázce utrhnu pouze návazec,který rychle vyměním za další z forpasovníku. Pro lov na odhoz s anglickým splávkem se hodí potápivé vlasce jako MILO Royale Affondante,Trabucco Diamond Sinking ,Colmic MEK Nuclear nebo Maver TS sinking line. Investovat do opravdu kvalitního vlasce se jistě vyplatí.Můžeme si dovolit navázat slabší návazec a s jeho pomocí nabídnout naši nástrahu mnohem přirozenějším způsobem než na silném vlasci.Tak se nám podaří ulovit mnohem více ryb,nebo je alespoń přimět k záběru,pokud je neumíme ještě bravurně zdolávat. Foto 2: vlasce tetan,xilo,platil...

Splávky Splávky v podstatě dělíme na pevné (pro lov na bič,děličku,bolonézku,klasický odhoz) a klouzavé (pro lov na odhoz). Gramáž(nosnost) splávku volíme v závislosti na hloubce,síle proudění vody a počasí.Vždy tak,že na hlubší nebo proudnější vodu použijeme splávek s větší nosností.To proto,aby naše nástraha rychleji propadla do požadované hloubky a celá udice se včas srovnala.V případě silného větru použijeme také větší gramáž splávku,než na té samé vodě při pěkném počasí- to proto,že se splávkem do 1 g lze za větru stěží přesně nahazovat. Rozšifrování kódového značení malých splávků 4 x 7 0,07 gramu 4 x 14 0,3 gramu 4 x 8 0,08 gramu 4 x 16 0,5 gramu 4 x 10 0,1 gram 4 x 18 0,75 gramu 4 x 12 0,2 gramu 4 x 20 1 gram Tvar tělíčka - tvar splávku volíme podle rychlosti toku vody a to tak,že na velmi proudné vody používáme splávky zavalité až kulaté a na vody stojaté a mírně tekoucí tzv. jehly,tužky.Správnost naší volby tvaru a gramáže splávku snadno prověříme při prvních proplaváních udice na zvoleném místě.Pakliže se splávek při nadržení výrazně nakloní- je jeho tvar málo zavalitý.Pokud se při nadržení vyhoupne splávek na hladinu,je jeho gramáž příliš malá. Při lovu spodových ryb v místech,kde nám pro svou velkou početnost znepříjemňují lov svým braním oukleje,je třeba použít splávky s větší gramáží než obvykle proto,aby nástraha rychleji propadla vrstvou ouklejí pomocí větší zátěže,kde na ni u dna již čekají cejni,plotice,podoustve... Barva tělíčka splávku- pokud neplánujeme lov těsně pod hladinou,nemá barva splávku žádný význam.Splávky s pestrobarevným tělíčkem mají stejnou užitnou hodnotu jako splávky nenápadné,jednobarevné.Je lhostejno,zda je barva tělíčka černá,červená či bílá. Barva anténky - v našich podmínkách je nejvíce používanou barvou reflexní červená nebo oranžová.Své opodstatnění má i žlutozelená,jež je lépe vidět na stříbrné hladině.Černou anténku použijeme při lovu proti slunci.Černou snadno „vyrobíme“tak,že přes barevnou anténku navlékneme tenkou černou silikonovou bužírku.Dlouhé anténky též můžeme „naproužkovat“černým nesmazatelným fixem. Takové,proužkované,anténky se hodí při opatrném braní ryb,kdy snadno rozeznáme i nepatrné připotopení splávku. Při vlnách a špatném braní ryb vyvažujeme splávek s dlouhou anténou tak, aby nad hladinou zůstala jen polovina anténky. To zabrání pohupování splávku na vlnách a splávek se stane citlivějším. Speciální splávky - v posledních letech se vyrábějí speciální splávky pro lov na děličku(odkládací prut) na proudných vodách. Mají tvar čočky(mince se zaoblenými hranami). Spodní tyčka a anténka nejsou v jedné ose, ale anténka je nakloněná směrem dopředu. Tyto splávky v gramáži 1-30g vyrábí v nejvyšší kvalitě několikanásobný mistr Polska pan Gutkievitsch pod označením GUTMIX. Nejnovější verze těchto splávků má celé tělíčko bílé a dlouhou plochou anténku. Když jsem u výrobců velmi kvalitních splávků, nemohu se nezmínit o splávcích VAĎO. Ty vyrábí můj slovenský přítel František Vagyovský, u nás dobře známý několikanásobný vítěz VC Mušova,spolu s Maďarem Atilou Bödöm.Atila vyrábí splávky pro italskou firmu Colmic a tak je kvalita splávků prodávaných pod obchodními názvy VAĎO,Bödö a Colmic shodná. Splávky VAĎO nemají na našem trhu,pro svou kvalitu, sortiment a příznivou cenu,žádnou konkurenci. Každý,byť sebelepší splávek,který není precizně vyvážen, má pro náš lov sotva poloviční hodnotu. Broky a torpily: k vyvážení splávků používáme pevné broky a průběžné torpily .Ke kvalitě broků musím poznamenat,že nesmí být příliš tvrdé,aby nepoškozovaly vlasec(stará nemoc domácích výrobků) ,ani příliš měkké(neudržely by torpilu na daném místě). Z broků mohu doporučit výrobky MILO a Super Doux.Opravdu dobré broky jsou nepříliš tvrdé a jsou naříznuté do poloviny.Tvrdé broky by nám poškodili vlasec.Broky naříznuté přes polovinu jsou příčinou častého zamotání udice. Označení broků: Dinsmores Milo: SG 2,57 SSG 1,9 gramu SSG 1,89 AAA 0,8 gramu AAA 0,81 BB 0,4 gramu BB 0,40 1 0,3 gramu 0 0,39 4 0,2 gramu 1 0,29 6 0,1 gramu 2 0,27 8 0,05 gramu 3 0,22 4 0,17 5 0,13 6 0,11 7 0,09 8 0,07 9 0,05 10 0,04 11 0,03 12 0,02 13 0,01 14 0,005 gr Kvalitní torpily na našem trhu pocházejí především z dílen tuzemských výrobců.Torpily mají tvar podlouhlý v gramáži 0,2 -20 g (a), nebo spíše zavalitý (b) s gramáží 1-30 g.

3.Způsoby lovu Způsoby lovu na plavanou můžeme rozdělit podle použitého náčiní.Lov na bič,s odhozovým prutem na pevný splávek,s odhozovým prutem na angličák, lov s dělicím prutem. Měření hloubky: Pro důkladné změření hloubky vodního sloupce potřebujeme hloubkoměr .Hloubkoměr nasadíme na háček a nahodíme udici do míst kde hodláme lovit.Hloubkoměr stáhne háček na dno a splávek nám prozradí, zda máme na udici nastavenu velkou hloubku( splávek je vidět na hladině), nebo jsme nastavili hloubku malou ( splávek je celý ponořen pod hladinou ).Posouváme splávkem tak dlouho, až je nastavena požadovaná hloubka. Hloubkoměry se vyrábějí s velmi rozdílnou gramáží - nejlehčí ( např. STONFO light) se používají při měření hloubky pro lov na odhoz ve větších vzdálenostech.Velmi těžké hloubkoměry zase potřebujeme pro měření hloubky na velmi proudných a hlubokých vodách.Pak je i 40 gramový hloubkoměr naprosto opodstatněný.

3.1. Lov na bič - nejsnáze se naučíme plavanou s teleskopickým prutem bez oček "bičem".Vlasec,o délce rovné délce prutu, připevňujeme pomocí rychloupínáku (výrobek italské firmy STONFO) na špičku prutu .Pomocí biče lovíme ryby v příbřežních partiích, jak u hladiny-ouklej,tak ode dna-cejn,plotice,podoustev, kapr nebo parma.Pomocí lovu na bič se snadno a rychle naučíme kontrolovat pohyb splávku,nadržovat, popotahovat,přiměřeně zasekávat (zasekáváme opravdu s citem,jelikož používáme i poměrně dlouhé pruty 8-11 m)a obratně zdolávat i větší ryby. Jestliže již nemáme při lovu s bičem žádné problémy( dokážeme krmit na jedno místo,vést splávek nad nakrmeným místem,lovit ve správné hloubce,vždy používat vhodnou udici,včas a přiměřeně zasekávat a zdolat zaseknutou rybu),můžeme se bez obav pustit i do složitějších způsobů lovu.

3.2. Lov s odhozovým prutem na pevný splávek K tomuto způsobu lovu potřebujeme prut 4 m dlouhý (3,9-4,2 m) v akci A5-20 g, kvalitní naviják,kmenový vlasec o průměru 0,15 mm a pevný splávek 3-5 g.Udici odhazujeme na vzdálenost 20-30 metrů.Do těchto míst také vnadíme.Pomocí odhozového prutu můžeme zdolat i opravdu pěkný úlovek-kapra nebo parmu.Při technice lovu zejména dbáme na to, aby se nám netvořil tzv. pytel, jež stahuje splávek ke břehu a unáší nástrahu rychleji než proud

3.3. Lov s odhozovým prutem na anglický splávek Tento způsob lovu uplatníme především na pomalu tekoucích řekách,přehradách a rybnících.Na velkých hloubkách a za větrného počasí.Montáž udice pro lov u dna a pro lov ve sloupci ..Za teplého a slunečného počasí je obzvlášť výhodný lov kaprů u hladiny.Kapři vyjíždějí do teplé vody pod hladinou a zde shánějí potravu.Při dobrém seřízení udice a po mírném,ale přesném vnadění se dočkáme velmi pěkných úlovků.

3.4.Lov s dělicím prutem Tento způsob lovu se vyznačuje obzvlášť velkou účinností,danou přesným chytáním na nakrmeném místě pod špičkou prutu,přesným krmením a udržováním neustálého kontaktu se splávkem a nástrahou.Lov s děličkou uplatníme na všech typech vod.Dělicí prut je 8-16 m dlouhý,mívá 7-13 dílů a prakticky v každém místě se dá rozdělit.Vlasec se upevňuje pomocí rychloupínáku ke špičce či k amortizéru.Délku udice volíme podle hloubky vody- hloubka vody+1-2 m.Jako příklad uvedu Berounku ve Všenorech :hloubka 1,5-2 m - volíme délku udice kolem 4 m.Délka udice musí vždy odpovídat délce prvních 3,4 či 5ti dílů prutu (první díly od špičky nazýváme topset). Technika lovu :připravenou udici nahodíme pomocí topsetu jako s bičem. Potom přidáme pomalu ostatní díly prutu a ten vysoukáme nad vodu. Pro lov plotice nastavíme na udici hloubku o 5 -10 cm menší než jaká v daném prostoru skutečně je.Tak zabezpečíme pohyb nástrahy nade dnem v místech,kde se plotice nejraději zdržují.Pro zvýšení účinku lákáme plotici nadzvedáváním nástrahy ode dna povytahováním splávku z vody o 10- 15 cm a zpětným povolením udice,nebo popotahujeme do stran a snažíme se tak rybu na naši nástrahu upozornit. S vysoukaným prutem s jistotou vedeme splávek a ovlivňujeme pohyb nástrahy.Po krátkém,přiměřeném záseku a zvládnutí počátečního tahu ryby, postupně zasouváme prut za sebe na břeh.Prut,až do doby, než oddělíme topset od zbytku prutu,v žádném případě nezvedáme .Na tento manévr, naučený při lovu s bičem,si musíme dát opravdu pozor.Vedl by totiž velmi často ke ztrátě úlovku.Po oddělení topsetu zdoláme rybu jako s klasickým bičem.Pro snadnější zdolávání větších ryb vybavujeme špičku prutu gumovým amortizérem( k dostání jen v několika specializovaných prodejnách).

4.Krmení- vnadění

4.1.Proč vnadíme: Vnaděním lákáme a udržujeme přilákanou rybu na námi zvoleném místě,ze kterého ryby snadněji odlovujeme.Na některých místech vnadit vůbec nemusíme,protože se zde ryby přirozeně vyskytují např. pod jezy, za potopeným stromem,za velkým kamenem, v úplavech.Ale i na těchto příznivých místech se četnost úlovků podstatně zvýší přiměřeným vnaděním.

4.2.Jak vnadit : Návnadu-krmení musíme napřed důkladně připravit.Suché smíchané krmení postupně zvlhčujeme až do požadované konzistence.Dobře navlhčené krmení můžeme doplnit živou složkou- hnojáčci, patentky, červi( jen na závodech LRU) pro zvýšení účinnosti.Poté jej umačkáme do koulí, které vhazujeme co nejpřesněji na zvolené místo.Většinou naházíme větší množství na začátek a potom již jen malým množstvím přikrmujeme.Při lovu ouklejí a dalších malých rybek nemusíme skoro vůbec zakrmovat na začátku lovu, ale v průběhu chytání často v malých dávkách přikrmujeme.

4.3. Čím vnadíme: Krmení- návnada by měla obsahovat několik základních složek: -nosič -chuťovou a pachovou složku -živou složku -udržovací složku rostlinného původu -popřípadě zátěž -Nosičem se rozumí podstatná část krmení ,jenž nám pomáhá dopravit ostatní složky na zvolené místo a z větší části vytváří charakter krmení ( lepivost,rozpadavost,vzlínavost ) .Nosičem může být strouhanka, máčený chléb,kukuřičný šrot,přesátá hlína. -Chuťovou a pachovou složkou jsou zpravidla éterické oleje,koření,sůl,cukr,různá semena a jiné. Nejjednodušší je koupit si nějaké hotové krmení nebo posilovač ( Sensas, Van Den Eynde, Mosella, D.A.M.) jež je snadno k dostání. Tato krmení a posilovače bývají zpravidla určena k lákání určitých druhů ryb a to nám jistě usnadní jejich výběr. -Živou složkou se rozumí především červi, žížaly, patentky a dafnie. V rybářsky vyspělých zemích, Anglie, Itálie, Francie, Holandsko, se smí i při běžném rybolovu vnadit bílými červy a vůbec nikomu to nevadí. U nás je tato praktika povolena pouze při oficiálních závodech na zvláštní povolení ministerstva zemědělství, což se doufám v dohledné době k lepšímu změní. -Udržovací složkou rostlinného původu se rozumí hlavně vařená kukuřice, kroupy, různé těstoviny nebo semena-vařené konopí v celku, boby atd. Ryby přilákané na zakrmené místo se nemohou nasytit jemně umletého krmení a snadno by odjely jinam. Tomu bráníme přidáváním malého množství udržovací složky jež ryby snadno pozřou a čekají na další sousta (přikrmování). -Zátěží se rozumí zpravidla říční písek, jemný štěrk nebo i hlína. Zátěž používáme na prudce tekoucích řekách, aby nám krmení příliš nesplavávalo,nebo na hlubokých vodách,aby návnada rychleji klesla ke dnu.

4.4.Pořadí důležitosti jednotlivých faktorů u krmení.

a) Ať máme jakékoli krmení,musíme jej umět dopravit co nejpřesněji na zvolené místo ( na co nejmenší plochu)

b) Nejdůležitější z hlediska kvality krmení je ta skutečnost, na jakou vodu krmení připravujeme: -na stojatou vodu krmení lehké,rozpadávací -na mírně tekoucí vodu krmení těžší,rozpadávací -na rychle tekoucí vodu krmení těžké,lepivé

c) Teprve nyní můžeme uvažovat o tom, jak silné krmení namíchat.Zde platí zásada,že pro vody s menší rybnatostí ,volíme menší množství krmení avšak silnější (použijeme větší podíl chuťových a pachových složek) Na vodách dobře zarybněných,můžeme připravit krmení více,ale použijeme menší podíl chuťových a pachových složek.Je zde totiž důležitější množství krmení než jeho koncentrace.

d) Ve chvíli kdy máme připraveno vhodné krmení (konzistence a koncentrace ) v suchém stavu,můžeme ještě vše pokazit jeho nesprávným navlhčením. -krmení určené pro proudnou vodu navlhčíme málo a ono pomalu padá ke dnu nebo koule chvíli plavou.Tak zakrmíme daleko pod sebou. -krmení určené pro proudnou vodu příliš navlhčíme a než stačí klesnout ke dnu tak se rozpadne a odnese jej proud nebo se roztrhá ještě ve vzduchu . -krmení určené pro stojatou vodu zvlhčíme najednou větším množstvím vody krmení vytvoří knedlík,což podstatně sníží jeho účinnost .

5.Jak a kde lovit

5.1. Rybník a pískovna Na rybnících a pískovnách se zaměříme na základní druhy ryb - cejn,plotice,kapr - při jejichž lovu ještě můžeme ulovit okouna,perlína nebo lína.Před započetím vlastního lovu zvolíme místo s co největší hloubkou 2-4 m,kde se ryby nejraději zdržují.Velmi důležité je správné naměření hloubky tak,jako i na ostatních typech vod.Pro lov cejna nastavíme hloubku poněkud větší než tomu ve skutečnosti je.Tím dostaneme nástrahu spolehlivě na dno.(obr.a)Takto seřízenou udici pomalu popotahujeme do stran a snažíme se tak rybu na naši nástrahu upozornit. Pro lov plotice nastavíme na udici hloubku o 5 -10 cm menší než jaká v daném prostoru skutečně je.Tak zabezpečíme pohyb nástrahy nade dnem v místech,kde se plotice nejraději zdržují.Pro zvýšení účinku lákáme plotici nadzvedáváním nástrahy ode dna povytahováním splávku z vody o 10- 15 cm a zpětným povolením udice.(obr.b) Kapra ulovíme snadno oběma popsanými způsoby,ale často jej zastihneme spolu s ploticí u hladiny.Zde používáme odhozový prut s anglickým splávkem na tzv. propadávačku.Seřízení udice je patrné z obr.c -obecně platí,že na stojaté vodě vede k výraznému úspěchu především přesné a promyšlené vnadění a co největší jemnost udice.

5.2.Řeka

a) Lov na přirozených místech výskytu ryb -pod jezy, za překážkami, v úplavech- nástrahu předkládáme pomocí pevného splávku těsně nade dnem nebo na dně. Vnadíme střídmě a jako nástrahu volíme bílé červy nebo hnojáčky a chrostíky. Většinou se snažíme vést udici co nejjemněji bez zbytečných zásahů tak, abychom jen odstranili průvěs vlasce. Na těchto místech se tvoří časté víry a spodní proudy, které dávají nástraze přirozený pohyb. Sestavení udice je patrné z (obr 16).

b) Lov na ostatních úsecích -nad jezy, v rovných partiích bez úplavů atd.-nástrahu předkládáme pomocí pevného splávku v oblasti dna, podle toho, jakou rybu chceme lovit. Vnadíme střídmě, při velké četnosti záběrů zvyšujeme množství a intenzitu krmení. Nástrahy používáme nejčastěji živočišného původu- bílé červy, hnojáčky, patentky. Ryby dráždíme plynulým bržděním udice tak, aby nástraha plavala pomaleji než ji unáší proud ( nadržováním), nebo přerušovaným nadržováním ( nadržování prokládáme volným splaváváním udice).

5.3.Údolní nádrže Zde ryby hledáme především v příbřežních partiích s rozumnou hloubkou 4-10 m.Tato místa bývají nejúživnější a proto se zde ryby většinou zdržují.Na velkých vodních plochách je zvlášť účinné dlouhodobé vnadění.Po několika dnech se ryby na našem místě shromáždí ve velkých hejnech a jejich lov je opravdovou lahůdkou. Čím déle krmíme, tím větší ryby můžeme ulovit. Jestliže v prvních dnech lovíme především plotice a cejny, později je takřka vytlačí kapři. V této době nám obzvlášť rádi zasednou místo ostatní takyrybáři. Na přehradách lovíme vlastně stejně jako na rybníku či pískovně, jen poněkud více vnadíme. Druhý a třetí den se dá na dobře zvoleném místě nachytat i přes 50kg plotic a cejnů. V dalších dnech se stále častěji setkáme s kaprem a tomu poněkud přizpůsobíme sílu udice. V období tzv. kvetení vody,kdy je horní vrstva vody přesycena zelenou řasou a většina ryb se v této vrstvě bez ustání krmí a u dna vůbec nebere,se zaměříme na lov u hladiny.V tomto případě nemá cenu krmit. Ryby jsou u hladiny vidět a tak není žádný problém nahazovat odhozovým prutem přímo mezi ně.Náhlý dopad splávku na hladinu ryby zneklidňuje a tak raději nahodíme za hejno a udici mezi ryby opatrně stáhneme.Jako nástrahu použijeme kukuřici nebo pařenou housku.Housku můžeme obarvit na zeleno potravinářským barvivem.Úlovkem nám budou velcí skaláci,plotice a cejni,nezřídka i pěkný kapr.

5.4. Potoky a malé říčky Zde lovíme s jemnou udicí celkem výhradně v místech přirozeného výskytu ryb a to tak jako na řekách.Na potocích se dá lovit v místech pod a nad jízky,v místech kde se do potoka vrací voda jež napájela rybník v sousedství,nebo v místech kde jsou přirozené tůňky.Při lovu se musíme chovat obzvláště tiše o obezřetně tak,aby nás ryby v mělké a čisté vodě nezahlédly.

6.Zaměřme se na určitý druh ryby

V podstatě každý druh ryby přijímá potravu v jiném prostředí (hloubce), jiným způsobem ,nebo jiný druh potravy.Tomu odpovídají i rozdílné nároky na sestavení a vedení udice,vnadění, či výběr nástrahy.Proto se nyní zastavíme u každého druhu a povíme si o specifických nárocích na lov jednotlivých druhů ryb.

6.1. Cejn velký (Abramis brama) Cejn velký přijímá potravu téměř výhradně ze dna.Starší ročníky -ve velikosti nad 50 cm se živí výhradně drobnou zvířenou dna - patentky,nítěnky,drobní korýši.Tomu přizpůsobujeme velikost a hlavně druh nástrahy.Bezkonkurenční nástrahou pro lov velkých exemplářů cejna jsou patentky- larvy pakomára kouřového. Patentky může normální rybář zatím jen těžko získat.Loví se cezením bahna přes jemná síta,ale snad již není daleko doba, kdy je budeme moci zakoupit v rybářských obchodech.Na lov menších exemplářů, 30-50 cm velkých, je vhodnou nástrahou hnojáček nebo bílí červi.Dobrých výsledků dosáhneme i kombinací těchto nástrah.Seřízení udice může být celkem různorodé,jak je patrno z obrázků. V procesu individuálního vývoje cejna,jakož i jiných ryb,se mění způsob přijímání potravy a rovněž její složení.U mladých cejnů 5-10 cm velkých převažuje v potravě detrit,zooplankton a larvičky pakomárů. Zbytky rostlinných částí tvoří až 16 % obsahu potravy.U cejnů 10-15 cm velkých převažuje v potravě larvy pakomárů (až 55 % ),zmenšuje se podíl detritu a zooplanktonu.U cejnů do velikosti asi 40 cm tvoří značnou část potravy larvy pakomárů a měkkýši.Dospělý cejn požírá hlavně zoobentos,larvy pakomárů, nitěnky ( Tubificidae ) a měkkýše.Na jaře se živí i jikrami jiných ryb.Starší cejni spotřebují denně takové množství potravy,že tvoří 4,3 % jejich hmotnosti.Velcí jedinci přijímají největší část potravy večer a v noci.

6.2.Plotice obecná (Rutilus rutilus) Plotice přijímá různorodou živočišnou i rostlinnou potravu převážně z vodního sloupce v blízkosti dna.Žije jak ve stojatých,tak i v silně proudných vodách.Dožívá se až 10 let - kdy dorůstá do 35-40 cm délky a váhy přes 1 kg.Je výrazně hejnovitou rybou.V našich podmínkách lovíme nejčastěji plotice ve velikosti 10 - 30 cm.Má poměrně malá ústa a tomu přizpůsobíme velikost nástrahy - 1 až 3 červi,malá žížalka,1 - 3 patentky či kombinace těchto nástrah ( červ a patentka ).Plotici snadno vydráždíme pohybem nástrahy, čehož náležitě využíváme.Udici používáme velmi jemnou- vlasec tlustší než 0,10 mm je naprosto neopodstatněný.Zátěž by měla být dělená a splávek 0,3 - 2 gramy podle síly proudu a hloubky místa kde lovíme.

6.3.Podoustev říční -nosák (Vimba vimba) Již při prvním pohledu na podoustev nás upoutají spodní ústa.Z toho snadno usoudíme odkud pochází většina její potravy.Ze dna sbírá podoustev především hrubší zvířenu.Chrostíky,korýše,larvy většího hmyzu.Dorůstá délky přes 50 cm a váhy až 2 kg.Jako nástrahu s úspěchem použijeme 2- 4 červy nebo chrostíka.Při lovu se snažíme vést nástrahu na dně,jen její pohub brzdíme ( nadržujeme ).Udici přizpůsobíme lovu na dně - torpilka těsně nade dnem a 40-60 cm návazec.Po přibrždění často ihned dojde k záběru. Podoustev není moc plachá ryba a tak můžeme přikrmovat poměrně velkými koulemi krmení.Obzvláště účinná je přítomnost červů v krmení ( na závodech LRU ).Podoustev se dá snadno přilákat jen samotnými červy s hlínou (pro lepší dopravení červů ke dnu).

6.4.Kapr obecný (Cyprinus carpio) Kapr je všežravec a přijímá potravu nejen ze dna,hladiny ,ale i ve vodním sloupci.Při vnadění je proto obzvlášť důležitá konzistence krmení. Sbírají-li kapři potravu těsně pod hladinou , což je snadno prozradí, nemá smysl vnadit krmením pro dno (těžké či zatížené lepivé krmení). Zde se spíše uplatní lehké vzlínavé krmení, nepříliš zvlhčená chlebová či rohlíková strouhanka, strouhané vafle doplněné o kaprový posilovač a často nějak obarvené (červená, zelená, černá potravinářská barva). Toto krmení můžeme ještě doplnit nadrobno nakájeným rohlíkem či kusem chleba ( udržovací složka). Pakliže kapr sbírá převážně potravu u dna, krmíme zásadně na dno. Do těžšího krmení přidáme kroupy nebo vařenou kukuřici abychom kapry na vnaděném místě udrželi. Při dlouhodobějším krmení (několik dnů) zvyšujeme podíl kukuřice až na takovou hranici, abychom ještě mohli udělat z krmení koule. Množství stažených kaprů by nám totiž malou část kukuřice v krmení snadno sežralo a odjelo by hledat hrubší potravu jinam. Sami bychom se tak připravili o intenzívní rybářský zážitek.

6.5. Parma obecná (Barbus barbus) Nejčastěji se zdržuje v proudných místech s tvrdým dnem- kameny,štěrk.Je rybou dlouhověkou -dožívá se 15 až 25 let.Dorůstá do délky přes 1 m a váhy 8 -12 kg.Přirozenou potravou jí jsou larvy hmyzu, červi,měkkýši a menší vodní organizmy(např.rybí potěr).Požírá i vodní řasy- bahýnko.V zimě upadá do klidového období.Parmu lovíme v podstatě stejným způsobem jako podoustev. Nejúčinnější nástrahou je chvostík a červ. Nesmí nás však zmást velikost lovených ryb-často přes 70cm- k nastražování velkých soust. Velkou parmu často ulovíme jen na jednoho bílého červa nebo chrostíka. Parma je vskutku dobrý bojovník, avšak vhodným zdoláváním ulovíme 70cm parmu i na vlasec o průměru 0,08mm. To je již opravdu vrcholný rybářský zážitek. Parem je v našich tocích ještě málo. Nezapomenu proto každou ulovenou rybu šetrně pustit zpět do vody, aby nám mohla poskytnout příště další vzrušující zážitek.

6.6. Ouklej obecná (Alburnus alburnus) Ouklej se dá ulovit sice poměrně snadno a někdy nám lov jiných ryb doslova znepříjemňuje,ale její rychlostní lov je tak trochu věda.Oukleje dělíme na malé -ve velikosti 10-15 cm ,jež se dobře loví u hladiny a v malé hloubce pod hladinou.A velké „matky“ oukleje s velikostí okolo 20 cm -ty se loví ve větších hloubkách nebo přímo u dna.Malé oukleje chytáme na krátké biče 2-4 m dlouhé,splávky používáme podle typu vody v gramáži 0,1-1 g.Jako nástrahu nejčastěji volíme jednoho červa.Pokud chceme lovit oukleje větší,používáme již biče 4-6 m dlouhé se splávky o nosnosti 1-2 g.Jako nástrahu pak použijeme dva červy.oukleje musíme krmit velmi pravidelně malými dávkami krmiva,občas přihodíme pár malých červů.Krmení vhazujeme asi o 0,5 m-1 m blíže ke břehu než je splávek.

6.7. Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) Loví se podobně jako podoustev nosák.V našich vodách se vyskytuje poměrně málo,ale v zahraničí na ni často narazíme.Je to velmi bojovná ryba žijící u dna,kde ožírá řasy z kamenů,není však býložravá. Dorůstá až do velikosti přes 70 cm.Žije ráda ve velmi proudných vodách.s kamenitým dnem.Může se však přizpůsobit a žít ve velkých nádržích -Vranov,Orava,Liptovská Mara.Ráda žije ve velkých hejnech o počtu i několika set jedinců.Jako nástrahu používáme bílé červy.Ty také přidáváme v hojném počtu do krmení( na závodech LRU).

6.8. Jelec tloušť (Leuciscus cephalus) Vyskytuje se v proudných i stojatých vodách.Je typickým všežravcem-loví se na housku,třešeň,červy, žížalu nebo malou rybku.Často žije v hejnech v blízkosti břehu.Loví se ve vodním sloupci i u dna.Často bere velká sousta,je velmi žravý a krmení na nás po vylovení doslova zvrací.Nastražujeme na něj větší množství červů,v Itálii se loví na kukly bource morušového,u nás často na velký kus pařené housky. Dorůstá i přes 50 cm délky a váhy 2 kg.Může se dožít až 15 i 20 let.Je velmi bojovný.Při závodech se loví spíše náhodou,ale platí na něj přistřelování červů.

6.9. Cejnek malý (Blicca bjoerkna) Často se loví spolu s ploticí nebo cejnem.Dorůstá až do délky přes 30 cm a váhy 1- 1,5 kg.Nástrahu - žížalku,červy,patentky -předkládáme pomocí jemné udice u dna nebo těsně nade dnem ( 10-20 cm).V dospělosti se živí larvami pakomárů(patentky),červy (nitěnky) a larvami vodního hmyzu.

6.10. Sumeček americký (Ictalurus nebulosus) Je velmi žravý-hltavý.Často dobře bere i za špatného počasí (změny počasí),kdy většina ostatních druhů ryb přestává přijímat potravu.V Evropě dorůstá 20-35 cm délky a váhy 15-50 dkg.Živí se hrubšími vodními organizmy.Najdeme ho ve stojatých a pomalu tekoucích vodách,nejlépe s bahnitým dnem.Žije při dně, kde ho také lovíme na žížalky a červy.Výbornou nástrahou jsou „koňské pijavice“.Sumečkům je poměrně jedno jak „hrubou“ udici zvolíme.

7.Nástrahy Správně zvolená a nastražená nástraha může velmi podstatně ovlivnit náš konečný úspěch při rybolovu. Stejně tak špatně zvolená nástraha bude důvodem našeho zklamání.Není důležitý jen druh nástrahy ( červi,žížaly,houska,řasy...),ale i její velikost a čerstvost. Často autoři tvrdí,že je dobré v létě lovit na nástrahy rostlinného původu ( houska,řasy,těsto) a zjara,na podzim a v zimě zase na nástrahy živočišného původu( červy,žížaly,patentky). To je podle mého názoru absolutní omyl.Ve studené vodě se totiž žížaly a červi ani nepohnou a jsou tak nepříliš vábnou nástrahou.Když je voda studená,tak ryby velmi pomalu tráví ,málokdy berou důvěřivě a nemají zájem jak o velká sousta tak o „tvrdé“ nástrahy.V tuto dobu je ideální nástrahou napařená veka,rybářský chleba nebo burison. Naproti tomu v teplých měsících jsou ryby neskutečně žravé a rády se vrhají na velká sousta.V tom případě musíme nastražít bytelné sousto ,jakým žížala nebo několik červů bezesporu je. Ale i když ryby dobře berou, oťukávají nástrahu a pak ji s důvěrou polykají,tak se stane ,že najednou přestanou brát.Zpravidla bývá problém v nástraze.Červi jsou „vycucaní“- zbyli z nich jen kůžičky a to se rybám nelíbí.Je pak nejvyšší čas nastražit nové a případně poněkud snížit jejich počet.Obvykle se pak pořádné záběry znovu dostaví. Samozřejmě,že nezanevřeme v zimním období na živočišné nástrahy jako jsou pinky-malí červení červi nebo patentky.Ty předkládáme na malém háčku (vel. 18-22) a v malém počtu- jeden až dva kusy.  

8. Vývoj plavané Plavaná,stejně jako ostatní rybolovné metody,se velmi dynamicky rozvíjí.Lov podstatně ovlivňuje vývoj nových materiálů pro stavbu prutů a výrobu vlasců.I nové materiály na výrobu splávků-různé pěnové materiály s velkou nosností a téměř nerozbitné- budou ,mít vliv na vývoj plavané. Plavaná spěje k používání těch nejjemnějších vlasců o průměru 0,06mm s nosností okolo 0,5kg a jeho nosnost bude v budoucnu podstatně stoupat. Vývoj nových materiálů pro stavbu prutů,umožňuje výrobu neustále delších,pevnějších a lehčích prutů. Ani délka kolem 16m jistě nepřekonatelnou hranicí. Špičkové pruty mají stále lepší akci což se odráží na možnosti použití stále jemnějších vlasců.Stejně jako při ostatních způsobech lovu se zvýšený počet úlovků odráží ve zvýšeném počtu ryb navrácených zpět do vody. Neustále se zvyšuje počet rybářů vyznávajících lov „chyť a pusť“. Vliv zvyšování čistoty povrchových vod na lov ryb Se změnou čistoty vod k lepšímu se také mění dostupnost jednotlivých druhů rybí potravy.Ryby zvyklé konzumovat určitý (převažující) druh potravy v daném ročním období a místě jsou nuceny hledat náhradní zdroje potravy a to i na zcela jiných místech než byly doposud zvyklé.Tomu přičítám naši menší úspěšnost při návštěvách dříve vyhlášených míst.Je třeba,dokud se kvalita čistoty vod neustálí,neustále hledat ryby i na dosud málo úspěšných místech.Lze očekávat po ustálení kvality čistoty vod,že se po určité době ryby znovu začnou shromažďovat v určitých obdobích na stálých místech a jejich lov nebude tak obtížný,jako v dnešním přechodném období.

9. Výzvy Téměř fanatické zbožňování kaprů,v našem teritoriu nepůvodních,je pro opravdové rybáře výzvou k lovu a popularizaci „ostatních“ domácích a původních druhů ryb,které dosahují také extrémních rozměrů a jejichž lov je neméně problematický,jako lov velkých kaprů.Navíc tyto druhy ryb mají špatnou pověst u konzumentů-„takyrybářů“ a tak lze předpokládat,že lov těchto druhů ryb nepovede k jejich plošnému vyhlazení. Které druhy ryb mám na mysli? Cejn velký dorůstá v našich klimatických podmínkách do délky přes 1 m a do hmotnosti snadno přesahující 10 kg.Lov takovýchto exemplářů je obzvláště nesnadný,o čemž svědčí i to,že dosud nemáme seriozní zprávy o takových úlovcích na udici.Avšak existují nezvratné důkazy o existenci takových exemplářů v našich vodách.Když pominu seriozní zprávu předního českého ichtyologa v časopise Rybářství o velikosti Cejnů velkých na vypuštěné Vranské přehradě - kdy autor popisuje vynášení cejnů 12-15 kg těžkých,kteří zůstali po opadnutí vody v přehradě za protipovodňovými hrázemi,tak musím vzpomenout na obzvlášť smutnou příhodu vlastní.Asi v roce 1985 jsem byl přítomen smutné příhodě,která zcela pozměnila můj názor na velikost ryb v našich řekách.Bylo to v horní části Orlické přehrady na Vltavské straně nad obcí Jehnědno.Ten rok obzvláště dobře bujela vegetace v nádrži,a to tak silně,že zcela zarostlo koryto řeky od břehu ke břehu.Tato velká masa rostlin v noci spotřebovala kyslík,kterého bylo ve vodě už tak malé množství,díky velkým teplotám,a ryby v této části nádrže uhynuly.Byl to nehezký pohled.Když vynechám 2,5 metrové sumce,dvacetikilové štiky a desetikilové candáty,obří úhoře,boleny,kapry,tlouště a amury,musím vzpomenout právě na cejny. Jezdili jsme loďkou od jedné velké ryby ke druhé a pozorovali ta rybí monstra.Cejni byli dlouzí asi 120 cm,tělo bylo vyšší než list našeho pádla a váha ryb se dala jen těžko odhadnout.Takových cejnů jsem ten den viděl desítky. Problém s lovem obřích cejnů není v tom,že by jich bylo málo,ale v tom jakou potravu ve svém pokročilém věku požírají.Tyto exempláře se živí drobnou zvířenou dna a detritem - patentky,nítěnky a drobné bahenní škebličky.Taktéž místo jejich výskytu přináší rybářovi nejednu potíž.Tito cejni budou určitě velmi nedůvěřiví a plaší -proto se zdržují v okolí bývalého řečiště a tam není snadné jemnou udici nahodit,také se v těch místech již dávno utvořily velké nánosy bahna a tak i velmi jemná udice může do tohoto bahna snadno zapadnout ,pak je čekání na záběr docela beznadějné.Inu opravdová výzva pro sportovní rybáře. Další původní rybou,která zaslouží naši pozornost,je Parma obecná.Těchto ryb je na Vltavě,Sázavě,Berounce,Labi a Ohři jistě dost.Přestože dorůstá do délky přes 1 metr, málo rybářů jí věnuje větší pozornost.Velké parmy chytíme na chrostíky-dřevíčka a jiné vodní živočichy.Nemusíme krmit,jen zabrodíme do proudu a necháme udici splavávat. Příjemná letní rybařina.Tímto způsobem jsem ulovil několik desítek parem 70-80 cm velkých,ale metrovka zatím nic. Letos jsem našel krásná místa na Vltavě nad Mělníkem. Stihnete ji ulovit dříve než já? 10. Pruty a navijáky Navijáky: Nejvhodnější naviják má tyto parametry: velikost 30-50, dlouhou a mělkou cívku-MATCH cívku, 3 až 4 ložiska, velkou rolničku, jemnou zadní brzdu, navíjecí poměr 5,2 až 6:1. S pruty je to daleko složitější. Dělící prut by měl mít co nejmenší průhyb při co největší délce. Váha 14,5 m prutů by neměla přesahovat 1100g a měli by mít i dostatečnou pevnost při stisknutí přes průměr dílu.Dobrý prut musí ještě k tomu mít těžiště co nejblíže k rukojeti. Dále je vhodné,pokud můžeme k prutu přikoupit ještě kaprové topsety do kterých vložíme amortizérovou gumu 14-20 Biče- musí mít taktéž minimální průhyb, ale dostatečnou ohebnost při zdolávání a jemnou špičku. Vyrábějí se v délkách od 2 do 5m pro lov ouklejí a jiných drobných ryb. Dále v délkách 6-10m pro lov spodových ryb. Odhozové pruty: vyrábějí se nejčastěji 3dílné v délkách 3,9 nebo 4,2m. Speciální plavačkové odhozy mají 10i více oček, aby se vlasec na prut nelepil. Jsou poměrně měkké, aby se daly na jemný vlasec zdolat i větší ryby. Vyrábějí se též dlouhé teleskopické pruty označené Bolonese. Jsou určeny pro chytání s pevným splávkem ve velkých hloubkách. Vyrábějí se v délkách 6-10m a jsou určeny pro splávky 5 až 15g. Při výběru bolonézky musíme zvážit její požadovanou tvrdost a hlavně délku.Některé typy mají doporučenou odhozovou zátěž 1-15 g a ty nejsou stavěny pro lov ryb o hmotnosti nad 1,5-2 kg.Naproti tomu se vyrábějí i pruty s odhozovou zátěží 10-30 g a ty jsou určeny pro lov kaprů a parem - tyto pruty jsou extrémně tvrdé a lovit s nimi na tenké vlasce je prakticky vyloučeno.

 

Chce se vám Závodit?  

1. Závody

Závody v plavané jsou v naší zemi pořádány v několika kategoriích.Ústřední odbor LRU organizuje oficiální soutěže- Mistrovství republiky,1. A 2. ligu,Mezinárodní závody . Některé místní organizace ČRS pořádají volné závody: Nova Domus v Jindřichově Hradci čtyřčlenná družstva Májový přebor na Cidlině u Poděbrad tříčlenná družstva Mazalův memoriál v Břeclavi jednotlivci VC Bechyně na Vltavě v Týně n.Vlt. dvojice Pohár Jizera v Mělníku čtyřčlenná družstva Račický pohár veslařský kanál jednotlivci VC Mušova na ÚN Nové Mlýny maraton dvojic Lovosický candát na Labi v Lovosicích jednotlivci Labský pohár v Hradci Králové dvojice VC Přeštic jednotlivci Pohár kn. Ludmily na Labi v Mělníku dvoučlenná družstva VC Pernštejna v Pardubicích na Labi dvojice MITCHELL CUP Uher. Hradiště jednotlivci Hradecká juniorka (ženy,junioři,kadeti) VETERÁN CUP, Lovosice-Labe SENSAS CUP Uherské Hradiště VELKÁ CENA HANÉ, Loštice Pohár krále Jiřího z Poděbrad Mimo to krajské odbory LRU pořádají divizi družstev a krajské přebory jednotlivců. Ve světě se pořádá kromě Mistrovství světa (muži,ženy,junioři a ME dorostu )i Mistrovství světa klubových družstev- obdoba Ligy mistrů ve fotbale a řada Mezinárodních mistrovství jednotlivých států.Dále se konají další volné mezinárodní pohárové závody . Průběh klasických závodů podle mezinárodního řádu CIPS -asi dvě hodiny před započetím vlastního závodu probíhá , po ukončení prezentace ,losování.Každý závodník si vylosuje vlastní místo ( sektor ). -sektor je nejméně 10 m dlouhý a po jeho stranách je metrový neutrální úsek. -závodníci si přenesou svoji výstroj - krosnu ,plato,kbelíky,pruty,návnady a nástrahy,a ostatní důležité věci ke svému sektoru a 125 minut před započetím vlastního závodu,na smluvený signál,začíná čas na přípravu.V této době si závodník připraví sezení,rozdělá pruty,naměří hloubku,namíchá krmení,upraví břeh,připraví podběrák a vezírek, a také se seznámí s okolními závodníky. -5 minut před zahájením závodu,po druhém smluveném signálu, je čas na hrubé zakrmení . Podle zvolené taktiky naházíme krmení na předem zvolené místo, nebo i několik míst- ke břehu,na děličku,na odhoz - a to v námi zvoleném množství.Zpravidla krmíme méně do břehu a více na vzdálená místa. - Teď tedy konečně nastane- po třetím signálu- vlastní závod.Ten trvá většinou 180 minut,nejméně však 90 minut .Některé pohárové závody trvají 4 -10 hodin.Na začátku závodu se snažíme lovit drobnou rybu u břehu,která nejlépe bere.Jestliže po čase někteří závodníci s úspěchem odlovují těžší druhy ryb,zaměříme se i my na lov těchto ryb.Jedná se většinou o plotici a cejna. Těmto rybám také podřídíme vedení udice. -Po ukončení závodu-čtvrtým signálem -si závodníci balí výstroj a čekají na zvážení úlovku.O vítězi rozhodne největší hmotnost úlovku.V minulosti se na závodech používala jedna centrální váha a každý závodník musel svůj úlovek přinést v kbelíku osobně,což zejména v horkých letních dnech vedlo k větším ztrátám ryb.Dnes se používají přenosné váhy a tak je úlovek po vyzvednutí z vody rychle zvážen a šetrně vrácen zpět do vody. Na některých závodech se v průběhu dvou dní uloví i 3000 kg ryb a úhyn ryb je i při tomto množství minimální.

Charakteristika jednotlivých závodů 

Nova Domus- Lovíme převážně na děličku s velejemnou udicí poměrně malé exempláře plotic a cejnů.Někdy může být závod ovlivněn vysokým stavem vody díky tání sněhu,pak používáme splávky5-10 g.Množství krmení použijeme okolo 5-10 litrů v závislosti na průtoku vody.

Májový přebor- V posledních letech je každý závod jiný i když se termín závodu nezměnil. Lovíme oukleje,plotice,cejny,skaláky,sumečky,tlouště,perlíny a kapry.Velikost ryb je velmi rozdílná-od 0,1 kg po1 i více kg.Voda je téměř stojatá s hloubkou 2-3 m.Taktiku lovu i krmení musíme přizpůsobit druhu a velikosti ryb které zrovna berou.Výsledky 15-20 kg nejsou vyjímkou.

Mazalův memoriál- Lovíme převážně na děličku s velejemnou udicí.Úlovkem nám jsou cejni,plotice, skaláci,karasi,cejni sinní,okouni,kapři a poslední dobou i ostruchy.Velikost lovených ryb je převážně 10-50 dkg,avšak ulovení velkého cejna či kapra není vyjímkou.Kanál je asi 25-30 m široký s hloubkou 1,5-2,5 m.Voda je stojatá.Při lovu krmíme velmi málo.Na závod stačí i 1 kg krmení,avšak patentkami nešetříme.

VC Bechyně- Závody se odehrávají na Vltavě v Týně n.Vlt..Řeka je zde klidná,loví se nad jezem.Hloubka se mění od 1,5 m do 3 m.Lovíme plotice,cejny,skaláky a tlouště. Určitou zvláštností tohoto závodu je to,že závodí dvojice v jednom sektoru.

Pohár Jizera- Závod probíhá na Vltavském plavebním kanále u města Mělník.Voda je pomalu tekoucí s hloubkou 2,5-3 m.Proud vody může,při průjezdu lodi přes komoru,velmi zesílit v důsledku napouštění komory.Dno kanálu je rovné,kamenité.Lovíme plotice,oukleje,hrouzky,někdy i cejny.Velikost lovených ryb není velká.Používáme velejemné udice.Výsledek je dobrý při ulovení 1-2 kg ryb.Krmení musíme mít v zásobě pro případ průjezdu lodi ,kdy nám loď nejprve krmení zamíchá a následný zvětšený proud jej odnese. 

Račický pohár- Závodí se na veslařském kanále se dvěma možnostmi vytyčení závodní trati a)hlavní kanál o šířce přesahující 100 m b)zpětný kanál s šířkou 22 m Hloubka se pohybuje od 2,5 m do 5 m.Voda je velmi čistá,stojatá.Loví se tloušti,plotice,cejni,hrouzci,okouni a další kaprovité ryby. Skladba rybí obsádky se bude časem měnit v závislosti na požadavcích na zarybnění a finančních možnostech pořadatelů.Loví se na odhozové pruty a děličky.Většinou vystačíme s 10 litry krmení.Nezapomínáme na dostatečné množství patentek v krmení.

VC Mušova- Jedná se o 9-10 ti hodinový maraton dvojic.Rekord závodu je 115 kg ryb.Loví se plotice,cejni,skaláci,kapři a líni.Převládá lov na odhoz s anglickým splávkem a na bič.Každá dvojice většinou zakrmí jak na odhoz (30-50 m) ,tak i na bič 7-10 m a lov na těchto místech střídá.Hloubka se pohybuje okolo 2,5 m.Břeh je tvořen sypaným kamenem o značné velikosti. Lovosický candát- Loví se na hlavním toku Labe u obce............. .Hloubka vody je okolo 3 m.Tah vody je silný.Velikost splávku volíme od 4 do 10 g.Lovíme na děličku,méně často s bolognézkou.Krmíme velmi vydatně 20-40 litrů.Do krmení přidáváme červy, patentky a žížaly.Chytáme plotice,skaláky a cejny.Dá se zde ulovit i více než 20 kg ryb.

Labský pohár- Loví se na Labi u nemocnice v Hradci Králové.Tok je mírný,s hloubkou 3-4 m.V úlovcích převládá cejnek,plotice a cejn.Někdy musíme lovit pouze oukleje.Jedná se o dva závody dvojic s různou délkou závodů.Rekord drží Mělničáci Havlíček-Pecina s úlovkem přes 86 kg.Krmíme velmi vydatně.Většinou se loví na odhoz s pevným nebo anglickým splávkem.

VC Přeštic- Jedná se o nepříliš populární závod jednotlivců.

Pohár kn.Ludmily- Je dvojdenním závodem dvojčlenných družstev.Loví se na Labi v Mělníku.Voda je poměrně proudná s hloubkou kolem 3 m.Lovíme na děličku nebo na bič. Úlovkem nám je plotice,skalák,cejn,ouklej a tloušť. Potřebujeme velké množství krmení (20-30 litrů).Do krmen í přidáme červy a žížaly.Loví se zde i 10-20 kg ryb.

VC Pernštejna- Tradiční závod k ukončení sezóny.Loví se na Labi v Pardubicích.Řeka je zde asi 60 m široká a 2-3 m hluboká,s pomalým proudem.Loví se skaláci,plotice cejni a oukleje.Jedná se o dvoudenní závod dvoučlenných družstev.Jeden z mála domácích závodů kde se vyplatí zaměření na oukleje. 

Charakteristika domácích závodních úseků: 

Nežárka pod Jindřichovým Hradcem Úzká říčka s hloubkou 1,5-2 m a šířkou 15-25 m-dle mezinárodního řádu nevyužitelná pro pořádání vyšších soutěží,loví se zde plotice,ouklej,cejnek a cejn tato voda je náchylná k rychlým změnám průtoku vody při vytrvalejších deštích v okolí

Cidlina pod Libicemi Téměř stojatá voda těsně nad soutokem s Labem.Z jara sem mohou vyjíždět ryby z Labe ke tření.Hloubka je 2-3 m a šířka 25-30 m

Kanál v Břeclavi 25-30 m široký kanál se stojatou vodou a měkkým dnem má hloubku 1,5-2,5 m Loví se často velmi málo ryb.

Vltava v Týně Velká řeka nad nádrží Kořensko,v horních partiích proudná a ve spodních již jen pomalu tekoucí.Hloubka 1,5-3 m - dno tvrdé.V horních partiích jsou časté velké nerovnosti dna.

Vltava v Hluboké n. Vlt. Velká řeka nad jezem,voda pomalu tekoucí hloubka 2- 2,5 m, dno tvrdé.Loví se zde plotice,cejn,cejnek,tloušť.

Vltavský kanál v Lužci Průtočný plavební kanál s hloubkou asi 2,5 m.Voda pomalu tekoucí, avšak při průjezdu lodi hotový vodní uragán.Dno dlážděné s mírným občasným nánosem.Loví se plotice,ouklej,hrouzek někdy i karas,kapr a lín.

Veslařský kanál v Račicích Původně pískovna upravená pro potřeby veslařů a kanoistů.Krásná dobře přístupná trať,má bohužel jednu slabinu- profil dna je rozmanitý,někde je hloubka jen 2 m a jinde i 6 m.Loví se na odhoz cejni a tloušti,na děličku a bič plotice,perlíni,tloušti a cejni.Někdy je třeba zachránit se ulovením malého okounka nebo hrouzka u břehu.Ve vodě je množství velkých amurů,tolstolobiků a kaprů jejichž zabrání končí utržením udice.

Berounka v Mokropsech Pomalu tekoucí voda s hloubkou 1,5-2,5 m.Loví se podoustev,plotice, cejnek a ouklej.Místy se chytí kapr,karas nebo parma.Dno je písčité ,místy kamenité.Chytá se na děličku nebo na odhoz s pevným splávkem.Krmit patentkou je takřka zbytečné.Naopak střílení lepených červů má své opodstatnění. 

Berounka ve Všenorech Rychle tekoucí voda s hloubkou 1,5 m- 2 m.Loví se převážně na děličku. Výskyt ryb - podoustev,plotice,parma,tloušť,ouklej,cejnek.Dno je kamenité.

Labe u Montasu v Hradci Králové Voda pomalu tekoucí s hloubkou 2,5m - 3 m.Dno rovné,spíše měkčí-jílovité až bahnité.Výskyt ryb- plotice,cejn,kapr,okoun.Velmi těžká voda. Loví se na děličku nebo na odhoz.

Labe pod nemocnicí v Hradci Králové Pomalu tekoucí,2,5 m-4 m hluboká voda s měkkým, rovným dnem.Výskyt ryb- cejn velký,cejnek,plotice,ouklej.Břeh regulovaný velkými kameny.Loví se převážně na odhoz s anglickým splávkem.

Labe v Pardubicích nad jezem Voda téměř stojatá,s hloubkou 3,5- 4 m.Břeh nízký,dobře přístupný,zatravněný.Loví se převážně na odhoz a děličku.Výskyt ryb - cejnek, cejn,kapr,plotice,sumeček americký a ouklej.Dno je rovné jílovité.

Labe v Pardubicích pod jezem Voda pomalu tekoucí s hloubkou 2-3,5 m.Břeh nízký,zatravněný. Výskyt ryb- cejn velký,cejnek malý,plotice,tloušť,kapr,ouklej.

Labe v Mělníku Voda rychle tekoucí,břeh regulovaný,dno štěrkovité, rovné. Hloubka 2,5 -4 m.Výskyt ryb - cejn velký,cejnek malý,plotice,tloušť, podoustev, ouklej.Loví se převážně na děličku a na bič.

Labe pod Lovosicemi Voda středně rychle tekoucí s hloubkou 3- 4 m.Dno rovné,břeh nízký, travnatý.Výskyt ryb - cejn velký,cejnek malý,plotice,sumeček americký.Loví se převážně na děličku.

Orlice v Malšovicích-u rybárny Voda téměř stojatá,s hloubkou 4,5-5,5 m.Dno rovné,jílovité. Břeh vysoký,travnatý.Výskyt ryb - cejnek,plotice,kapr,ouklej,ježdík,cejnek.Loví se na děličku.

Jizera v Mladé Boleslavi Voda téměř stojatá,dno jílovité,hloubka 3,5 m-4 m.Břeh vysoký travnatý. Výskyt ryb - plotice,kapr,cejnek,cejn,ježdík.Loví se na děličku nebo na odhoz.

ÚN Nové Mlýny Voda stojatá,s mírným pohybem kvůli větru.Hloubka 3- 3,5 m ,dno rovné. Břeh svažitý ,tvořený sypaným kamenem.Loví se buď na bič,nebo na odhoz s anglickým splávkem.Výskyt ryb - cejn velký,cejnek malý,plotice,kapr.Poslední dobou velmi těžká voda.  

Piešťany Eva Kanál

Trenčín Váh : Laugarício- Voda ťapavá až pomalu tekoucí s hloubkou 2-4 m a šířkou 90 m.Loví se na bič 9-11 m,děličku 11-14,5 m nebo na odhoz.Když je smůla přijdou na řadu oukleje na bič 4-6 m dlouhý. Jinak se chytá ostroretka,plotice,podoustev,parma a cejn velký. 

Povážská Bystrica Váh: Sensas cup- Voda s proměnlivou rychlostí toku od protiproudu přes mírný tah až po vodu středně rychlou.Hloubka 3 m a šířka 60 m.Loví se ouklej a podoustev na biče 3-4 m a na děličku 11-14,5 m a odhoz. 

Humenné Laborec: Povihorlatský pohár- Voda mírně až rychle tekoucí s hloubkou 2-3 metry.Šířka toku 70-90 m.Podle situace se chytá na děličku 13-14,5 m,na bič 10-11 m nebo na odhoz a bolonézku.Nutnost lovu ouklejí není vyloučena.Zarybnění: podoustev,tloušť,ostroretka,parma a ouklej. 

Bytča-Mikšová kanál Váhu:Slowakia cup a Browning cup- rychlost proudění vody je závislá na provozu hydroelektráren a je od protiproudu,přes mírný tah až po silný proud.Voda je asi 5 m hluboká a 40-90 m široká.Chytá se na děličku 9-14 m a na bič 3-4 m.Výskyt ryb: podoustev,ostroretka a ouklej. 

ÚN Móťová: Slatina - Voda stojatá s hloubkou 1-3 m a šířkou 200 m.Chytá se ouklej a plotice na bič 2,5 - 5m. 

Bratislava Zuzana :Putovný pohár oslobodenia Bratislavy-slepé rameno Dunaje-Břeh kamenitý,dno nerovné tvrdé.Hloubka 5 až 6 m. Voda stojatá.Výskyt ryb- ouklej,plotice,cejn,podoustev, cejnek a okoun.Za dobrého počasí se vyplatí chytat oukleje jinak spodová ryba na dlouhý bič.Není třeba příliš krmení,ale živá složka je nezbytná. 

Bratislava Malý Dunaj: Genex cup- Voda středně rychlá s hloubkou 4 m a šířkou 35 m. Chytá se na děličku 11-14,5 m dlouhou a na bolonézku.Výskyt ryb: plotice,cejn,cejnek,podoustev, tloušť,parma,ostroretka a kapr. 

Žilina Kanál na Váhu: Memoriál Eduarda Hrdela-Hloubka 2-3 m,rychlost toku je závislá na provozu hydroelektráren a je velice pomalá až velmi rychlá.Loví se buď na děličku nebo odhozem a bolonézkou.Výskyt ryb: parma a podoustev.   

Závodní úseky v zahraničí : 

 Itálie Peschiera  řeka Mincio pod jezerem Lago di Garda.Voda průzračná modrozelené barvy.Na dně do výšky 0,5 m i více téměř souvislý travní porost.Po hladině plovoucí velké množství této trávy pocházející z jezera.Voda mírně až středně tažná,hloubka 3-4,5 m,šířka asi 60 m.Výskyt ryb - ouklej 3-10 gramů,plotička a malý jesen -3-30 gramů,jelec jesen a tloušť 150-500 gramů,slunečnice pestrá 50-150 gramů a okoun.Drobná rybka se loví na bič 7-10 m se splávkem Tesse 1,5-2 gramy a s velmi výrazně dělenou zátěží a háčkem 20-22 na pinku nebo kousek žížalky.Jesen a další velká ryba se loví na bolonézku nebo děličku se splávkem 2-2,5 gramu s výrazným nadržováním na kukuřici nebo slepené kukly.  

Calcinaia  řeka Arno,vesnička Calcinaia u Pisy Ryby se dají s úspěchem lovit ve všech vzdálenostech od břehu,jak na bič,děličku,tak i na odhoz.Fishing arénu tvoří velký,táhlý zákrut řeky Arno, se stupňovitým břehem, ohraničený na obou koncích kamennými mosty. Hloubka je 2,5-4 m.Voda téměř stojatá.Výskyt ryb- kapr,karas,cejnek,scardola,ouklej, sumeček americký,sumeček-pesche gáto,cefallo,tloušť.Voda je rybami doslova přeplněna. 

Francie Availies Limousine  řeka Vienne v městečku Availies Limousine je pomalu až středně rychle tekoucí a podobá se Berounce v Mokropsech.Hloubka je okolo 2 m.Výskyt ryb -cejn velký,sumeček americký,slunečnice pestrá.Loví se především na děličky se splávkem 2-3 g.Je třeba dát množství žížal do krmení a nezapomenout na patentky.Vyhrává se na cejny. 

Portugalsko Penacova   Nástrahy a návnady:nejúčinnější nástrahou byla patentka a červ Krmení bylo třeba těžké,mastné,lepivé s menším množstvím „pinkisů“.Na jeden závod 4-5 kg krmení a 3/4 l pinků +1 kg patentek.Krmení na zdejší lokalitu nesou označení BOGA (Sensas i od místního výrobce ) Boga je označení pro hejno ostroretek iberských. Druhy ryb : Plotice iberská 8-12 cm Ostroretka iberská 8-30 cm Hrouzek obecný 5-10 cm Závodní trať : řeka Mondego má v Penacově lipanový charakter, pro potřebu MS byla v přímějším úseku ve Vila Nově přehrazena sypanou kamennou hrází,což při malém průtoku vody zajišťovalo hloubku 0,8-2 m.Po dobu velkého průtoku se hloubka zvětšila na 2,5-3,5m. Tah vody se pohyboval od téměř stojaté po středně rychle tekoucí. 

Coruche řeka Soraia přímo ve městě Coruche je velmi pomalu tekoucí s hloubkou 2-2,5 m.Břeh je písčitý a nestabilní.Loví se téměř výhradně parma iberská ve velikosti 20-30 cm-velmi divoce bojující.Chytá se na odhoz s 2 g waglerem.Návazec 0,06-0,07 mm.Krmit krmením je zbytečné.Střílejí se červi slepení i neslepení.Ulovit 10-15 parem přes poledne tak je zaděláno na dobrý výsledek. 

Maďarsko Velencei-tó  Jezero Velence asi 40 km jihozápadně od Budapešti.Má plochu 2500 ha.Na jeho severní straně leží veslařská dráha a ta tvoří závodní úsek.Jeho délka je asi 2200 m.Šířka asi 100 m,hloubka u břehu asi 1,5-1,8 m a ve vzdálenosti12-18 m činí3-3,5 m.Zarybněnost je velmi dobrá,výskyt ryb- ouklej,plotice,perlín,cejnek,cejn,karas,kapr,lín a úhoř.Voda je částečně zakalená a vlivem větru se pohybuje.Dno je hlinité s porostem řas.  

Szolnok  Slepé rameno Tisy asi 5 km od Szolnoku- hloubka 2,5-3 m,dno tvrdé.Ryb jako máku.Výskyt- cejn velký,cejnek malý,ouklej,kapr,sumeček americký,úhoř.Voda stojatá,mírně zakalená. Vyhrát se dá na cejny a kapry.Po zakrmení na dno vytvoří sumečci neprostupný koberec na krmení a cejny je třeba lovit asi 20-30 cm nade dnem.Vyplatí se přikrmovat částečně do sloupce.ryba se loví na děličku ale dá se stáhnout až na 4 m bič. 

Slovinsko Ptuj   Řeka Dráva přímo ve městě je rychle tekoucí s hloubkou 2,5-4 m,nad městem pak velmi rychle tekoucí s hloubkou 3-5 m.Dno je štěrkovité a rovné.Výskyt ryb- podoustev,ostroretka, tloušť,ouklej.Průtok vody bývá ovlivněn deštěm v Alpách.Voda je poměrně studená.Je těžké ulovit jakoukoli rybu. 

Chorvatsko Varaždin  Umělý kanál řeky Drávy pod hydroelektrárnou- šířka asi 60 m.Hloubka se rovnoměrně svažuje až na 8 m uprostřed koryta.Dno je štěrkovité,bez překážek.Břeh je travnatý a tvoří jej několik stupňů.Časté změny průtoku vypouštěné vody představují kolísání hladiny až o několik desítek centimetrů.Loví se ostroretky,cejni,parmy a oukleje.Na spodovou rybu je třeba použít velmi velké splávky (20-35 g) tomu musí zákonitě odpovídat celá udice. 

Zagreb   Veslařský a sportovní kanál přímo ve městě velmi podobný jako Račice a Nottingham.Délka 2500 metrů,hloubka až 3,5 metru ve vzdálenosti asi 14 metrů od břehu.Dno hlinitopísčité s porostem stulíku.Výskyt ryb - plotice,cejn,ouklej,okoun,sumeček americký,amur. Loví se na odhoz nebo na děličku s návazcem 0,06-0,09 mm,nástraha - 3-4 patentky nebo jejich kombinace s červeným nebo bílým červem.Krmení české reprezentace na MS 1998- Sensas 3000 Carpes,Bremes,Etang a hlína Terre de Somme a TTX Germes Mais Fin (kukuřice) a ochucovač Super Bremix. 

Polsko Swinoujšcie   Kanál vedoucí z námořního přístavu do moře.Voda teče někdy tam a jindy zase zpět.Břehy jsou regulované,dno tvrdé,kamenité a nerovné.Hloubka 5-7 m,voda pomalu tekoucí,při průjezdu oceánských lodí jsou velké vlny.Loví se plotice,okoun,cejn a platýz.Chytá se většinou na bič. 

Německo Kelheim   Dunaj- 5-6 m hloubka,velmi rychle tekoucí voda velmi dobře zarybněná. Loví se na bič a děličku převážně podoustev a cejn.

2.Taktika 

V každém případě se snažíme lovit ty druhy ryb ( vrchní- oukleje, nebo spodové- cejn,plotice, kapr ) ,při jejichž lovu dosáhneme nejlepšího výsledku. Porovnáváme svůj výsledek a způsob lovu s okolními závodníky a pakliže dosahují lepšího výsledku,přizpůsobujeme svoji taktiku tomuto poznání.Námi zvolenou taktiku ovlivňuje mnoho faktorů a často nezbývá ,než ji v průběhu závodu změnit. Stanovení správné taktiky je závislé zejména na: 

1) povětrnostní situaci - teplo,zima,déšť,silný vítr

2) stavu vodního toku -čistá,normální voda;voda zakalená,vysoký vodní stav,voda chemicky znečištěná 

3) stavu břehu a dna v našem sektoru - zarostlý či holý břeh,velmi svažitý a kamenitý břeh,množství vodních rostlin nebo překážek ve vodě,větve,velké kameny

4) možnosti použití různých rybolovných technik - pod nízkými stromy se špatně loví na dlouhé biče ,či s odhozovým prutem- na prudkých tocích se těžko loví s odhozovým prutem

5) účinnosti našeho krmení- správná či špatná konzistence,nebo velikost krmných koulí - popřípadě kvalita našeho krmení 

6) obsádce ryb- přítomnost povrchových druhů,či převaha spodových ryb 

7) daném povodí- stojatá či proudná voda( výběr typu udice )hluboká nebo mělká voda (výběr velikosti splávku ) 

8) celkové připravenosti našeho vybavení ( nedostatek potřebných udic, nedostupnost podlážky nebo některého jiného vybavení )  

3.Tréninky  Úvodní zamyšlení: Je zcela jasné ,že ne každý náš pobyt u vody má tréninkovou hodnotu a ne každý trénink nás může nějak obohatit.Hodnotu tréninku velmi ovlivňuje počet zúčastněných závodníků,přesnost dodržování dohodnutých pokynů a vedení tréninku pouze jednou osobou. 

Typy tréninků a jejich přínos : 

V podstatě existují dva typy tréninků.Tréninky zaměřené na techniku lovu jednotlivých závodníků,při dodržení stanovené techniky (dělička,bič,bolonézka,propadávačka,atd..), se zaměřením na určitý druh ryb.Dále pak jsou to tréninky zaměřené na ověření (zjištění) objektivních skutečností .V tomto případě loví všichni závodníci shodnou technikou (se stejnou velikostí háčků,průměrem vlasce,gramáží splávků,atd..) a rozdíl spočívá pouze v druhu krmení,způsobu jeho přípravy,velikosti nebo typu nástrahy anebo v lovné hloubce.Tento rozdíl je však nutno zvolit pouze jeden po co možná nejdelší časový úsek.V našich podmínkách můžeme aplikovat první typ tréninků pokud se sejdou dva až tři závodníci. Pokud se totiž sejde větší počet závodníků je třeba využít tohoto ojedinělého úkazu k tréninku druhého typu. 

Výsledek tréninku: 

Je třeba velmi dobře se zamyslet nad celkovým přínosem každého tréninku nebo jen jeho části a případně upravit způsob lovu,udici či nástrahu pro další lov.Určitě se každému z nás již stalo,že trénoval celý týden na vodě,kde se o víkendu konaly závody a ryby braly jedna za druhou.Tak zesílil udici,aby se daly ryby rychleji zdolávat,,vyměnil gumu za silnější,použil větší háček a větší nástrahu.Ryby braly pořád jako z praku a tak tento způsob zvolil i pro závod.Ale ejhle,ryby najednou braly opatrně,pouze na malou nástrahu,nebo často padaly z háčku.Tato skutečnost nemusí být ani tak zapříčiněna změnou počasí,jako tím žě jinak berou ryby ve chvíli,kdy je na krmení velká koncentrace ryb a každá ryby se vrhá na nástrahu jako šelma,aby ji nepředběhl konkurent-to se pak vyplatí použití velké nástrahy a velkého háčku,který má beztak každá druhá ryba hluboko v tlamě.Ale jinak berou zase ryby za situace,kdy se takřka rovnoměrně rozmístí na krmení 50 závodníků-pak je již jejich koncentrace nepříliš velká,krmení mnoho a ryby se velmi rychle přežerou.Jejich braní je opatrné,často jen několikrát ochutnají,ale nevezmou.Když už se nám je podaří zaseknout,jsou chyceny „za krajíček“ nebo z nich háček vypadne ve chvíli,kdy se nám je podaří podebrat.Pak musíme použít malý háček,který se tak snadno nedá z rybí tlamky proříznout. Musíme použít i tenčí gumu a ryby pomaleji zdolávat.Ryby budou lépe brát na dvě patentky nebo kuklu,než na tři žížaly jako při tréninku. Cit: Cit pro chytání ryb je něco co má každý z nás v určité míře v sobě a míra tohoto citu výrazně ovlivňuje výsledek našeho rybaření.Cit je „to“ co lze jen velmi špatně popsat.Ale obecně se dá říci,že čím déle a intenzivněji se budeme rybařením zabývat,tím více citu si v sobě vypěstujeme.Často se stane,že závodník chytá ryby technicky takřka dokonale a přesto žádnou rybu neuloví.Tu malou odchylku od dokonalosti při které by chytal rybu za rybou má na svědomí právě nedostatek citu.O tom se lze přesvědčit právě ve chvíli,kdy si na jeho místo sedne trenér,či jiný zkušenější závodník a ten od začátku odlovuje právě rybu za rybou.Pak začne znovu lovit ten první a nemůže nic ulovit.Při pohledu ze břehu mezi jejich technikou není viditelný rozdíl a přece jeden chytá a druhý ne.To se samozřejmě může opakovat znovu a zas. Jiný případ související s citem je chvíle,kdy vedle sebe loví dva rybáři a jeden loví podoustve a druhý skaláky.Pak se oba vymění,ale pruty a vše ostatní ponechají na původních místech.A co se stane? Ten který chytal podoustve,bude znovu chytat podoustve a ten co lovil skaláky ,je bude lovit zas.Tato podivná skutečnost souvisí s tím,že každý má vypěstovanou míru citu pro lov určitého druhu ryb větší než pro jiný druh ryb.To je způsobeno tím,že ne trénujeme každý způsob lovu nebo lov všech druhů ryb ve stejné míře.To,že nemáme zkušenosti s lovem některých druhů ryb a proto při jejich lovu nemůžeme býti úspěšní a naopak máme až geneticky zakódován cit pro lov kaprů se mnohokrát ukázalo při lovu na světových akcích.Například s lovem parmy iberské se často nesetkáme a to ovlivnilo náš neúspěch při mistrovstvích světa v Portugalsku.Napřed neuspěli muži,pak jsme neuspěli na té samé vodě při MS Klubů a to závodilo v podstatě to samé družstvo jako o dva roky dříve.A pak následoval neúspěch družstva juniorů.Ale vždy dobře skončili Portugalci.Naopak v lovu kaprů jsme mistři.Při MS klubů v roce 1983 v Seville se chytali kapři a Nusle skončily čtvrté.V roce 1997 v Seville na MS klubů dopadlo družstvo Loštic také dobře a to nemluvím o našem vystoupení na MS žen v Italské Calcinaie. Míra citu je nejen vrozená,ale i dlouho a jistě pečlivě pěstovaná vlastnost předních světových závodníků. Jinak by se asi těžko podařilo uspokojivě vysvětlit jak je možné ,že Alan Scotthorn se stal dosud třikrát za sebou mistrem světa na velmi rozdílných vodách.To prostě nemůže být náhoda.A tak vám radím a zároveň přeji: pěstujte si svůj cit pro lov ryb,starejte se o něj důkladným a promyšleným tréninkem,aby jste se i vy mohli jednou stát skutečnými světovými šampióny. Vlastní tréninky : Trénink k ověření účinnosti jednotlivých druhů krmení.Nejdříve vybereme druhy krmení vhodné svou konzistencí a hrubostí pro danou lokalitu (typ povodí ) a druhy ryb v této lokalitě se vyskytující.Podle našich teoretických znalostí namícháme z těchto druhů krmení několik stejných dávek a dohodneme způsob lovu pro začátek tréninku i další varianty.Ve stejnou dobu nakrmíme a nesnažíme se již nijak ryby lákat.Tímto způsobem zjistíme ,jak dlouho trvá než ryby na toto krmení najedou,zda neodrazuje některý druh ryby a jak dlouho námi vhozené množství krmení na dané lokalitě může účinkovat ( na málo zarybněném povodí bude stejné množství účinkovat patrně déle,než na povodí bohatě zarybněném).V dalším průběhu tréninku,když jsme již zjistili tyto potřebné informace,začneme přikrmovat a snažíme se zjistit,zda krmení pracuje nejlépe u dna nebo nade dnem.Toho dosáhneme postupným zkracováním vzdálenosti mezi splávkem a háčkem.Ve chvíli,kdy zaznamenáváme nejvyšší četnost záběrů, znovu vyměříme hloubku ,abychom zjistili skutečnou pozici háčku ke dnu. Trénink ke zvládnutí precizní techniky jednotlivých způsobů lovu :  

3.1.lov plotic na děličku: Plotice lovíme převážně těsně nade dnem s pomocí ustavičného dráždění.Toto musí být však poměrně přirozené.Podle typu vody se provádí buď nadržováním udice nebo nadzvedáváním splávku z vody.Velmi důležité,ostatně jako téměř vždy,je precizní vyměření dna. Hloubku volíme 5 -10 cm nade dnem.Velmi důležité je dokonalé nacvičení mírného,ale periodického přikrmování.Nejednou se nám podaří vyzvednout plotice až do horní části vodního sloupce a pak musíme reagovat ubráním hloubky na udici. Dráždění plotic provádíme na stojaté vodě nadzvedáváním splávku nad hladinu,nebo mírným popotahováním do stran,přímo nad prokrmeným místem.Na mírně tekoucí vodě dráždíme plotice energickým nadržováním,střídaným s volným proplouváním,nebo nadzvedáváním udice.Na rychle tekoucí vodě se dráždí jen střídavým nadržováním udice.Krmení pro lov plotic připravujeme sladké i slané chuti,jemnější granulometrie, méně výživné,na stojaté a mírně tekoucí vody velmi rozpadavé,na proudné vody lepivé.Tmavé barvy. 

3.2.lov cejnů na děličku:   Tato technika se používá převážně tehdy,jsou-li ryby opatrné a nepřijímají-li kvůli změnám počasí aktivně potravu.Udici používáme buď jen mírně přehloubenou,s veškerou zátěží umístěnou nade dnem,nebo přehloubenou o 50-100 cm,s jedním malým brokem ve vzdálenosti 30-50 cm od háčku.Na stojaté vodě držíme udici v klidu,nebo občas mírně do stran popotahujeme.Na tekoucí vodě udici mírně nadržujeme,až plynule zastavujeme.Jako nástrahu volíme patentky,při lepším braní žížaly.Někdy je velmi účinné chytání na několik kukel.V brzkých jarních měsících lovíme na housku ( Poin chailou X 21). Taktika krmení- většinou používáme masivní zakrmení na začátku lovu (10-20 litrů krmiva),s následným nastřelováním červů.Pokud je obzvlášť silná obsádka,nebo je-li silnější proud,krmíme na začátku znovu velmi vydatně,ale vždy po 15-20 minutách dokrmujeme 3-5 koulí krmení s velkým podílem živé složky.Do krmení na cejny přidáváme patentky,žížaly,nebo kukly.Krmení připravujeme středně lepivé až lepivé,středně výživné,hrubší granulometrie,spíše světlé barvy a sladké příchuti. Foto 12: poin chailou x 21 

3.3. lov podouství a plotic s odhozovým prutem na pevný splávek: Tuto techniku často užíváme na Berounce.Splávek používáme 4-6 g těžký,nahazujeme 25-40 m od břehu.Udici volíme mírně přehloubenou a volně proplaváváme.Snažíme se udržet se splávkem co nejlepší kontakt.Krmíme na každé nahození malou kuličkou.Rybu ihned po záseku vylovujeme.Při normálním počasí lovíme ryby na hod a tak dobře trénujeme rychlost.Krmení používáme středně lepivé,slané chuti,tmavší barvy,středně hrubé granulometrie s přidáním červů.Dokrmujeme také slepenými červy. 

3.4. lov cejnů s odhozovým prutem na pevný splávek : Tento způsob lovu není příliš využíván.Aplikuje se s úspěchem pouze když vane vítr proti proudu vody.Na stojaté vodě se nepoužívá.Udice se používá přehloubená o 10-50 cm.Splávek 4-10 g s dobře viditelnou anténkou.Vlasec 0,12 -0,15 mm s návazcem 0,08-0,14 mm.Krmíme stejně jako v bodě 3.2. 

3.5. lov cejnů s odhozovým prutem na anglický splávek :  Způsob lovu používaný na stojatých a mírně tekoucích vodách.Používáme přehloubenou udici o 20-100 cm.Splávky- angličáky málo předvážené navazujeme průběžně.Udici necháváme po nahození v klidu.Splávky používáme 2+3g - 4+6 g(první číslo znamená zátěž uvnitř splávku-předvážení a druhé číslo zbylou nosnost splávku).Vlasec po nahození nenapínáme,ale počkáme až se celá udice srovná.Teprve potom dosáhneme kontaktu se splávkem pomocí vypnutí vlasce.Stále přikrmujeme.Krmíme stejně jako v bodě 3.2. 

3.6. lov plotic na odhoz s Waglerem :  Tuto techniku využíváme na stojatých a pomalu tekoucích vodách.Splávek 3+1 g až 6+2g navazujeme průběžně.Hloubku nastavujeme až ke dnu.Po nahození vlasec zasekneme pod hladinu prudkým pohybem špičky prutu a rychlým natočením vlasce na naviják.Proto nahazujeme až o 10 m za nakrmené místo.Vlasec používáme potápivý (Milo Royale Affondante,Trabucco Diamond Sinking,Colmic MEK Nuclear nebo Maver TS sinking line).Zejména při vlnách a silném větru je potápivý vlasec mnohem výhodnější než běžný vlasec nastříkaný odmašťovacím sprejem.Potápivý vlasec je totiž těžší než voda a je také velmi tvrdý.Snadno tak prořízne hladinu a klesá ke dnu. To zabrání vytvoření „pytle“ a pomůže udržet kontakt špičky prutu se splávkem i v nepříznivých povětrnostních podmínkách.Vlasec necháme vypnutý.Nástraha se zátěží (1-2 g) pomalu klesá a splávek se zvolna přibližuje ke břehu.Přikrmujeme velmi rozpadavým krmením pomocí praku. Krmit je třeba velmi často- i několikrát na jedno nahození.Splávek,který se,při lovu touto technikou,přibližuje ke břehu v souvislosti s klesáním nástrahy,se jeví jako nedostatečně vyvážený.Na to si musíme zvyknout a nezasekávat neustále v domnění,že ryba uchopila nástrahu u hladiny.Na záběr nás upozorní zejména pohyb splávku do strany,potopení splávku,nebo jeho vytrčení i po době nutné k propadnutí celé udice. 

3.7. lov na odhoz - Ostellato : Lov ve velkých vzdálenostech na propad nebo i u dna.Používají se těžší odhozové pruty (10-50 g 4-5 m dlouhé) a velké angličáky 10-30 g.Krmení nastřelujeme pomocí praku. Kmenový vlasec používáme 0,12 - 0,15 mm s nahazovacím nástavcem 0,18-0,23 mm a návazcem 0,06-0,10 mm.Hlavní vlasec použijeme v každém případě potápivý- i tak je vzhledem k velké vzdálenosti poměrně těžké udržet spolehlivý kontakt prutu se splávkem.Splávek vždy navážeme na pevno.Sestavení udice je patrno z obr.24.Nahazujeme poněkud zvláštním způsobem.Prut máme skloněný k hladině.Vlasec navineme tak,aby se splávek dotkl špičky prutu.Jedním rychlým pohybem přemístíme prut za hlavu a tahem nahodíme. 

3.8. lov na dlouhý odhozový prut - bolonézku :  Lov s teleskopickým odhozem na vzdálenost 20-30 m.Používáme pevné splávky 5-20 g s dobře viditelnou anténkou.Většinou používáme přehloubenou udici nadržovanou pomocí zvednutí prutu.Tuto techniku používáme na proudných řekách.Lovíme cejny,plotice a skaláky.Taktéž můžeme použít tuto techniku k ulovení obzvlášť velkých exemplářů kapra,parmy,ostroretky a tlouště.Taktiku krmení uzpůsobíme podle druhu převládajících ryb a typu povodí. 

3.9. lov drobných ryb na bič : Lov drobných ryb je styl lovu,kterým začínáme trénink plavané a v dalších letech jej vybrušujeme a zrychlujeme.Lov spočívá v neustálém krmení v blízkosti břehu a lákání ryb do vodního sloupce a k hladině.Krmení si připravujeme rozpadavé,jemné a často velmi vlhké.Krmení může mít i velmi nápadnou barvu -bílou,žlutou,červenou (Sensas 3000 Ablettes -jasně bílá, Record 515 -žlutá,červená ).Krmení vhazujeme do vody v malých dávkách.Při sestavení udice použijeme splávek většinou podlouhlý ve velikosti 0,3 -1 g ,vyvážený několika broky,jak je patrno z obr.27 Vlastní lov spočívá v častém nahazování,popotahování a změnách hloubky.Se splávkem udržujeme pomocí špičky prutu neustálý kontakt.Nejvhodnější je trénovat tento způsob lovu na vodě velmi dobře zarybněné ouklejí,plotičkou,nebo hrouzkem.Za dobrý výsledek lze považovat ulovení 400-500 ks ryb za 3 hodiny.Český rekord drží Jindřichohradecký závodník Pavel Prášek výkonem 1056 ks. 

Trénink kadetů,juniorů a žen Kadetem je mladý rybář do věku 14 let (nesmí mu být 14 let 1.ledna v tom roce).Junior nesmí být starší 18-ti let(v tom kterém roce).Ženy u nás provozují závodní plavanou zpravidla do věku 35-40 let. Trénink všech těchto kategorií musí být přizpůsoben jejich fyzické i psychické kondici. Osobně mám zkušenosti s tréninkem mládeže od 8 let.U nejmladších začínáme s tréninkem lovu na bič,protože ten je nejjednodušší a po jeho zvládnutí má každý zažité základní úkony (koordinace pohybu při nahazování,přiměřený zásek,přiměřené zdolávání úlovku,částečně přesné krmení,dráždění ryb pohybem udice....),potřebné k tréninku dalších,složitějších,způsobů lovu.Velmi důležité je začít s lovem drobných ryb,protože těch je vždy u břehu dostatečné množství,ať už ouklejí,plotiček,nebo hrouzků.Lov těchto ryb zvládne opravdu každý a dobré výsledky zvýší a upevní zájem našich svěřenců o další trénink a zvedne jejich sebevědomí,což je obzvlášť důležité.Trénink nejmladších závodníků by měl pokračovat lovem na děličku(kadetům je povolena maximální délka 9 m).Nejvhodnější model dostupný na našem trhu je Milo T-M 105.Tento prut je v ceně asi 2500 Kč a je vyroben ve spodní části z kompozitu a topset(4 díly) je grafitový.Tato kombinace zaručuje poměrně dobré vlastnosti prutu,při absolutně nejnižší ceně. Také značná trvanlivost spodních dílů a jejich snadná opravitelnost je pro nás přínosem.Vhodným typem by mohl být také prut Maver Microrub 8 m. V první řadě věnujeme velkou pozornost nácviku správného oddělení a přidělení topsetu.Poté správnému záseku,protože zásek s bičem a s děličkou je poněkud odlišný(zatímco s bičem většinou zasekáváme vzhůru,s děličkou do strany). Velmi důležitá je i fáze zdolávání a vylovení úlovku.Správné je použití amortizéru ve špičce prutu od začátku tréninku touto technikou.Od začátku dbáme na to,aby naši svěřenci dokázali udržet udici napnutou v celém průběhu zdolávání,oddělení a vylovení úlovku,a nedocházelo tak ke ztrátám ryb v této fázi lovu.Vhodné úseky pro trénink vybíráme tak,aby měli naši svěřenci možnost co nejvydatnějších úlovků(menších ryb) a teprve později volíme vody těžší,s výskytem větších ryb.

Je dobré začít s lovem v blízkosti břehu,kam dovedou chlapci nakrmit poměrně přesně a teprve s větší jistotou v zakrmování lovit dále od břehu.Přesnost krmení je v této kategorii nejvíce limitujícím faktorem,po kterém následuje špatná fyzická kondice.Zlepšení těchto nedostatků věnujeme velkou pozornost v zimním období.Zejména v rybářských kroužcích je naším pomocníkem přirozená soutěživost dětí. Trénink lovu s odhozovým prutem začínáme až poté co získáme jistotu,že zakrmování na vzdálenost 15 -20 m je poměrně přesné. U juniorů a žen postupujeme v tréninku rychleji díky větší zručnosti a fyzické zdatnosti těchto kategorií.U starších svěřenců se setkáváme s větším pochopením při vysvětlování taktiky lovu,krmení a využití jednotlivých technik lovu na specifických lokalitách.Pozornost věnujeme vysvětlování zákonitostí přípravy,míchání a zvlhčování krmení a ošetřování a získávání živých nástrah a návnad. Bohužel velkým problémem u této kategorie je ztráta zájmu o sportovní činnost a upření zájmu ke zkoumání „mezilidských vztahů“.Pokud se některým trenérům(vedoucím mládeže) podaří snížit počet odpadlíků pod 80%,pak před nimi upřímně smekám a doporučuji rybářským organizacím jejich vyvažování zlatem. Vyzívám všechny mladé soutěživé rybářky a rybáře,aby kontaktovaly funkcionáře MO ČRS a žádaly jejich pomoc při oslovení aktivních závodníků.Tito závodníci Vám zajisté pomohou se začátky v závodění a budou Vašimi průvodci náročným tréninkem.Zajisté mají mladí závodníci,se zájmem neúnavně trénovat,velkou perspektivu a možnost sebeuplatnění. Příprava kadetů, juniorů a žen pro vystoupení na MS Kadety musíme začít připravovat od 8-9 let a nasadit je na MS ve věku 13 -14 let.Start na MS v nižším věku znamená podstatně menší výkonnost a velké zklamání z konečného neúspěchu.Taktéž start juniorů ve věku 14-15 let nemá žádný význam.Junioři z vyspělých zemí se účastní MS maximálně 2 x ve věku 16-17 let,a dosahují dobrých výsledků. Konečná fáze přípravy širšího kádru by měla být ovlivněna především podle typu povodí,dominantních druhů ryb a předpokládaným způsobem lovu na nadcházejícím MS. Typ povodí zvolený pro Mistrovství ČR juniorů a žen by měl být co nejpodobnější typu povodí při nadcházejícím MS.Taktéž soustředění by měla proběhnout na podobných povodích.Důležité je,aby se soustředění neskládala pouze z kontrolních závodů,ale i z cílených tréninků. Abychom začali dosahovat uspokojivých výsledků na mezinárodním poli,je třeba uvést do života určitou koncepční práci vrcholových trenérů,školení vedoucích mládeže a uvést v život promyšlený způsob financování práce s mládeží. V současné době je práce s mládeží v každém kraji jiná a státní trenéři se starají pouze o soustředění a účast na MS.Nemají žádnou možnost ovlivnit místo konání M ČR juniorů a žen.Nejsou ani žádným způsobem školeni.Odpovědní funkcionáři ve většině krajů spíše hledají důvody proč práce s mládeží stagnuje nebo i zaniká,než aby se snažili zavést fungující model práce s mládeží a jeho financování.V některých krajích ještě fungují družební závody s regiony v SRN,Polsku a Maďarsku.Tyto akce jsou velmi nákladné,jejich přínos v získávání nových znalostí a dovedností je pramalý a ještě se jich zúčastňují stále stejní „vyvolení“ závodníci.Pak na práci s mládeží nejsou peníze.Doporučuji tyto akce zrušit a převést prostředky na cílenou práci s mládeží.Dobrou se jeví hlavně spolupráce MO ČRS s Domy dětí a mládeže.DDM poskytuje prostory pro schůzky v zimních měsících,přináší alespoň nějaké peníze na činnost kroužku a je zde možnost postupného nákupu a půjčování základních prutů pro trénink.MO ČRS pak mohou financovat nákup krmení pro trénink a závody,nebo zakoupení děliček pro zdatnější jedince.  

Práce trenéra 

V podstatě každý závodník,ať už začínající,či pokročilý (záměrně používám slovo pokročilý místo hotový či zkušený,protože nikdy nedosáhneme maximální možné hranice dokonalosti a vždy se budeme této hranici jen pomalu a ztěžka přibližovat) potřebuje mít svého osobního trenéra proto,že si těžko uvědomí své špatné návyky a nedostatky.A tyto musí se svým trenérem při tréninku odstraňovat.Práce trenéra je v naší zemi velmi podceňována a výchově trenérů se nevěnuje žádná pozornost.Dobrým trenérem nemusí být pouze vysloužilý závodník.Ba právě naopak.Dobrými trenéry by se mohli stát například současní vedoucí rybářských kroužků po důkladném proškolení a při neustálém každoročním zvyšování jejich kvalifikace.Školení trenérů by měla provádět trenérská rada,která snad co nejdříve vznikne. Spolupracovat při školení trenérů by měli také reprezentanti,kteří získají každoročně nové cenné zkušenosti při závodech v zahraničí. Co by měl trenér dělat? Trenér musí pečovat o všestranný rozvoj závodníka.Musí dbát na závodníkovu kondici,psychickou rovnováhu ,materiální vybavenost,techniku lovu,rychlost,teoretické znalosti závodníka.Musí vést závodníka nejen při závodech,ale hlavně v tréninku.Musí dohlížet na to,aby byl trénink tréninkem a ne jen bezcenným chytáním ryb.Tak jako při závodech je třeba lovit ty druhy ryb a tou technikou lovu,kterou dosáhneme v tu danou chvíli největšího hmotnostního výsledku,tak při tréninku nám nejvíce dá lov těch druhů ryb,které zrovna neberou,či tou technikou která je v daných podmínkách nejnáročnější.Je třeba trénovat za těch nejméně vhodných povětrnostních podmínek.Jen tak mohou závodníci poznat skutečnou fyzickou zátěž při jednotlivých způsobech lovu a skutečnou technickou náročnost těchto způsobů lovu.Chytat ryby s odhozovým prutem kousek od břehu za krásného počasí asi není hodnotný trénink.Ale pokusit se lovit za silného nárazového větru v co největší vzdálenosti,nebo střílet proti větru prakem -to je hodnotný trénink.Trenér musí poznat skutečné hranice možností svého závodníka a musí je svému svěřenci vysvětlit.Na základě tohoto poznání musí při tréninku se závodníkem pracovat. Trenér musí se závodníkem zdokonalovat již známé techniky lovu a pracovat na zrychlení při lovu těmito technikami.Dále musí být schopen naučit závodníka techniky nové.Při vlastních závodech musí udržovat závodníka v psychické rovnováze,stanovit taktiku lovu(na základě informativního tréninku) a provést úspěšně závodníka celým závodem. Trenér si musí uvědomovat možnosti svého svěřence a musí přizpůsobit taktiku pro lov v závodě právě těmto možnostem každého konkrétního závodníka.Velmi často má trenér obrovskou převahu nad svým svěřencem ve zvládnutí precizní techniky většiny způsobů lovu a nemůže se nechat unést svými možnostmi a nechat svěřence lovit technikou,kterou ještě nemá závodník dostatečně zvládnutu a zažitu. Jak posunout českou plavanou do jiné výkonnostní sféry? Plavaná jako sportovní odvětví potřebuje nové závodníky a trenéry schopné spolupracovat při zvyšování výkonnosti.Jen tak se budeme moci směle postavit předním zemím na mezinárodním poli.Tato spolupráce by měla zahrnovat především společná soustředění co největšího počtu závodníků,vedená těmi nejlepšími (domácími i zahraničními) trenéry.Část nákladů na tato soustředění by zajisté snesl Rybářský svaz, namísto dnes již nic nepřinášejících a velmi nákladných družebních závodů či placení závodů v zahraničí pro velmi úzký okruh vyvolených reprezentantů.Tyto akce totiž jen ztěží mohou přispět k celkovému zlepšení výkonnosti celé závodnické základny. Jinou možností by zřejmě bylo založení určité asociace plavané kterou by zastřešila Rada ČRS - asociace by jistě měla lepší podmínky k jednání se sponzory či různými sportovními nadacemi a zástupci jednotlivých klubů by jistě rychle pochopili kam peníze dát a kam ne.

Určitě by mohl být naším velkým pomocníkem náš mateřský Rybářský svaz -kdyby chtěl.Dalo by se uvažovat o vyčlenění částí revírů-tam kde jsou naše závodní úseky -pro lov chyť a pusť.Tyto úseky by mohly být cíleně zarybňovány určitými druhy ryb ( po dohodě místních a krajských hospodářů)tak,aby se tyto druhy ryb staly dominantními.Na takových závodních úsecích by mohla probíhat soustředění před odjezdem na MS.U nás zatím nemáme závodní tratě,kde by se lovilo mnoho parem,kaprů,karasů, ostroretek,nebo línů či tloušťů.Potom nám lov těchto ryb většinou činí na MS určité potíže a není to zajisté způsobeno tím ,že bychom byli horšími rybáři než ostatní. Celkově se však musíme s co největším úsilím pustit do práce s mládeží,protože staří matadoři a zkušení závodníci začnou již brzy odcházet do závodního důchodu a závodníků mladé s střední generace zase tak moc není.A právě matadoři by mohli předat své cenné zkušenosti mladým rybářům (juniorům a kadetům) a mohli by také svou autoritou získat pro plavanou mnoho dnešních „bobkařů“. Trenér V posledních letech trenérská práce velmi upadá,protože se trenérům věnuje jen velmi malá pozornost.Autoritu trenérů jistě nezvyšuje fakt ,že si někteří závodníci prosadí na místo trenéra mužské reprezentace člověka bez jakýchkoli trenérských zkušeností.To že nemají opravdoví trenéři o státní reprezentaci zájem je dáno tím, že si ústřední odbor LRU ( často tvořený spíše aparátníky nežli odborníky) přivlastňuje právo zasahovat do výkonu trenérské funkce zcela neodbornými nařízeními. V jiných sportech je to tak,že se vypíše určitý limit,který musí závodníci překonat,chtějí-li se vrcholných akcí zúčastnit.U nás takové opatření může mít třeba tu podobu,že usoudí trenér na nedostatečnou připravenost reprezentantů a tak se reprezentace MS nezúčastní( takové opatření bylo opakovaně zamítnuto).A tak se jezdí na MS ačkoliv ta jsou z důvodu velké omezenosti finančních prostředků špatně zabezpečena,závodníci nejsou náležitě připraveni a výsledky tomu odpovídají.Trenér se pak pro špatný výsledek odvolá a situace se periodicky opakuje.

Ústřední odbor LRU v podstatě požaduje od trenéra pouze koučing na MS a opravdovou celoroční práci se širokým kolektivem závodníků přinejlepším nepreferuje. Nesmyslná nařízení o počtu bodovaných závodů ,kterých se závodník pomýšlející na reprezentaci musí zúčastnit a výrazně zabodovat,mění celoroční práci v pouhé objíždění spousty zbytečných a nepříliš regulérních závodů ,ve snaze vylosovat forhont a zabodovat.Když se to nepodaří,nevadí stejný závod je příští víkend znovu. To,že se v tom kalupu člověk moc dobře na další závody nemůže připravit je jasné a „trénovat je přeci zbytečné ,když závodím každý týden“. 

 4. Vybavení  -bedna,podlážka-plato,deštník,stojánek na nástrahy,prak na červy,prak na krmení,vidličky pro odhozový prut,držák dělícího prutu,rolovací stojan pro děličku,držák odděleného prutu,krmící tyč na červy,síta a kbelíky na krmení,kostřičky na připravené udice,forpasovník na návazce foto 13: speciální pomůcky Zvláštní pozornost budeme věnovat amortizéru.Toto zařízení ukryté ve špičce dělicího prutu,nám umožňuje rychlejší zdolávání středně velkých ryb , nebo úspěšné zdolání velkého exempláře na velmi tenký vlasec.Při jeho sestavení se však musíme vyvarovat určitých chyb.Tak jako používáme na různých místech jiné udice a styl lovu, tak ani amortizér nemůže být stále stejný.Amortizér viz obr.a se skládá z několika částí :

1) guma- používáme pouze výrobky renomovaných firem (Stonfo,Milo,Sensas,Hi-Viz MIDDY) o průměrech od 0,6 do 1,8 mm -větší průměr gumy zvětšuje zdolávací sílu a naopak -silnější gumy se méně protahují -obecně používáme slabší gumy pro slabé návazce a naopak -nasadíme-li příliš tenkou gumu při lovu většího počtu středně velkých ryb,tak nás amortizér zbytečně brzdí a prodlužuje dobu zdolávání -naopak pokud předpokládáme ulovení jen několika málo kusů větších ryb za celý závod,nasazujeme jen tenkou gumu do větší délky topsetu,aby se nám podařilo všechny zaseknuté ryby zdolat i na ten nejtenčí vlasec.V takovém případě nehraje čas zdolávání zase tak důležitou roli. -velice důležité je také správné předepnutí gumy ve špičce prutu.Gumu předepínáme tak,aby se vždy po vytažení vrátila celá do špičky prutu,a to i v mokrém stavu.

2)rychloupínák pro připojení udice

3)spodní zarážka gumy - pevná nebo stavitelná -ježek

4)vodící trubička gumy na špičce prutu -prostupka foto 14: vše pro amortizér

Vezírek Vezírek slouží k dočasnému uchování i velkého množství ryb ( 50 kg)při životě a tomu musí odpovídat i jeho velikost.Vezírky se vyrábějí v průměrech 40,45,50 cm a v délkách 2;2,5;3;3,5 a 4 metry. 

Podběrák používáme podběráky lehké,s jemnou síťkou, na dlouhé pevné tyči -3-4 metry 

Bedna,Plato Používáme buď kombinaci hliníkové podlážky -plata s dřevěnou či hliníkovou bednou (foto 15.) nebo kompaktní bednu italských výrobců (foto 16) Výhodné je individuální přizpůsobení a příprava ergonomického pracoviště. foto 15,16 : plato a bedna, kompaktní sedačka 

Vidličky Vidlička na odhozový prut- ramínko Válečky na odkládací (dělicí) prut Skřipec pro držení děličky po oddělení topsetu Držák topsetů a bičů Kbelíky,vaničky a síta Obvykle používáme standardní výrobky osvědčených firem.Kbelík 17 litrů s několika druhy sít.Síta mají několik velikostí oček  malá: k prosátí červů,na přípravu ouklejového krmení oka 2-3 mm  střední : k prolézání červů,na přípravu krmení pro stojatou vodu oka 4-5 mm  velká : k prosátí krmení na proudnou vodu oka 7-8 mm  maxi : k přípravě krmení na silně proudící vodu oka 10 mm Vědro 40 litrů se síty.Vanička na červy se sítěným dnem pro dobré provzdušnění červů. Vaničky na červy mají rozměr 30x20x10 cm nebo 40x30x10 cm. 

Vlasce  Je třeba upozornit na tu skutečnost,že ne vždy odpovídá deklarovaná nosnost a průměr vlasce skutečným hodnotám.Ne vždy je nejlepší vlasec ten,který má nejvyšší nosnost,protože se může nadměrně kroutit nebo motat.Je vždy zapotřebí používat co nejmladší výrobky.Staré vlasce mívají podstatně sníženou pevnost a to zejména v uzlu. Ze značek můžeme dát důvěru zejména vlascům MILO,Maver,D.A.M.Tectan,Sensas,Colmic. Pro lov na odhoz s anglickým splávkem používáme speciální potápivé vlasce.Jejich účinek je podstatně větší,než použití běžného vlasce nastříkaného odmašťovacím sprejem. 

Háčky  Existuje nepřeberné množství druhů háčků vhodných pro lov na plavanou a každá firma vyrábí i několik desítek typů a velikostí.Lze však říci že některé typy háčků jsou vhodné pro lov některých druhů ryb více než háčky jiné.A to samé platí o vztahu háček nástraha. Háčky určené pro lov na patentky jsou vyrobeny z velmi jemného drátku,mají dlouhé špičky a jemné protihroty,mívají často červenou barvu.Drennan Ultra Fine Pole Háčky pro lov na kuklu -bývají černé,s dlouhým raménkem,ze silného drátku,mají kratší špičku a střední protihrot.Drennan Carbon Caster. Háčky pro lov na červy - bývají stříbrné,se středně dlouhým raménkem ze středně silného drátku,mají dlouhou špičku a velký protihrot.Drennan Fine Maggot. Háčky pro lov kaprů bývají se středně dlouhým raménkem ze silného drátku,často do strany vyhnuté,mají velký protihrot.Drennan Super Spade. Háčky pro lov cejnů mívají krátké raménko,jsou výrazně zahnuté k patce háčku,špička je dlouhá a protihrot velký. 

Ostatní vybavení  Plastový nákružek do děličky (Sensas)-pro snadnější přidělování topsetu.Vyrábí se v průměrech : 13,8 -14,8 mm 19,3 -21,1 mm 14,8 -16,2 mm 21,1 -23 mm 16,2 -17,7 mm 23 -25 mm 17,7 - 19,3 mm 25- 27,3 mm tato pomůcka nás zbaví starostí s častým vylamováním podélných vláken z exponovaných částí prutu. Plastová nádobka pro přesné krmení patentkami a červy pod špičku děličky (Sensas) -upevňuje se na špičku děličky a její použití je zcela jasné. Kovová struna k protažení amortizérové gumy špičkou prutu ( Stonfo,Milo) Sprej k odmaštění vlasce pro lov na odhoz s anglickým splávkem (Sensas,Maver,Milo,Mosella) -suchý vlasec na cívce navijáku před započetím lovu nastříkáme tímto přípravkem.Vlasec se po dotyku s vodou odmastí a snadněji se potápí pod hladinu. Přípravek k impregnaci amortizérové gumy (Stonfo,Sensas) -impregnací namažeme celou gumu,ta poté lépe zajíždí do špičky prutu i po namočení a déle vydrží (nezteří). Mikroobratlík -používá se na spojení kmenového vlasce s návazcem na udicích pro lov s odhozem nebo na děličku v proudných vodách.Zabraňuje kroucení vlasce ve spodní části udice. 

Prak - používáme několik druhů: -pro nastřelování neslepených červů na děličku -pro nastřelování slepených červů na odhoz -pro krmení na odhoz do různých vzdáleností (30,40,50-80 m) tyto praky se liší typem použité kapsy a gumy foto 17.: praky a gumy Stop zarážka na angličák - používá se několik typů s různou nosností podle gramáže splávku   

5. Pruty a navijáky  Určitě netřeba dlouze zdůrazňovat, že tak jako v ostatních technických sportech (lyžování, motorismus, cyklistika) nám nejlepší možná kvalita našeho vybavení pomáhá k dosažení těch nejlepších výsledků. Ale i ty nejlepší pruty a navijáky v rukou začátečníka nemohou nahradit jeho nezkušenost. Kvalita a stupeň vybavení by neměla tedy jít jen v malém předstihu před zkušeností a potřebami každého z nás. V každém případě nelze doporučit používání jednoložiskových navijáků (pro malou životnost) ani laminátových či jiných tuzemských prutů (špatná akce a nadměrná váha). Vybavení předních světových závodníků se skládá většinou ze: 2 dělených prutů 14,5m (podle omezení délky CIPS) 6-10 topsetů k těmto prutům 1-2 dlouhých teleskopických bičů 10-11m několika středních bičů 6-9m několika krátkých bičů 2-5m (po dvou a více od jedné délky) řady odhozů s jemnou akcí (pro splávky 2-6g) řady odhozů s těžší akcí (pro angličáky 10-25g) 2-3 prutů Bolonese 6-11m (teleskopické pruty s očky) Z navijáků používají špičkové modely renovovaných firem (velký převodový poměr, dlouhá a mělká cívka, 3 a více ložisek, rolničky s velkým průměrem, systém dynabalance- vyvážení navijáku, perfektní jemná brzda). Při koupi drahé děličky musí většina závodníků přihlédnout k tomu,že si takový prut kupuje na poměrně dlouhou dobu,a musí se tedy v první řadě ptát na rychlost servisu a dostupnost náhradních dílů k prutu,pokud se tento již pár let nebude prodávat.Tady je situace u každé firmy (výrobce) ale i domácího prodejce jiná.V každém případě se vyplatí zakoupit prut u nás a mít jistotu,že mi někdo přiveze náhradní díl.  

 6. Krmení- návnady  Návnady rozdělujeme na živé a rostlinného původu popřípadě různé živočišné moučky. 

6.1.živé návnady: snad nejvíce používanou návnadou jsou larvy mouchy masařky- bílé červi: používáme je v množství 1až 4 (někdy i více) litrů na 3 hodinový závod. A to jak ve volném stavu ( pro nastřelování prakem na kratší vzdálenost), tak slepené (lepidlo na červy) pro střílení prakem na větší vzdálenosti. Slepené červy můžeme ještě zatížit jemným pískem (malé množství) pro jejich rychlejší klesání ke dnu či delší možnou vzdálenost dostřelu. Bílé červy také často přidáváme do ostatního krmení avšak dáváme pozor , aby nám ve velkém množství neroztrhávali krmící koule. Dalšími často používanými návnadami jsou různé druhy drobných žížal (hnojáček, kalifornia) a larvy pakomára kouřového- patentky. Většinou se přidávají do krmení těsně před jeho vhazováním do vody, někdy s nimi vnadíme i samostatně. Obecně se dá říci ,že čím je větší podíl námi dopravených živých návnad do vody na celkovém množství krmiva,tím bude výsledek našeho lovu lepší.Ale musíme si uvědomit velikost a výživnou hodnotu některých živých návnad v porovnání s malou výživnou hodnotou a jemnou granulací některých krmiv a to zejména na vodách,kde předpokládáme špatné braní nebo lov jen malých ryb.Pokud nebude možno lovit velké jedince,musíme se vyvarovat přidání velkého množství červů a žížal do našeho krmení.Pak spíše vsadíme na přidání patentek,nebo menšího množství pinků.Pakliže vytvoříme ve vodě pachovou a chuťovou stopu pomocí krmiva,tak klidně můžeme přikrmovat již jen patentkami nebo pinky s hlínou. Pro dopravení 600 g dobře rozdělených patentek ( rozdělují se posypáním dostatečným množstvím jemně přesáté a dobře vysušené rašeliny) budeme potřebovat asi 2,5-3 kg kvalitní hlíny.Potřebné množství patentek nasypeme do vědra s hlínou ,promícháme lehce umáčkneme koule a ihned vhazujeme do vody.Pinky můžeme mít v hlíně po celou dobu závodu. 

Bílí červi : (barvení na žluto,červeno,zeleno ) Červy kupujeme ve specializovaných rybářských obchodech,nebo někdy přímo na závodech.Červy je třeba po zakoupení ošetřit.Nejprve je promyjeme v kbelíku s jarovou vodou,propláchneme a usušíme v pilinách.Potom je smícháme s kukuřičným šrotem, zabalíme do plátěných pytlíků a vložíme do ledničky podchladit.V ledničce udržujeme teplotu 0- 2 C.Takto ošetřené červy můžeme skladovat až několik týdnů.Dobře ošetření červi rychle klesají vodou ke dnu.Pokud koupíme červy přímo na závodech a tito nebudou řádně ošetření ,vystavujeme se riziku,že budou ryby spíše odrazovat,než přitahovat .V každém případě nebudou dobře klesat a proud je snadno odplaví.Dát si práci s ošetřením červů se nám opravdu vyplatí. Červy můžeme též sami pěstovat.K tomu potřebujeme velkou dřevěnou bednu s kovovou vložkou.Zásobu různě velkých pilin a různá síta.Chov červů začíná nakladením muších vajíček na připravené maso (hovězí srdce nebo bílé ryby).Do plechové vany nasypeme asi 10 cm pilin,na ně položíme síto s řídkými oky a na něj položíme maso.Po nakladení vajíček uzavřeme dřevěnou bednu tak,aby už nedocházelo k dalšímu kladení vajíček,a tak v konečné fázi k různému vzrůstu červů.Každý den červy kontrolujeme a přidáváme potřebné množství masa.Když dosáhne červ maximální velikosti,tak proleze sítem a pomalu se vyčistí v pilinách.Čerstvý,nevyčištěný červ vypadá jako bomba,je nafouklý a má uvnitř těla viditelnou černou čárku.Čištění červů probíhá 2-3 dny,již v této době můžeme dát červy do nižší teploty.Když je čištění u konce- červy jsou štíhlejší a nemají uprostřed těla takřka viditelnou černou čárku- zbavíme je pilin,vykoupeme a prosypeme šrotem.Napytlíkujeme a uložíme do chladničky. Pěstování bílých červů není příliš náročné,avšak vyžaduje dostatek času a jistou zkušenost v načasování kladení vajíček.Brzy z jara trvá vývoj červů poněkud déle než v horkých letních dnech. Pinky- malý druh červů,většinou se dodává v červené barvě -kdy má napodobovat patentku.Často se pak nastražuje právě společně s patentkou.Uchovává se stejně jako velký červ. Foto 18 :bílí a barevní červi 

 Kukly: Ideální návnadou a nástrahou jsou kukly-čerstvě zakuklení býlí červi.Správná kukla má světle hnědou až červenou barvu a je těžší než voda.Plovoucí kukly není vhodné přidávat do krmiva ani je používat jako nástrahu.Správně připravené kukly se nazývají Caster.Protože se nepohybují,dají se přidávat do krmiva ve dvojnásobném množství než býlí červi.Jsou ideální návnadou při lovu cejnů. Foto 19 : kukly čerstvé a staré 

Žížaly: Nejvýhodnější je založit si co největší kompost a na zimu jej řádně zateplit slámou.Pak budeme mít po celý rok dostatek žížal.Na podzim můžeme žížaly vydatně nakrmit padanými jablky z alejí okolo silnic.Skvělým krmením pro žížaly jsou spadané hrušky - jen musíme dát pozor,protože stejně chutnají žížalám i vosám.Nejčastěji pěstujeme „hnojáčky“ nebo „kalifornie“.Pro krmení používáme střední a dospělé jedince.Obzvlášť malé žížalky používáme jako nástrahu místo patentek.Žížaly převážíme v plátěných pytlících v navlhčené přesáté hlíně.V teplejších dnech je transportujeme v přenosné chladničce. Foto 20 : hnojáčci a kalifornie 

Patentky: Larvy pakomára kouřového ( Chironomidae) -patří k tomu nejdůležitějšímu co často rozhodne o našem úspěchu či neúspěchu.Nejvýhodnější by bylo krmit pouze čistými patentkami.Patentek je několik druhů -červené,zelené,malé,střední a Jumbo.Patentky jsou nejchoulostivější živou návnadou.Jsou velmi křehké a proto se uchovávají v nízké vrstvě.Malé a střední patentky jsou choulostivé na uchovávání ve vodě a proto se přechovávají na sucho ( vlhko) v přesáté rašelině nebo jemné zemině.Kdybychom je uchovávali v příliš vlhkém prostředí,tak shnijí.Konečně jsou patentky choulostivé na pobyt ve vyšších teplotách- vysychají.Proto je uchováváme nejlépe ve vlhkých sklepních prostorech s teplotou 5 -15 C.Patentky většinou kupujeme ( ve velkém se loví v Polsku, Rusku a Ukrajině a poté se rozváží do celé Evropy). Žádný prodejce však nemůže stoprocentně garantovat objednané množství nebo den dodávky.Proto doporučuji aby si každý zajistil alespoň patentky na chytání z domácích zdrojů.Ty hledáme většinou v nehlubokých stojatých vodách,kde nabíráme bahno a to přesíváme přímo ve vodě přes velké dřevěné ( plovoucí ) síto.Získané patentky uchováváme v krabičce s vlhkým listím. Pakomár kouřový ( Chironomus plumosus ) -jeho larvy jsou nejvýznamnější složkou bentické potravy kaprovitých ryb.Jsou jasně červené a vyskytují se v rybničním bahně. Čerstvé a dobře uchované patentky přidáváme do krmení nebo hlíny až těsně před tím,než je chceme vhazovat do vody. Foto 21 . patentky jumbo a krmící  

Larvy chrostíků-rákosníci: Chrostíky jako návnadu nepoužíváme,ale někdy je potřebujeme jako nástrahu.Chrostíky nelze zakoupit a tak se na ně musíme vydat sami.Najdeme je v nížinných potocích pod kameny ,nebo přichycené na větvích spadlých ke dnu.Některé druhy nalézáme též v klidných úsecích ( slepá ramena) velkých řek.Chrostíci si staví trubičkovité schránky z různých materiálů-listí,větvičky,písek.Velikost schránek je od 3 do 10 cm.Velikost rákosníků se pohybuje od 2 do 6 cm.Tělíčko rákosníka je velmi měkké a aby nevyhřezl obsah tělíčka,nastražujeme jej za hlavičku.Rákosníky uchováváme ve sklepě nebo v lednici v krabičce s vlhkým listím nebo mechem. Foto 22: chrostíci s trubičkou a bez trubičky 6.2. Návnady rostlinného původu a různé živočišné moučky Stále více závodníků používá hotová komerční krmení .Zaměřím se na představení krmiv Van den Eynde ( Belgie) , Mosella ( SRN ) a Sensas (Francie).Tato krmiva odpovídají běžnému světovému standartu a nedá se říci ,že by byla výrazně účinnější ,nebo naopak méně účinná než výrobky dalších firem - Rameau,Milo, Tubertini,Trabuco,La Sirene X 21,Colmic Foto 23 : různé značky hotových směsí Jak tyto hotové směsi správně použít ? Předně musíme říci,že není vždy nutné používat tato krmiva v nezředěném stavu.Většinou do nich přidáváme neutrální složky -housková strouhanka, chlebová strouhanka,kukuřičný šrot,čistá přesátá hlína.Tím upravujeme jejich konzistenci.V některých případech můžeme takovým krokem jejich účinnost podstatně zvýšit. Jako příklad uvedu svůj lov na orlické přehradě.Při zkoušení pro mne nových druhů krmiv jsem došel ke krmení Van den Eynde Weltmaister Grůn- toto krmení je svou konzistencí vhodné pro použití na velmi proudné vodě a je zaměřeno především na plotici.Na již zakrmeném místě jsem pomocí děličky lovil velká množství cejnů -používal jsem krmení Mosella Brassen- a nemohl jsem ulovit ani jednu plotici.Krmení Weltmaister grun jsem naředil v poměru 1:2 s chlebovou strouhankou a kukuřičným šrotem- aby se snadno ve vodě rozpadalo a tak lépe lákalo ryby (nepříliš navlhčená strouhanka vzlíná).Po 10 minutách vnadění tímto krmením se objevily první plotice ( stále jsem měl udici seřízenou na cejna- nástraha na dně) a po několika takto ulovených ploticích jsem snížil hloubku a dostavilo se obzvlášť intenzivní braní plotic (ihned po ustálení nahozené udice ) .Až do konce lovu jsem již žádného cejna neulovil. Krmení pro použití při závodech vybíráme podle jejich určení a nikdy jich příliš druhů nemícháme,neboť každé je samostatnou směsí ( to by mohlo dopadnout jako v pohádce Jak pejsek a kočička pekli dort ).Mnohem větší důležitost pro úspěch s krmením má totiž způsob jeho navlhčení,správná konzistence či samotná taktika krmení- kdy a jaké množství krmení použít, než samotná " KVALITA " směsi.Na každém sáčku krmení je uveden druh ryby k jehož lákání je především určeno ( chuťové a pachové složky ),ale i na který typ povodí se svou konzistencí hodí. 6.3.Doporučené poměry míchání krmných směsí originálně připravené směsi Naše poznatky o krmení Mosella a Van den Eynde Na různé typy povodí potřebujeme připravit různá krmení tak, aby mělo krmení požadovanou konzistenci a hrubost.Na vodu stojatou připravujeme krmení málo lepivá a na vody velmi proudné volíme krmení obzvlášť lepivá.Čím proudnější je povodí,tím hrubší krmení používáme. Zde uvádím oblíbené a často používané kombinace: Stojatá mělká voda 2/3 Bob Nudd Lake 1/3 Bob Nudd Channel 150-250 g posilovač Rotaugen na 5 kg směsi nebo 150-250 g posilovač Brassen nebo 100 g posilovač Lacto( pokud převládá plotice,cejn,nebo je obsádka smíšená) foto 24 : krmení bob nudd Stojatá voda hluboká 1/2 Turbo 1/4 Secret 1/8 Beet 1/8 Bob Nudd Lake 100-250 g posilovač Brassen na 5 kg směsi foto 25 : krmení eynde Kanál - s proměnlivou rychlostí toku 50% Canal Brassen 20% Explosiv 30% Bob Nudd Channel 100 g posilovač Brassen nebo Rotaugen na 5 kg směsi Proudná voda 1/2 Explosiv nebo 1/6 Weltmeister silber 1/6 Canal Brassen 1/6 Weltmeister gold 100-250 g posilovač Brassen nebo 100 g posilovač Lacto na 5 kg směsi nebo 70% Explosiv 30% Weltmeister gold nebo 3 l Explosiv 0,5 l Canal Brassen 1 l Turbo schwarz 0,5 l Weltmeister gold 50 g Brassen 20 g Lacto 30 g Vanille nebo 4 l Praxx 0,5 l Weltmeister gold 0,5 l Weltmeister silber 100 g Brassen 50 g Sůl nebo 3 l Explosiv 1 l Canal Brassen 1 l Praxx Rychle tekoucí voda 60% Explosiv 20% Weltmeister silber 20% Weltmeister gold 100g posilovač Brassen spezial na 5 kg směsi nebo 100% Explosiv nebo 3 l Explosiv 1,5 l Weltmeister gold 0,5 l Weltmeister silber 100 g Brassen 30 g Brassen Competition nebo 3,5 l Weltmeister silber 1,5 l Praxx 250 g ochucovač Brassen 100 g Sůl Lov cejnů na rychle tekoucí vodě: 30% Canal Karpfen 30 % Explosiv 40 % Team mosella Brassen van den Eynde + 200 ml Aroma-Mix Karpfen na 5 kg krmiva Lov cejnů na stojaté a pomalu tekoucí vodě: 40 % Canal Karpfen 40 % Explosiv 20 % Zwiebackmehl + 200 ml Aroma-Mix Karpfen na 5 kg krmiva Tekoucí voda -lov cejnů: 60 % Canal Brassen 30 % Team mosella Brassen van den Eynde 10 % Zwiebackmehl + ochucovač Brassen-competition Stojatá voda-Lov bílých ryb: 50 % Canal Brassen 40 % M 6 Stillwasser 10 % konopí pražené + ochucovač Vanille Zimní lov plotic : 30 % Canal Brassen 40 % Canal Rotaugen 30 % Turbo schwarz + ochucovač Rotaugen van den Eynde Lov plotic s použitím patentek v krmivu: 90 % Canal Rotaugen 10 % Waffelmehl Pro čas kdy ryby opatrně berou: 50 % Canal Rotaugen 50 % Xxtra na 5 kg krmení 250 gr ochucovače Explosiv Pro vody s velmi bahnitým dnem: 70 % Canal Rotaugen 15 % Super Cup (Van den Eynde) 15 % Spezial Wettstrijt (Van den Eynde) k tomu přiměřené množství ochucovače Brassen weiß Van den Eynde protože ten je vhodný nejen na cejny ,ale skutečně i na plotice Ploticový zabiják: 40 % Xxtra 40 % Canal Rotaugen 10 % konopí mleté 10 % Lebkuchenmehl Lov kaprů a cejnů na tekoucí vodě: 50 % Xxtra 40 % Canal Karpfen 10 % sojová mouka + ochucovač Erdbeer-jahoda 250 g na 5 kg krmiva Pro lov na pomalu tekoucí nebo stojaté vodě: 50 % Xxtra 40 % Praxx 10 % Konopí mleté a pražené Cejnová směs pro proudnou vodu vhodná pro přidání velkého množství červů: 60 % Praxx 40 % Explosiv + ochucovače praxx,explosiv,nebo lacto ve známém poměru Velmi dobrá univerzální směs pro stojatou vodu: 50 % Praxx 40 % Canal Brassen 10 % Zwiebackmehl + ochucovač Praxx Variace na M 5: pro středně hlubokou a rychle tekoucí vodu: 80 % M 5 20 % WM silber van den Eynde pro hlubokou a rychle tekoucí vodu: 70 % M 5 30 % W M silber van den Eynde pro stojatou a pomalu tekoucí vodu: 1/3 M 5 1/3 M 6 1/6 Explosiv 1/6 konopí mleté foto 26 : krmení mosella Charakteristika krmení Mosella Explosiv -velmi výživné,lepivé krmení světlé barvy,pro lov v proudných vodách.Dráždí cejny, skaláky a plotice.Nedoporučuje se mísit s Canal Rotaugen. Praxx -výživné,středně lepivé krmivo žluté barvy,pro lov cejnů a plotic na proudné vodě. Xxtra -výživné,středně lepivé krmení tmavé barvy,pro lov na stojatých a mírně tekoucích vodách.Jeho jedinečné aroma láká především líny a cejny. Canal Karpfen -světlé krmení hrubé struktury,speciálně sestavené pro lov kaprů.Je výrazně výživné a lepivé.Doporučuje se mísit v poměru 1:4 s nosičem (šrot,strouhanka) Canal Brassen -mnohokrát úspěšně ověřené krmení pro lov cejnů na pomalu tekoucích a stojatých vodách.Je světle hnědé barvy a mírně lepivé.Pro lov v proudných vodách je báječná jeho kombinace s krmením Explosiv. Canal Rotaugen-tmavé rozpadavé a silně aromatické krmení,pro lov plotic na stojatých a pomalu tekoucích vodách. MX Futterkleber - lepidlo do krmení - využijeme na velmi proudných vodách a také tam kde je potřeba dopravit do vody co největší množství živých návnad červů a žížal. M5 Marco Beck - Marco Beck člen družstva Mosella SRN jež zvítězilo na ME 97´ v Itálii (Arno) - sestavil toto krmení pro lov cejnů a skaláků na tekoucích vodách M6 Stillwasser - krmení sestavené pro lov na stojatých vodách. Nejlépe s hodí pro přidání patentek. Účinkuje zejména na cejny. M7 Del Wolters - krmení připravené pro lov na položenou s krmítkem (feeder),světlé,lepivé Graunsmix Fliesswasser - základní krmení pro dno na proudnou vodu Grundmix Stillwasser - základní krmení pro dno na stojatou vodu,tmavé,středně lepivé,s velkou částí konopí Komponenty mosella: Tortenboden Biskuit dortový piškot- velmi sladký,hrubý;ve spojení s kukuřičným koláčem je velmi vhodný na cejny;jeho podíl v krmivu by měl činit asi 20% Vanille Biskuit vanilkový biskvit- sladký biskvit s vanilkovou příchutí má středně lepivý efekt.Přidává se do krmiva v množství až 20 % Waffelmehl oplatková strouhanka- je velmi sladká ,tučná a lepivá;doporučuje se její přidání do krmiva v množství 5-10 % v případě,že chceme použít v krmivu červy Lebkuchenmehl perník strouhaný - aromatický,středně lepivý;v létě se přidává na cejny a plotice,přes zimu na plotice a skaláky Maiskuchen fein kukuřičný koláč jemně mletý- má praženou vůni,míchá se v suchém stavu do krmiva na kapry a cejny v množství asi 20% Schoko Biskuit čokoládový piškot- sladký piškot s čokoládovou příchutí.V létě jej přidáváme do cejnového krmiva ,v zimě do krmiva na plotice a skaláky.Jeho přidáním ztmavíme krmivo.Přidává se v množství asi 15 % Kuchenbiskuit koláčový piškot- sladký a velmi aromatický piškot se středně lepivým efektem Dobrý zejména na cejny,jeho podíl v krmení by měl být asi 20 %. Spekulatiusmehl spekulativní mouka - polotučný piškot dobře lepivý,s kořeněnou vůní;působí přitažlivě na cejny,jeho podíl v krmení by měl být asi 15 % Maiskuchen grob kukuřičný koláč hrubý - zalijte vodou 1 díl koláče a dva díly vody asi 30 minut před mícháním krmení,po 30 minutách se vzniklou kaší rozmíchejte krmení; podíl koláče v krmení na cejny by měl být asi 20 % pro kapra asi 40 % Maismehl exotisch kukuřičná mouka exotická - nasládlá tmavě žlutá kukuřičná mouka dobře lepivá; velmi silně působí na cejny,její podíl by neměl být větší než 12 % Maismehl deutsch kukuřičná mouka německá - sladká kukuřičná mouka s mírně lepivým efektem, v krmení má relativně vzlínavý účinek,její podíl v krmení na proudnou vodu by neměl být větší než 15 %,v krmení na stojatou vodu asi 30 % Polentagries polenta jemně granulovaná - vhodná pro krmení na stojatou a mírně tekoucí vodu,tvoří vábící mrak,přidává se v poměru až 20 % Brotmehl geröstet chlebová mouka pražená - velmi dobrá základní část každého krmení,když není úplně nasáklá vodou tak z krmiva vhozeného do vody vzlíná,může tvořit až 50 % krmiva Nußmehl geröstet ořechová mouka- velmi tučná,a výživná;dobrá na velké ryby,zejména kapry,cejny,líny a plotice Maismehl geröstet kukuřičný šrot pražený- odtučněná a pražená kukuřičná mouka je minimálně lepivá,je vhodná na plotice,cejny a skaláky Zwiebackmehl sucharová strouhanka -je velmi voňavá a má přitažlivou chuť;nesmí chybět v žádném cejnovém krmení;můžete jí přidat 10 % ke každému mosella krmení,nebo až 40 % do vašich krmiv; Paniermehl belgisch strouhanka belgická -středně hrubá strouhanka z bílého pečiva je také dobrým základem pro spodová krmení;je poněkud lehčí než chlebová strouhanka;protože dobře lepí,přidáváme jí do krmení na proudnou vodu až30 % Arachide dunkel arašídová mouka tmavá-extrahovaná mouka z burských ořechů,má praženou velmi aromatickou vůni,je relativně lehká a proto se přidává do krmení na stojatou a pomalu tekoucí vodu; Chapelure belgisch chlebová strouhanka belgická - převážnou část tvoří chlebová kůra,je aromatická a poměrně tmavá;je výborným základem každého krmení,obzvlášť ale při dodání patentek do hotového krmení; Franzosischer Teebiskuit francouzský čajový piškot- jemně zrnitý piškot bez tuku s příjemnou vůní; je málo lepivý a přidává se až 20% do krmení; Copra Melasse copra melasovaná - velmi tmavá ,těžká a sladká součást krmení,pomáhá rozložit krmení z koulí ve vodě,chutná cejnům,ploticím a skalákům;přidává se do krmení v množství až 20 % PV 1 Collant PV 1- produkt z cukrové melasy,původně lahůdka pro koně;protože je sladká má ji rád cejn stejně jako kůň;je velmi lepivá a tak se přidává více do krmení na proudnou vodu - až 20 % Hanfmehl geröstet konopná mouka pražená- skaláky má silné aroma,je dobrá na cejny,plotice a přidává se až 10 % Hanfmehl konopná mouka- velmi dobrá na plotice,přidává se až 10 %-- kombinuje se s vanilkovým aroma Kokos geröstet kokosová mouka pražená- velmi dobrá na všechny velké bílé ryby,přidává se v množství až 10 % Sojamehl entfettet odtučněná sojová mouka -má velkou výživnou hodnotu Futterpartikel anglické vločky-dobře svádí ryby ke žravosti,ale pro svou mizivou výživnou hodnotu ryby nenasytí Ochucovače Mosella: Team Mosella aromamix Nezbytné pro úspěšný lov.Sladká aroma kompozice vhodná pro krmení,boilies a těsta s dvojnásobným účinkem.Láká svou vůní a sladkou chutí. Balení lahev 500 ml. Copra melasse Dodá krmení tmavou barvu,sladkou chuť a kořeněnou vůni.Je poměrně lepivý. Aromamix Vanille Účinný ochucovač pro všechny bílé ryby s celoročním použitím Aromamix Brassen Účinné cejnové aroma na sladké karamelové bázi.Obzvlášť účinný v teplém ročním období. Aromamix Rotaugen Celoročně účinný ochucovač na plotice založený na máslovo vanilkové bázi a jemně kořeněný. Aromamix Karpfen Kořeněná směs na pistáciovém základě s celoročním použitím. Aromamix Frutti Sladká ovocná vůně pro cejny,plotice i kapry. H+R Flüssiglockstoff- Konzentrate Toto jsou nejv9ce koncentrovan0 ochucova4a v Mosella programu.1/2 litru ochucovadla dokáže aromatizovat 250 kg krmení. Vanille vanilka Karamel karamel Frutti ovoce Erdbeer jahoda Scopex skopex balení 500 ml Sypká ochucovadla Mosella: balení sáček 250 gramů. Team Mosella Praxx tento ochucovač se skládá ze sedmi složek na základě kokos-vanilka- ovoce.Dobře na něj reaguje plotice,cejn a skalák,ale především velmi silně dráždí kapry.tyto ryby na chuť Praxx velmi rychle reagují. Team Mosella Explosiv tento ochucovač je složen z pěti komponentů na základě vanilky a medu.Působí na všechny bílé ryby,ale zvlášť na velké cejny.působí dlouhodobě.V zimě je vhodný na plotice. Brassen Competition Složení- koření a vanilka.Vhodný zejména pro ochucení vámi sestaveného krmení ze základních komponentů.Výrazně působí na cejny. Team Mosella Rotaugen tento ochucovač je připraven na plotice a skaláky.Tento přípravek dopomohl družstvu Mosella k vítězství na ME 1997 ve Florencii. Lacto tento sladký ochucovač je vytvořen pro chladné jarní a podzimní měsíce. V létě působí na všechny bílé ryby,ale v chladném období výrazně působí na plotice. Super Vanille Výrazné vanilkové aroma na mnohých tekoucích vodách prostě nepřekonatelné. Sahne Karamel ochucovač pro všechny bílé ryby dobrý jak ve studené tak i v teplé vodě. Erdbeer Jahodové aroma pro bílé ryby i kapry zejména v letním období. Charakteristika krmení Van den Eynde : Weltmeister gold Allround -těžké krmení pro lov u dna na proudných vodách,na bílé ryby Weltmeister silber Brassen -těžké krmení pro lov u dna na proudných vodách,na cejny a skaláky Weltmeister grün Rotaugen -středně těžké krmení pro lov u dna na proudných vodách,na plotice Turbo schwarz -pro studené pomalu tekoucí nebo stojaté vody,kde převládá plotice Turbo braun -pro lov u dna v teplých vodách na cejny i plotice Kanal -těžké krmivo pro lov u dna Beet -lehké krmivo pro lov cejnů na stojatých vodách Secret -těžké základové krmivo s všestranným použitím Natuur -středně těžké krmivo pro velké plotice Kastaar -krmivo pro lov cejnů na mělkých stojatých vodách Van den Eynde Stromfutter Rhin -těžké krmivo na proudnou vodu na velké ryby; Super Cup -lehké krmivo na plotice pro vody s bahnitým dnem Special Wedstrijt -super lehké krmivo ,vytváří mrak a láká drobné ryby Worldchampion -na stojatou a pomalu tekoucí vodu pro plotice a cejny BRX -na proudnou vodu na cejny Carp -vysoko proteinové krmivo na kapry a karasi,je lepivé a vhodné pro přidání hrubých částicových krmiv - sestavené podle receptu Boba Nudda. Gold Pro Bream - univerzální krmivo na cejny.Má silnou sladkou chuť a aroma,které přiláká ryby z velké vzdálenosti. Superblack - velmi účinné krmení na čistou vodu a na slabě zarybněných vodách.Je lehké pro chytání na stojatých vodách a kanálech.Láká okouny a plotice. River Ace - těžké krmení na rychle tekoucí řeky.Vábí zejména tlouště a parmy.Má silné aroma a je bohaté na proteiny.Takže rychle přitáhne ryby a dlouho je udrží na zakrmeném místě. Expo - Team mosella Brassen -těžké krmení pro lov cejnů u dna Bob Nudd Canal -pro pomalu tekoucí vody Bob Nudd Lake -krmivo pro stojaté vody,obsahuje plovoucí částice Bob Nudd Hi Pro Specimen -těžké krmivo pro lov kaprů a línů ze dna Catch -speciální krmivo pro lov ryb s odhozovým prutem,dobře lepí,aby se dalo střílet prakem Ochucovače Van den Eynde: Balení : 200 nebo 250 gramů sáček. Brassen braun Cejn-hnědý Brassen orange Cejn-oranžový Brassen weiß Cejn-bílý Vanille Vanilka Rotaugen Plotice Blutmehl Krev Erdbeer Jahoda Doporučené poměry krmení Sensas určeného pro jednotlivé druhy ryb: Ouklej lov na 3-4 m bič 60 % 3000 Ablettes 40 % Record 515 žlutý + posilovač Ablettix (1 balení na 3 kg krmení) směs po zvlhčení přesát přes jemné síto drobná rybka u dna 50 % 3000 Etang 20 % 3000 Surface 20 % Record 515 žlutý 10 % hlína ze Sommy cejn 50 % 3000 Brémes žlutý 30 % 3000 Etang 10 % šrot kukuřičný pražený 10 % arašídová mouka cejn 30 % 3000 Brémes 20 % 3000 Brémes žlutý 30 % 3000 Fond 20 % arašídová mouka + půl lahve Aromix Brémes na 3 kg krmení plotice na rybníku 40 % 3000 Etang 30 % 3000 Gardons 10 % perník strouhaný 20 % hlína ze Sommy + posilovač Gardonix(balíček na 3 kg krmení) plotice kanál 50 % 3000 Gardons 25 % 3000 Canal 15 % holubí trus závodní 10 % perník strouhaný + půl lahve Aromix Gardons na 3 kg krmení plotice,řeka 40 % 3000 Gros Gardons 20 % 3000 Riviere 10 % holubí trus závodní 10 % PV 1 20 % říční hlína +balíček posilovače Gardonix Gros Gardons na 3 kg krmení Velké ryby,stojatá voda 50 % 3000 Etang 30 % 3000 Carpes 20 % kukuřičná mouka pražená foto 27 : krmení 3000 Sensas Vlastnosti lepivosti od rozpadavého do velmi lepivého: 3000 Surface - Record 515 - 3000 Canal - 3000 Gardons - 3000 Moulinet -3000 Brémes - 2000 Brun - Magic - 3000 Carpes Stupeň bohatosti od nevýživné do velmi bohaté : 3000 Surface - Record 515 - 3000 Canal - 3000 Etang - 3000 Gardons-2000 Brun - 3000 Moulinet - Magic - 3000 Brémes - 3000 Fond -3000 Riviére 3000 Carpes Charakteristika jednotlivých druhů krmení 3000 Ablettes -krmivo připravené pro lov ouklejí.Ať už jej připravíme v suché nebo převlhčené „polévkové“ konzistenci,vytváří po dotyku s vodou velmi odolný mrak bílé barvy.Krmíme malým množstvím,ale velmi často. 3000 Blanche -Bílé krmení určené pro dno je určené pro lov velkých ryb. 3000 Brémes - lepivá návnada žlutooranžové fluorescentní barvy.Hodí se k lovu od dubna do listopadu. Tuto návnadu si kvůli barvě vybírají velké ryby.Je určená pro pomalu a středně tekoucí vody.Je vhodné pro krmení prakem. 3000 Brémes jaune tracante - Cejnové krmení žluté barvy.Toto krmení je určeno pro lov u dna i ve sloupci,je málo lepivé a ideální pro lov s častým přikrmováním.Vytvořený žlutocitrónový mrak je velmi zajímavý pro cejny. 3000 Canal - návnada málo lepivá,velmi tmavé barvy,se dobře hodí k chytání plotic.Používá se v zimě i v létě ve velmi teplých vodách.Je slaná a je oblíbená všemi druhy ryb a potěrem.Ryby přitáhne a udrží,ale nenasytí. 3000 Carpes -návnada s velmi velkou granulometrií,těžká a lepivá,krémové barvy. Zajímá velké ryby. Používá se od jara do začátku zimy.Rada:před zvlhčením je propasírujte přes sýto se střednímy oky,aby se izolovaly velké částice.Nechte je namáčet 5-10 minut a použijte je na začátku krmení.Krmení bohaté na proteiny. 3000 Carpes jaune -Speciální krmivo na kapry ve žluté barvě.Bohaté na proteiny. 3000 Carpes rouge -Speciální červené krmivo na kapry,bohaté na proteiny. 3000 Carpes mouture fine -Kaprové krmení jemné struktury,velmi bohaté na proteiny,přírodní barvy. Ideální a často používané na lov všech druhů spodových ryb jako základové. 3000 Étang -návnada málo lepivá,středně hnědé barvy.Hodí se pro všechny bílé ryby.Používá se ve všech sezónách-je to vynikající univerzální návnada.Pro velké ryby přidejte 10 až 15% kukuřičného chleba.Při silných proudech přidejte 10% PV1. 3000 Fond -těžké a lepivé krmení světle hnědé barvy.Používá se v létě.Hodí se při lovu ryb na středně proudných řekách u dna. 3000 Gardons -Sladká návnada,málo lepivá,tmavé barvy.Krmení je speciálně vyvynuto k lovu velkých plotic.Přednostně se používá v teplých vodách.Pro velmi velké plotice vytvořte na začátku krmení koberec z říční hlíny nebo jílu a na ten teprve vnaďte krmením složeným z: 80 % 3000 Gardons 10 % holubího trusu 10 % strouhaného perníku. 3000 Gros Gardons -Krmení určené pro lov velkých plotic u dna. 3000 Moulinet -Návnada středně lepivá,světle hnědé barvy,jež je vhodné k lovu velkých ryb.Používá se po celý rok.Tato návnada,na základě sladkých komponentů dostatečně lepí aby se pomocí praku mohla házet do velkých vzdáleností a ve vzduchu se nerozpadala,ale ve vodě „rychle“ pracuje. 3000 Noire -Černé krmení,málo lepivé,určené pro dno.Speciálně sestavené pro lov velkých plotic na klidné a studené vodě. 3000 Noire Gros Gardons -Černé krmení pro lov velkých plotic.Ideální pro lov zejména na studené vodě,nebo při těžkém rybolovu po celý rok. 3000 Poissons-Chats -Krmení určené pro lov sumečka amerického na klidných vodách.Přilákává ryby i ze značné vzdálenosti. 3000 Rappel Étang -Atraktivní krmení speciálně určené na lov s přikrmováním v průběhu lovu na stojatých vodách. 3000 Riviére -Krmení s velkou granulometrií, velmi lepivé,hnědooranžové barvy.Používá se po celý rok.V závislosti na zvlhčení se může používat v řekách s pomalým,středním i obzvlášť velkým proudem. 3000 Speciale Anglaise -Krmení lepivé,určené pro lov na velkou vzdálenost.Vhodné pro střílení prakem.Je hrubé struktury,určené pro velké ryby. 3000 Super Fond -Krmení hrubé struktury,světlé barvy,velmi lepivé.Perfektní pro přikrmování v průběhu lovu na silně proudných řekách. 3000 Surface -Návnada málo lepivá a velmi lehká,světle hnědé barvy.Hodí se k lovu drobných rybek u hladiny.Pro lov uprostřed vodního sloupce přidejte do krmení jíl(terre de somme)až po zvlhčení 3000 Surface. 3000 Tanches -Tmavohnědé krmení pro lov línů.Je určené pro dno,je velmi lepivé a výživné. Uvolňuje příjemné aroma,které láká a udržuje velké líny na zakrmeném místě po dlouhé hodiny. 3000 Verte -Těžké dnové krmení,zelené barvy, lepivé.Je perfektně přizpůsobené na lov velkých ryb v období kdy voda „kvete“,v letním čase,kdy se ryby živí pouze zelenou řasou. 3000 Feeder - Velmi atraktivní krmení.Dostatečně lepivé pro zakrmování prakem.Na dně se okamžitě rozpadává,čímž láká plotice,cejny, kapry a ostatní velké ryby. 3000 Barbeaux -Krmení pro dno,těžké a lepivé, speciálně upravené pro parmy.Určené do proudů a na velké řeky. 3000 Barbeaux AU FROMAGE -Sýrové krmení pro lov parem,obdobné jako 3000 Barbeaux. 3000 Fond jaune - Žluté krmení pro dno,těžké a lepivé.Používá se na velkých tocích na lov velkých ryb. 3000 Fond rouge - Červené krmení pro dno,těžké a lepivé.Používá se na velmi proudných tocích. Ideální na velké ryby na zarostlých (zatravněných) vodách. 3000 Étang rouge - Červené krmení pro lov na stojaté vodě.Velmi účinné na začátku sezóny. 3000 Gardon rouge - Krmení červené barvy.Účinné na velké plotice zejména v zimě,na jaře a na podzim(ve studené vodě),velmi používané v Anglii. 3000 Base Étang -Základové krmení pro lov na stojatých vodách u dna. 3000 Base Fond -Základové krmení pro dno na tekoucí vody.Používané na všechny druhy lovu.Je to ekonomické a velmi účinné krmení,používané závodníky.Velmi vhodné z titulu ceny pro tréninky. 3000 Base Gardons - Základové krmení pro lov plotic na stojatých vodách.Pro lov na středně tekoucí vodě přidáme 10 % PV 1 a 20 % říční hlíny. 2000 Brun -Středně lepivé krmení,tmavé barvy, jež se hodí k lovu v rybnících a pomalu tekoucích vodách.Používá se v teplé letní vodě. 2000 Blanc -Krmení speciálně sestavené pro lov plotic s možností tvoření velkých koulí pro počáteční zakrmení.Cenově výhodné. Record 515 Jaune -Krmení málo lepivé,žluté barvy.Používá se k lovu drobných rybek u hladiny.Nejlepších výsledků dosáhneme v době kdy ryby ochotně přijímají potravu. Record 515 Rouge -To samé ,ale v červené barvě. Magic -Tmavé krmení,lepivé konzistence.Je ideální k lovu na středně tekoucích řekách. Používá se v létě.Rychle přiláká ryby a udrží je na prokrmeném místě. Řada 3000 Anglaise Krmení speciálně postavená na zvláštní anglické klimatické podmínky.V Anglii jsou menší teplotní rozdíly mezi letním a zimním obdobím.A tak tato krmiva nejsou vhodná pro teplé letní a studené zimní měsíce v našich zeměpisných šířkách. 3000 Bream red -Tmavočervené krmení pro dno. Velmi atraktivní pro cejny. 3000 Red Lake -Letní svěže červené krmení s okamžitým účinkem.Excelentní pro všechny druhy ryb.Ideální na stojaté a pomalu tekoucí vody. 3000 Cloud -Hladinové krmení pro mělké vody. Vytváří odolný atraktivní mrak.Umožňuje i lov ve sloupci. 3000 Lake -Ideální pro lov na stojatých a mírně tekoucích vodách.Rychle vyprovokuje všechny druhy ryb. 3000 River -Krmení pro dno,bohaté(výživné)a lepivé.Určené pro hluboké a silně proudící vody. 3000 Explosiv Feeder -Krmení s vysokým obsahem grilovaného,mletého konopí.Ideální pro lov na položenou s krmítkem. 3000 Ton-Up -Velmi kontrastní krmení pro dno.Ideální pro lov velkých ryb. 3000 Magic Black -Černé krmení pro dno,které vytváří mrak.Velmi účinné na čistých a studených vodách. 3000 Magic naturel -Sladké dnové krmení pro všechny druhy ryb. 3000 Magic Red -Červené krmení pro dno,vhodné pro lov cejna velkého a cejnka malého. 3000 Formula Supreme -Kořeněné,velmi atraktivní krmení s rychlým účinkem.Ideální pro lov na kanálech a mírně tekoucích vodách. 3000 Match Blend -Dnové krmení,ideální na těžký rybolov ve studených vodách. Speciální doplňky (zejména pro řadu 3000 Anglaise) Gudgeon Black - Silná návnada na přilákání a udržení hrouzka. Doporučuje se použít s hlínou Somme. Strawberry Fizz - Tato červená směs má silnou ovocnou vůni a uvolňuje perlivý mrak.Nejúčinnější zejména na kapra,cejna a lína. Choppie Mix - Tmavá návnada,silně dráždivá pro okouna.Ideální nosič pro sekané žížaly.Může se míchat s hlínou. Mega Meat - Rybí moučka se silným masovým a krevním aroma.Ideální nosič lančmítu,kukuřice a jiných nástrah. Koncentráty: Ablettix - Speciálně na oukleje a drobné rybky,které přiláká, ale nenasytí. Gardonix - Super atraktivní pro velké plotice. Carpix - Přitahuje velké kapry.Může se použít i k výrobě boilies. Super Bremix - Na cejny a velké ryby. Domix - Speciálně na kapry a velké ryby.Silně aromatizovaný. Frutix - Silné aroma,na plotice,líny a cejny. Ruddix - Vhodný pro aromatizování červů. Superix - Určený pro lov plotic a malých rybek. Unix special Brasem - Speciál na cejny.Obzvlášť silně aromatizovaný koncentrát. Bremix Super Brasem - Vysoce koncentrovaný,aromatický doplněk pro lov velkých cejnů. Brasem Blanc - Zajímavý pro cejny v teplé vodě. Brasemix - Jemná a velmi příjemná vůně. Chatix - Vynikající přípravek pro lov sumečka amerického.Silně barví krmení.Je používán nejlepšími závodníky. Gardonix Gros Gardons - Na velké plotice.Přidává se suchý do zvlhčeného krmení. Barbix - Speciál na přilákání velkých parem. Vanillix - Bázový doplněk.Určitě přitáhne plotice velké i malé. Caramelix - Zajímavý zejména pro spodové ryby.Aroma zesilňuje naše krmení.Velmi atraktivní při těžkém rybolovu. Chocolatix - Velmi účinný v krmení na zimu a jaro.Směs s 3000 Noire dokáže rybám přímo „nahánět strach“. Fraisix - Nejoceňovanější doplněk pro lov kaprů a velkých ryb. Tonic - Minerální koncentrát. Brasem Belge - Famózní Brasem používaný belgickými rybáři. Zvlášť na velké ryby. Barviva Tracix -bílý,žlutý,oranžový,červený,hnědý a černý Přípravek v barvách krmení vytváří odolný mrak,který vábí ryby na zakrmené místo.Aplikace: 50 g na 3 kg krmení. Určení: bílý - u dna na cejny a kapry - u hladiny na oukleje žlutý- oranžový- na velkou rybu červený- ideální na plotice a tlouště hnědý- na plotice a cejny,také k vytvoření zákalu který vyhledá dravá ryba černý- do čisté a studené vody na plotice Tekuté aroma: Aromix gardons - velmi příjemná vůně,přitahuje plotice Aromix gros gardons - ideální pro velmi velké plotice Aromix canal - určený na kanály se silným výskytem plotic Aromix carpes - rychle láká kapry a velké ryby Aromix bremes - cukrová vůně,světlá barva,na velké cejny Aromix brasem - tekutý brasem,vhodný na velké ryby s jistým úspěchem Aplikace: do vody pro zvlhčení krmiva.V poměru 10-25 % k váze krmení. Krmení Sensas pojme většinou 0,6 -0,65 litru vody na 1 kg krmiva.Krmení namáčíme 3-4 hodiny před použitím,aby se důkladně provlhčilo a mohlo účinně „pracovat“.Správný poměr vody a krmení je spolu s nejvhodnější dobou pro namočení uveden na zadní straně pytlíku.Do krmení přidáváme živé návnady v poměru 1/4 -1/2 litru bílých červů nebo 1/2 - 1 litr kukel (caster) na 5 litrů zvlhčeného krmení.Patentky přidáváme v poměru 1 litr na 7-8 litrů krmení. Krmení MILO : Na spodovou rybu v tekoucí vodě: 100% MILO Super nebo 50% MILO Super 50% MILO Grand Prix nebo 50% MILO Super 50% MILO VIP Pro rychlejší vodu přidáme PV 1 na slepení (dle potřeby).V teplejší vodě a při dobrém braní ryb přidáme posilovač MILO Brasem - na cejny, MILO Roachik - na plotice, nebo MILO Karpik - na kapry. Na spodovou rybu na pomalu tekoucí vodě: 100% MILO Exploit nebo 50% MILO Super 50% MILO Fondo při výskytu tloušťů,podouství a parem Kanál : 1/3 MILO Kanaal 2/3 říční hlína Stojatá voda: 100% MILO Grand Prix nebo 50% MILO Grand Prix 50% MILO VIP nebo 50% MILO Grand Prix 50% MILO Eccellenza Fondo na drobnou rybu Ouklejové krmení: 100% MILO Special na stojatou vodu 100% MILO Eccellenza Superficie na tekoucí vodu Special carpa - excelentní krmivo na kapry a karase pro lov u dna,je připraveno pouze z těch nejkvalitnějších přírodních surovin a hodí se pro všechny typy vod. Special barbo - krmivo pro dno,láká parmy. Superficie eccelenza- ouklejové krmení hnědé barvy na stojatou a pomalu tekoucí vodu Eccelenza fondo- světlé krmení střední zrnitosti pro lov karasů,plotic,tloušťů a perlínů.Má sladkou chuť a příjemné aroma.Hodí se pro nastřelování prakem do velkých vzdáleností. Exploit- krmení pro lov spodových ryb.Má silnou vůni a sladkou chuť.Snadno se rozpadává,hodí se na stojatou vodu pro lov karasů,cejnů a plotic. Kanaal- jemné krmení pro lov u dna na stojatých vodách. Special- velmi jemné krmení světlé barvy pro lov velkých ouklejí na stojatých vodách ve střední části vodního sloupce. Grand Prix- tmavě žluté krmení středně hrubé zrnitosti pro lov na hlubokých tekoucích vodách. Milo super- univerzální krmení hnědé barvy pro lov u dna. VIP- nejnovější krmení světle žluté barvy s jemným aroma pro lov u dna.Dobré pro nastřelování prakem na střední vzdálenosti. Fomdo- krmení na tlouště a parmy.Má střední zrnitost a sýrovou chuť.Vyrábí se i v červené barvě. foto 28 : krmení milo Krmení Trabucco: Super mix carpa - poměrně lepivé krmení pro lov kaprů,línů a cejnů u dna;má žlutou barvu a sladkou chuť. Carassio Match - Univerzální krmivo pro kanály,řeky a rybníky,je vytvořeno pro nastřelování prakem do značných vzdáleností.Při rozdílném namočení lze použít pro lov ve sloupci i u dna.Má žlutou barvu a sladkou chuť,chutná cejnům,ploticím,kaprům a perlínům. Magic -pro rybaření na rybnících a kanálech,velmi rychle účinkující krmení na cejny, kapry a plotice.Má tmavě žlutou barvu a sladkou chuť.Skvělé pro přidání živé složky. Supermix Spinadesco - krmení určené pro lov na řekách a kanálech;na karasy,perlíny,kapry-pro lov na dně nebo mezi vodou;má sladkou chuť a tmavě ořechovou barvu.Je skvělé po přidání žížal nebo patentek. Speciale tevere -pro lov v hlubokých a rychle tekoucích vodách.Má žlutou barvu a sladkou chuť. Na kapry,cejny,plotice a tlouště.určitě dopadne v kouli na dno,kde se pomalu rozpouští a láká tak ryby do našeho místa. Arno Match - krmení utvořené pro potřeby závodníků,pro lov na řekách,kanálech a rybnících. Na plotice,cejny,tlouště a kapry.Má ořechovou barvu a sladkou chuť.Tvoří mrak. Arno Fondo -Pro hluboké a mírně tekoucí vody.Na cejny,plotice,líny a kapry.Má světlou barvu a sladkou chuť.Přidejte živou složku. Speciale Po fondo -krmení na hluboké velmi proudné vody.Má žlutohnědou barvu a aromatickou vůni.Přidejte červy a žížaly.Hodí se pro lov tloušťů,parem a cejnů. Speciale Po match - pro lov u dna na mělčích stojatých a pomalu tekoucích vodách.toto krmivo se rychle rozpadává a je vhodné pro cejny,kapry a plotice.Má hnědou barvu a příjemnou vůni.Hodí se pro lov parem,tloušťů,cejnů,plotic a kaprů. Super Mix Volturno - Univerzální krmení pro lov tloušťů,karasů a kaprů různými technikami lovu. Má červenou barvu,přidejte kukly,červy nebo žížaly. Super Mix Amur - krmení na amury a líny.má hnědozelenou barvu a sladkou chuť.Je dobré na tekoucích i stojatých vodách. Amorce Concours Canal - Krmení určené pro lov plotic a cejnů na kanálech a rybnících.Má sladkou chuť a tmavou barvu.Je určeno pro lov na dně i ve vodním sloupci.Přidejte živou složku. Special Riviere - Univerzální krmení pro lov na řekách.Má žlutou barvu a sladkou chuť.Přidejte červy,patentky nebo žížaly. Gardon competition - lehčí krmivo pro lov plotic a perlínů ve sloupci i u dna.Má tmavou barvu a sladkou chuť.Hodí se pro přidání patentek,červů nebo kukel. Etang Pro -Pro stojaté a pomalu tekoucí vody.Má hnědou barvu a sladkou chuť.Záleží na stupni namočení,zda se bude rozpadat nebo lepit. Super bremes -pro lov cejnů u dna.Velmi úspěšné krmení osvědčené nejen na závodech v Itálii. Má světle žlutou barvu a sladkou chuť.Má středně hrubé zrnění.Hodí se pro přidání červů,žížal,kukel a patentek. Base Pastura Mezzo Fondo - Skvělé krmivo pro lov ryb ve sloupci a u hladiny.Na karasy,kapry a perlíny. Má žlutou barvu a sladkou chuť. Base Pastura Fondo -krmení na stojatou a pomalu tekoucí vodu.Má hnědou,žlutou nebo červenou barvu a sladkou chuť. Base Pastura Formaggio - krmení se sýrovou chutí složené z mnoha pikantních ingrediencí.Hodí se pro tekoucí vody.Má světle hnědou,bílou nebo červenou barvu. Team master fondo - pro lov kaprovitých ryb u dna a mezi vodou, na středně hlubokých a hlubokých vodách.Má žlutou nebo červenou barvu a sladkou chuť.Hodí se pro přidání živých složek.Snadno se připravuje. Team Master Feeder Brémes - Pro lov cejnů s krmítkem.Má světle hnědou barvu a sladkou chuť.Přidejte do něj živou složku. Alborella - Velmi aromatické krmení s všestranným použitím pro lov ouklejí a drobných rybek u hladiny.Používá se polosuché i převlhčené. Alborella special - pro lov drobných ryb u hladiny,zejména ouklejí.Krmivo je obohaceno o rozemleté kukly bource morušového.Má tmavou barvu a neutrální vůni. Cavedani e Savette - Tmavě červené krmení pro lov u dna,na parmy a tlouště.Má výrazný podíl sýra a kukel bource. Special Match - Tmavé krmení pro lov ve vodním sloupci,na všech typech vod.Pro lov velkých ouklejí a plotic. Carpa Tinca - Velmi sladké krmení pro lov kaprů,karasů a línů.Dá se použít i jako těsto na háček.Má žlutou nebo červenou barvu. Super Carassio - Velmi aromatické načervenalé krmení pro lov karasů,cejnů a dalších kaprovitých ryb u dna. Fondo - Univerzální krmení pro lov plotic,cejnů a perlínů u dna,má hnědou barvu a sladkou chuť. Super Cup - Hnědé krmení pro pomalu tekoucí a stojatou vodu.Pro lov plotic,cejnů a tloušťů ve velkých vzdálenostech.Hodí se pro lov ve sloupci i u dna. Super Competetion -Hnědé krmení velmi aromatické a sladké.Je připraveno z těžkých ingrediencí,pro lov velkých ryb u dna.Hodí se na středně tekoucí a rychle tekoucí vody.Přidejte malé červy. Scardole e Carassi -Červené krmení,je sladké a má rybí příchuť.Velmi vhodné pro tvorbu těsta na háček. Base Mezzo Fondo - Žluté krmení pro stojatou a pomalu tekoucí vodu.Pro lov u hladiny a ve vodním sloupci. Base Fondo - základní krmivo pro lov u dna na stojatých a pomalu tekoucích vodách ,má žlutou,červenou nebo přírodní tmavou barvu. foto 29: krmení trabucco Krmení Colmic: Snack Alborella - Snack Alborella super - Snack Avola - Snack carpa special - Snack gialla Special - Snack basic - Snack Superfondo - Snack 900 - Snack Ostellato special - Snack Peschiera - Snack Gold competition- Snack Arno gialla - Snack Arno rossa - Fondo rossa - Fondo gialla - Fondo bianca - Komponenty Colmic -konopí, Copra Melassa,Glutine di mais,Mais tortato,Papavero,Fleurette,PV 1, Cocco bianco,Zucca totata,Pralinor,Scollante fouil,Terre di Somme,Coriandolo,Arachide tostata,Terra slegante. foto 30: krmení kolmic 6.4. Komponenty pro přípravu vlastních směsí - Sensas Braséin clare -aromatický komponent pro spodové krmení na cejny.Velmi efektivní je na velké cejny jeho podíl 10-25% v celkové hmotnosti krmení. Braséin brune -má podobnou charakteristiku jako Braséin clare,ale používá se na cejny a plotice. Épicéine(perník)-tento komponent sestavil Jean Desqué na základě sladkých biskvitů.jedná se o pražený produkt,určený pro lov plotic. ail moulu -mletý česnek algues marines -mořské řasy aloés -aloe alosine -alosin anis en poudre -anýz prášek arachide fleur anisée -arašídový květ anizovaný arachide fleur nature -arašídový květ natur arachide grillée grasse -arašíd mastný grilovaný argile humide jaune -arašíd vlhký žlutý asticot farine -moučka z červů attractor -atraktor-posilovač badiane moulue -badián mletý b.c. collant -B.C.lepivé bentonite -bentonit bird food -ptačí zob biscottes broyées -sušenka biscuit gras fin -piškot jemný mastný biscuit gras gros -piškot hrubý mastný biscuit orange -piškot oranžový biscuits broyés -piškot biscuits galettes gaufre -piškot braséine brune -brasein hnědý braséine claire -brasein světlý cacahuétes moulues -buráky mleté cacao -kakao cameline -kamelin cannelle -skořice caroube -svatojánský chléb carthame -cartham chapelure pain blonde -strouhanka bílá chapelure blonde grosse -strouhanka hrubá chapelure fluo jaune -strouhanka fluo žlutá chapelure fluo rouge -strouhanka fluo červená chapelure rousse grillée -strouhanka sucharová chapelure anglaise -strouhanka závodní chapelure baguette -strouhanka bagetová chapelure pain flamand -strouhanka vlámská chapelure p. flam. Enrichi -strouhanka vlámská obohacená chapelure verte -strouhanka zelená chátaignes farine -jedlé kaštany mleté chénevis grillé -konopí mleté chénevis moulu -konopí grilované chrysalide vers á soie -kukla bource morušového - citrouille farine -dýňové semeno mleté coco belge -coco belge colza tourteaux farine -řepka coprah blanc -kokos bílý coprah mélassé -kokos melasovaný coprah nature -kokos natur coprah nature gros -kokos natur hrubý coriandre moulue -koriandr mletý curcuma -žlutá barva decolle fouillis -odlepovač patentek decolle fouillis blanc -odlepovač patentek bílý epicéine -perník fenouil -bramborový škrob fenugrec -fenikl féves farine -bob moučka fiente -holubí trus fiente de compétition -holubí trus závodnický flocons de pomme de terre -bramborové vločky f.x. (mais melasse) -melasovaná kukuřice gaude mais -kukuřice žlutá gazelle -gazelle gazelle grillée -gazelle pražené gluten de mais -kukuřičný lepek jaune de hollande -kukuřičný šrot liant a allonger -pojivo liant de fond vert -pojivo liant jaune -pojivo liant á coller (gris) -pojivo liant á décoller (jaune) -pojivo liége -korková moučka lin ttx farine -lněné semeno moučka lin graines moulues -lněné semeno litou -litou lupin farine -vlčí bob mletý lupin grillé -vlčí bob grilovaný macis super -kukuřičná mouka mais blanc farine -kukuřičná mouka bílá mais jaune farine -kukuřičná mouka žlutá mais farine surfine - mais tourteau de germe fin - kukuřičný koláč jemně mletý mais tourteau de germe gros - kukuřičný koláč hrubě drcený manioc -maniok mélasse liquide -melasa tekutá millysaate - noir belge -melasovaná kukuřice noisette-farine -oříšková moučka noix grasse -ořech mastný noix de coco grillée -kokosový ořech pražený noix de coco pure -kokosový ořech čistý noix de kola -kola ořech oeillette moulue -mletý mák oeillette farine ttx - opopanaax-fleurette - orge farine -ječmenná mouka pain chénevis farine -konopný chléb mouka pain d´épice farine -medovníkový chléb mouka palmiste nature -palma natur palmiste mélassé -palma melasovaná pastor -pastor pralinor - pudding -pudink pv3 -PV 3 recoupette - rémoulage - réglisse - riz farine -rýžová mouka sagou -ságo sang d´abattoir atomisé -lyofilizovaná krev sels minéraux -minerální sole semoule mais fine -kukuřičná krupice jemná semoule mais grosse -kuk.krupice hrubá seigle farine -žitná mouka son - terre de somme -hlína ze Sommy terre de riviére -hlína říční tournesol farine -slunečnicová mouka tourteau collant pv1 -PV 1 tourteau collant pv1 paillettes -PV 1 vanille -vanilka vanillette -vanilín viande farine -masová moučka volumix -minerály 33 tajemství velkých mistrů Můžeš zdokonalit svojí techniku lovu když poznáš 33 tajemství krmení světových hvězd Mnoho mistrů se zabývá výrobou krmiv.Sestavují je podle svých nejlepších receptur.Krmiva prošla nejtěžšími testy při extrémních podmínkách závodů té nejvyšší kategorie. 1. Edmund Gutkiewicz mistr Polska 1986,1991,1994 Nejdůležitější je výběr krmiva... Abych ulovil ryby,k tomu nestačí jen koupit „dobré“ krmení a naházet ho do vody.O úspěchu našeho lovu rozhoduje mnoho faktorů.Nejdůležitější je znalost loviště (topografie dna,znalost proudění vody),výběr odpovídajícího krmiva, nástrahy a sestavení udice.Bez významu není ani aktuální počasí-vítr,teplo nebo zima,déšť.Myslím,že krmivo hraje v chytání ryb tu největší roli,o tom jsem se přesvědčil mnohokrát.Když je špatně zvolené krmivo pro naše loviště a může být i od nejuznávanějších výrobců,nic nám nepomůže. 2. Janusz Czulak mistr Polska 1982 Moje tajemství je ve třech druzích koulí... Pro lov v řekách ,dělím krmivo na tři porce (30,60,10%) a připravím 3 druhy koulí: 1.dodám do krmení hodně namočené drcené kukuřice a zátěže (hlína). Díky tomu se koule dostatečně slepí a zaručí ,že se nerozpadnou do konce závodu ani ve velkém proudu.A díky zátěži se nehnou z místa. 2.druhá porce to jsou koule,které po klesnutí na dno začínají pracovat (rovnoměrně se rozpadají po dlouhou dobu).Tato porce je z největší části (60 %) krmení. 3.poslední porci krmení tak navlhčím,aby se rozpadaly koule už při klesání ke dnu, a vytvořily mrak.Ten informuje ryby,které jsou pod naším lovištěm,že je hodovní síň připravena.Několik takových koulí naházím na začátku krmení.Díky tomu přijedou ryby na mé stanoviště a tam zůstanou až do konce závodů. 3. Wolf Rudiger Kremkus dvojnásobný mistr světa a rekordman mistrovství světa Pamatujte na důkladné přesátí krmiva přes sýto... Nevěřte v zázračné krmivo.Nestačí smíchat několik dokonalých,drahých komponentů,aby vzniklo dobré krmení.Složení krmiva musí odrážet poznatky o vodě a chování ryb.Sbírám zkušenosti po mnoho let,lovil jsem na mnoha řekách a rybnících.Teprve potom jsem se rozhodl připravit sérii univerzálních krmiv jež se osvědčily v různých podmínkách.Po zvlhčení krmiva pamatujte na jeho důkladné propasírování přes sýto v čase nabírání vlhkosti.Ve vodě se koule musí rozpadat na nejmenší kousky.Ryby vydrážděné vůní a chutí jež se uvolňuje z krmiva tak nemohou nalézt žádné větší kousky,kterými by se mohly brzo nasytit.Jediným velkým atraktivně vyhlížejícím „kouskem“ musí být vaše nástraha. 4. Jean Desque několikanásobný medailista MS PV 1 slepí krmivo .... Přidávání komponentů (kukuřice,červi,patentky,žížaly) do základního krmení často rozhoduje o úspěchu.Komponent Sensas PV 1 mi pomohl k vytvoření takového krmení,které v kouli spadne na dno a po dobu klesání se z ní nedrobí kousky.To je vlastnost nezbytná pro chvíle když se ryby živí výhradně u dna.Moje typické ploticové krmení se skládá z 1/5 PV 1 a 4/5 ploticové Sensas 3000.Je třeba připomenout ,že obě tyto části musíme dobře promíchat za sucha.Pak bude po navlhčení naše krmení ve všech částech stejně lepivé. 5. Jean-Jacques Chaumet vicemistr světa 1995 Základem je precizní zakrmování.... Při lovu na děličku je precizní (přesné) zakrmení nesmírně důležité.Je potřeba položit děličku do držáku na plošině na celou dobu zakrmování hlavní dávkou krmení.Špička děličky mi přesně ukazuje místo,kam musím naházet svoje koule krmiva.Je to jediné místo,kde se bude nacházet můj splávek po celou dobu lovu. Po tak přesném zakrmení mohu lovit bez obav,věda,že se moje nástraha pohybuje přesně na nakrmeném místě. 6. Marcel Van den Eynde třikrát mistrem světa družstev Nepřemoč svoje krmivo.... Přidávej vodu do krmiva v malých porcích a počkej 5 minut před dalším zvlhčením,aby se do hrudek krmiva mohla všechna voda důkladně vsáknout.Tak máš jistotu,že nepřevlhčíš svoje krmení,což by mohlo být příčinou katastrofy při lovu plotic,kdy ryby reagují na hodně suché krmivo,které se rychle rozpadá ve vodě(u dna). 7. Dave Berrow mezinárodní mistr Anglie Jak lovit na rušných místech ? Při lovu ryb uprostřed léta v kanálech,se setkáme s velkým provozem lodí na vodě.V té situaci si musíme důkladně promyslet sestavení a zátěž krmiva,tak aby nám vodní proudy způsobené motory proplouvajících lodí nerozmetaly krmení z našeho místa.Dosáhl jsem perfektních výsledků s mixem 75 % 3000 Etang a 25 % 3000 Noire (Sensas).Krmím v obvyklém množství,ale malými kuličkami přesně do místa,kde se vody dotýká špička mojí děličky. 8. Mervin „Topper“ Haskins mistr „West country river“ Rovnoměrně promíchej krmivo.... Velmi podstatné pro moje krmivo,připravené z chleba,je dodání velkého množství vzduchu po jeho namočení.Dosahuji toho mícháním krmiva po dobu nejméně dvou minut.Díky tomu je krmení rovnoměrně provlhčené a když stisknu kouli krmiva silně,tak padá rychle ke dnu.Když však stisknu kouli krmiva jen zlehka,rozpadá se už cestou ke dnu.Formuji nejčastěji tvrdé koule,protože věřím,že cejny láká krmivo jež se rozpadá na velké kousky na dně. 9. Gary Dallimore mistr „Southern Match“ V zimě strouhaná houska.... Přes zimu dodávám do krmiva liofilizovanou houskovou strouhanku,pak je krmení dokonalé.Při liofilizaci se ze strouhanky ztratí mnoho výživných látek a tak s ní nemůžeme ryby překrmit,jak se to děje při krmení rozmočeným pečivem.Krmivo připravuji večer před dnem lovu a uchovávám v ledničce.U vody přidávám do krmiva poslední malé množství vody. 10. Kim Milson mistr světa družstev 1994 Používám výlučně krmítko... Při zimním lovu cejnů velmi zřídka krmím koulemi krmiva.Místo toho spoléhám na opakované,přesné nahazování udice s krmítkem.Tvoříc tak mrak krmení.Používám velmi suché krmivo,protože se rychleji dostane z krmítka. 11. Chris Brown cejnový specialista z Nottinghemu Na míchání krmiva kulatou misku... Chytám převážně cejny na rybnících a ne vždy přesívám krmivo přes síto.Přesvědčím se ,zda je všechno krmivo řádně a rovnoměrně navlhčeno.K tomu používám kulaté misky,aby žádná část krmiva neunikla kontaktu s vodou,schovávajíc se v koutech. 12. Mark Pollard Anglický specialista na lov na kanálech Odstraň hrubé kousky strouhanky z krmiva... Prosívání krmiva přes síto je velmi důležitá věc,ale je to těžká práce když je v našem krmivu velké množství houskové strouhanky.V době,kdy nemají ryby velký zájem o potravu,je nezbytné odstranit z krmiva všechny větší drobky,které by líné ryby brzy nasytily.Precizně prosívej svoje navlhčené krmivo,až si budeš zcela jist,že v něm nezůstaly žádné hrudky.Je to tak důležité,že nesmíš koukat na množství „odpadu“ na sítě. 13. Dave Mason vítěz závodů družstev „Division one“ Vražedná metoda: Krmicí miska na konci děličky... Vysypávání kuliček krmiva z misky na špičce děličky je doposud nejúčinnější krmná metoda na kanálech.Tak dodáš krmivo na lovné místo v potřebném množství.Často vkládám na vrch malé kuličky krmiva ještě kus namočené střídky chleba,která vytvoří ve vodě šlem jež ryby interesuje. 14. Bill Knott vítěz mnoha závodů Přidávej nemnoho pohyblivých složek (červi,žížaly) do krmení... Nepřidávej do krmiva velké množství živých návnad jako třeba červů.Ti totiž svým pohybem rychle rozbijí krmné koule a to není dobré zejména,když lovíme daleko od břehu (na odhoz),nebo na hluboké vodě.Nejlepší je přidat do krmiva kukly ,které nerozmělňují krmivo a tak můžeš připravit koule,které se budou dlouho rozpadat. 15. Andy Kinder vítěz mnoha závodů Tvoření mraku z krmení na kanálech... Při lovu na kanálech před začátkem sezóny lovu na patentky,musí závodníci krmit velmi lehkým a měkkým krmivem,které ve vodě vytváří mrak.Tento úkol splňuje směs 3000 Canal a 3000 Match Blend.Ale někdy se stane,že berou ryby těsně pod hladinou.Pak musíme krmit krmivem 3000 Cloud (vše Sensas) s přidáním trochy živé nástrahy (pinky,patentky). 16. Tom Pickering mistr světa 1989 Jak udělat dvě krmení z jednoho... Když rozmíchám krmivo ,rozdělím jej na dvě části.Do první části přimíchám trochu houskové strouhanky,což způsobí,že se koule krmení slepí a rychle spadnou na dno,kde se teprve začnou rozpadat.Do druhé části krmiva přidám ještě trochu vody.To má za následek,že se toto krmivo rychle rozpadá a tvoří mrak,než klesne na dno.Teď mohu podle situace rychle zakrmovat tím správným krmivem. 17. Peter Lukas specialista na drobné ryby Chytej drobné ryby a budeš mít dobrou náladu... Letní chytání drobných rybek na kanálech vede k dobrému výsledku a já mám velmi rád tuto metodu.Na začátku přiměji ryby k přijímání potravy.Neustále dávám do krmicí misky na konci děličky dvě kuličky krmení o velikosti vlašského ořechu.Krmivo musí být velmi drobnozrnné s přidáním praženého konopí.To dodá rybám tu správnou náladu. Když je třeba,tak přikrmuji i uprostřed lovu. 18. Barry Field trenér družstva Van den Eynde Essex Na dno používej červenou barvu... V rybnících s velkou populací kaprů a línů se vyplácí krmit barevnými krmivy.Podle mích zkušeností je nejlepší barvou červená.Krmivo Van den Eynde Expo,smíchané s vařenou kukuřicí a kuklami much vytvoří na dně koberec plný rybích lahůdek. 19.Dave Wesson mistr světa 1992 Nedávej všechny živé složky do krmení naráz... Nedávej všechny živé složky do krmiva najednou,ale rozděl si krmivo na dvě části.Do poloviny krmiva přidej kukly a jiné živé návnady.Udělej koule a zakrm na vhodné místo.Zbylé živé návnady přimíchávej do druhé části krmiva až těsně před přikrmováním.Když totiž budou kukly v krmení dlouho,zkazí se. 20. Bob Nudd mistr světa 1990,1991,1994 Střílej zrnka praženého konopí.... Zrnka praženého konopí jsou dokonalým přídavkem do krmiva,pro vody s hojností ryb.Vždy než zakrmím,propasíruji krmivo přes síto,abych odstranil všechny hrudky.Když jdu na kapry,nezapomenu přidat do krmiva vyčištěné červené červy.Jako nástrahu používám dendrobenu,kterou kapři milují. 21. Ian Barrow mistr kanálu „Starlets“ Taje kaolínu a lepidla.... Směs kaolínu a PV 1 je tím nejlepším nosičem pro patentky.S touto směsí nehrozí překrmení ryb.Sypu suchý kaolín na čerstvé patentky a jemně je rozděluji mezi prsty.Potom přidám trochu PV 1 do kbelíku a jemně ji navlhčím fixírkou.Nakonec přidávám patentky v kaolínu a hned tvořím kuličky. 22. Robin Morley finalista závodů „Fish´o ´mania 1995“ Úspěch přinese houba... Abys měl jistotu,že je všechno tvoje krmivo dokonale a rovnoměrně provlhčeno,používej k vlhčení molitanovou houbičku.Pozvolna tak dodávej malé množství vody na povrch krmiva a kontroluj její množství.Když používáš k vlhčení houbičku,je přemočení krmiva opravdu vyloučeno. 23.Len Pulford vítěz závodů v Hull Vyzkoušej tmavé krmivo... Nic neúčinkuje tolik na okouny,jako tmavé krmivo.Na řece Ancholme krmím krmivem Whizo Purple Haze a dosahuji nejlepší výsledky.A pořád víc, závodníků lovících na kanálech začíná toto krmivo používat,speciálně v zimním období.Toto krmivo má velmi jemnou strukturu,nevyžaduje prosévání a vytváří tmavý mrak.Po přidání mletého vařeného konopí přitahuje účinně plotice. 24. Simon Wheeler finalista závodů „ Fish´o ´mania“ Připrav koule krmení včas dopředu... Pokud budeš lovit na stanovišti vyžadujícím použití velkého množství krmiva na začátku lovu,pak si udělej koule hodně dlouho dopředu a připrav si je k ruce.Po signálu naházej všechny na lovné místo a můžeš se plně soustředit na chytání a ne na mačkání dalších koulí. 25. Bert Van Gerven mistr „těžké váhy“ z Holandska Nepotápivé kukly jsou na nic... Plovoucí kukly much jsou naprosto na nic při lovu cejnů u dna.Když je přidáme do krmiva,budou z koulí vyplouvat na hladinu a za nimi pojedou i ryby.Plovoucí kukly musíme odstranit tak,že je dáme do kbelíku a zalijeme vodou.Plovoucí část kukel vyhodíme a zbylé zamícháme do krmiva.V našem kraji přidáváme velké množství kukel do krmiva,ale to samé musíme udělat i když máme jen malou krabičku kukel na chytání. 26. Terry Brown stálý účastník závodů Open Dvě krmiva- to je metoda... Dobré krmivo je potřebné pro lov kaprů s krmítkem a já jej připravuji ve dvou verzích.Napřed namačkám do krmítka tuhou a lepivou směs,která se skládá z 1/4 Van den Eynde Carp Pro,1/4 Van den Eynde Superfeed a 2/4 PV 1.Na toto krmení ještě přimáčknu druhé krmivo,jež se skládá z 1/3 Carp Pro,1/3 Superfeed a 1/3 Sensas 3000 Match Blend.Tato část se snadno rychle rozpadává a láká tak ryby. 27. Charlie Lovell šampión zimní ligy družstev Lepivé krmivo na hluboké vody.. Na opravdu hlubokých vodách,kde se loví se splávkem nebo krmítkem,je potřeba připravit hodně lepivé krmivo.Které dopadne v celistvé kouli na dno,kde se teprve začne rozpadat.Proto připrav lepivé krmení,které se dá snadno pevně stisknout.Krmiva jako Van den Eynde Natuur nebo World Champion promíchaná se strouhankou z tmavého pečiva nám přinesou ten správný efekt. 28. Vinnie Smith vítěz „Division one“ Ochlazuj nástrahy... Jak přidat do krmiva velké množství červů tak,aby nerozbíjeli svým pohybem právě uhnětené koule?Večer před závodem pečlivě vyčisti červy,zabal je do igelitových sáčků,vysaj z e sáčků vzduch,pečlivě je zavaž a ulož do ledničky. Před začátkem lovu vysyp červy z pytlíků do krmiva(vypadají jako mrtví,ale to jen hrají) a utvoř koule.Podchlazení červi se nehýbou a tak nepoškozují uhnětené koule.Ve vodě přijdou červi k životu a díky tomu jich můžeme přidat do krmiva až třikrát víc než obvykle. 29. Dave Pulford specialista na lov na kanálech Jenom tři malé kuličky... Tři malé kuličky krmiva vhozené za konec svahu stěny kanálu velmi často přilákají velké množství ryb.Používám krmivo Baitex Black,které je tak jemné struktury,že velmi rychle projde zažívacím ústrojím ryb a stimuluje ryby k dalšímu přijímání potravy,bez toho aby se zasytily.Přidej jen pár červů do každé kuličky krmiva a hned lov nad zakrmeným místem. 30. Denis White 4 x členem družstva mistrů světa Vábit je třeba důkladně... Nemůžeš přilákat hejna cejnů na plochu jednoho kbelíku,ale to nic nemění na faktu,že musíš krmivo důkladně rozmístit na dno v pásu o délce 3- 4 m.Při střílení prakem drž prak vždy v natažené ruce a natahuj gumy až k tělu. Nezapomeň střílet vždy ve stejném úhlu,jen tak dosáhneš zakrmení na přiměřenou plochu.Věz,že se prodávají praky s různou silou gum,pro střílení na malou,střední a velkou vzdálenost.A střílení vlastním prakem je vždy přesnější než půjčeným. 31. Jan Van Schendel bronzový medailista z MS 91 Krm opatrně,když berou ryby... Když lovíš s krmítkem,tak dobře zvaž je-li potřeba přikrmovat uprostřed závodu ještě koulemi krmiva.Když totiž ryba dobře bere a ty často nahazuješ,nakrmíš dostatečně pomocí krmítka.Ale když je braní slabé a ty málo nahazuješ,musíš přikrmovat kuličkami krmiva,jinak budeš po chvíli lovit na nezakrmeném místě. 32. Dave Harrel dvojnásobný „Závodník roku“ Nakrm blízko stanoviště... Vždy dobře zvaž,jak daleko budeš vnadit.Nemá cenu zakrmit na tak velkou vzdálenost,kam po čase nemůžeš nahodit svou udicí ( kvůli silnému větru). Vždy si najdi nějaký nehybný předmět na druhém břehu a krm vždy směrem na něj.Nedoporučuji krmit směrem na něčí siluetu nebo pasoucí se krávu,protože ta se časem pohne...Vždy krm co nejpřesněji.... 33. Bob Watts mistr Anglie Přemýšlej na průzračných vodách... Krm obzvlášť ostražitě na vodách s průzračně čistou vodou,kdy místo toho aby krmivo ryby přilákalo,je může dokonale zastrašit.Podle mích zkušeností se menší ryby velmi obávají místa se světlým dnem,kde by byly velmi dobře vidět a musely by očekávat útok dravců.V takovém případě je lepší nelovit nad zakrmeným místem,ale v jeho blízkém okolí. 7. Nástrahy Na většině závodů používáme převážně živočišné nástrahy- bílé červy ( též barvené do červena nebo na žluto ),kukly,žížalky- hnojáčky,kalifornie ;nebo patentky.Někdy budeme potřebovat ještě některé nástrahy rostlinného původu- kukuřici, vařené konopí,housku,šejkspírchleba (angelbrot) lze doporučit výrobek firmy MARUKYU Swimming bread nebo La Sirene X 21 Pain Chaillou.Nebo některou speciální nástrahu- Mystic ( červený,bílý,žlutý,oranžový nebo fluorescentní )-Chrysalis- kukly bource morušového nakládané a vakuově balené ( MARUKYU).Tato nástraha může být velmi účinná například na italských vodách při lovu tlouště nebo na našich řekách při lovu parem. Způsoby nastražování jsou patrné z fotografií.Čím méně ryby berou,tím menší nástrahu volíme.Zásadně nezačínáme lovit na velkou nástrahu.Často lovíme jen na jednu patentku,kuklu,nebo jednoho červa.V chladných měsících ulovíme velké cejny na stojatých vodách na kousek housky velký jako špendlíková hlavička. Foto 31 . druhy nástrah 8. Technika lovu jednotlivých druhů ryb Lov ouklejí Lov ouklejí a jeho precizní zvládnutí je alfou a omegou závodní rybařiny.V každém závodě bychom totiž měli na začátku ulovit zajišťovací rybu.A právě ouklej takovou vhodnou rybou je.Vyskytuje se totiž skoro na všech závodních úsecích a je poměrně dobře ulovitelná i v těžkých povětrnostních podmínkách. Při lovu ouklejí jde především o rychlost s jakou se nám podaří oukleje stáhnout nejen před sebe,ale i do jedné vrstvy pod hladinou a pak jde již jen o cvik.Pokud se nám nepodaří držet oukleje v jedné hloubce, pak musíme s hloubkou na udici často manipulovat a tak ryby hledat.To samozřejmě zdržuje.Ve velikostech ouklejí které se sjedou k našemu krmení jsou zpravidla značné rozdíly a tak se snažíme lovit větší exempláře.Ty nejčastěji stojí až za krmením a ve větší hloubce než oukleje malé.Rozdíl mezi malou ouklejí asi 1-2 dkg a velkou 5-7 dkg je opravdu znát a tak se lov velkých kusů opravdu vyplatí.Základem úspěchu je pravidelné vhazování malého množství krmiva do vhodné vzdálenosti.Krmivo používáme buď polosuché jehož příprava sestává z postupného navlhčování malým množstvím vody a konečného přesátí přes jemné síto.Nebo převlhčené,kdy krmení naráz zalijeme velkým množstvím vody.Podle pravidel nelze ryby z háčku sklepávat (to bychom použili udici se silnějším vlascem) a tak volíme většinou udici poměrně jemnou.Vlasec 0,07-0,10 mm,splávek 0,5-1,5 gramu,dělenou zátěž a háček ve velikosti 22 - 16.Za extrémních podmínek kdy je třeba lovit na patentku použijeme háček menší 26-22. Za normálních podmínek nastražujeme jednoho červa. Lov cejnů Cejny lovíme často ve velmi rozdílných podmínkách a tak škála způsobů lovu cejnů je opravdu pestrá. Na stojaté vodě lovíme ponejvíce na odhozový prut s waglerem.Na pomalu tekoucích vodách na odhozový prut s anglickým splávkem a na rychle tekoucích vodách na děličku.Jedno však mají tyto způsoby společné - nástrahu předkládáme co nejklidněji na dně.Cejn je hejnovitá ryba,která putuje vodou a shání aktivně potravu.To znamená,že většinou nějakou dobu trvá,než se dostaví na naše krmení a tak tento čas věnujeme lovu jiných ryb.Cejn je rybou velmi náladovou a tak se také může stát,že na vyloženě cejnové vodě nechytíme ani cejnovou šupinu a druhý den je zase cejnový masakr.Z toho plyne,že se na cejny nedá nikdy stoprocentně spolehnout a vždy musíme mít v záloze krizovou variantu lovu. Pro lov na odhozový prut s waglerem použijeme potápivý dobře odmaštěný vlasec a wagler raději těžší s dovážením 2 gramy.Nikdy se nesnažíme lovit v co největší vzdálenosti,spíše naopak.To proto,že při nastřelování krmení se přesnost poněkud vytrácí právě s rostoucí vzdáleností,a o přesnost zakrmování nám přece jde.Udici použijeme mírně přehloubenou a jemnou,to proto,že cejni na stojatých vodách jsou mnohem opatrnější než cejni v řekách.Velkou část krmení použijeme na základní zakrmení a poté již přikrmujeme jem malým množstvím krmiva,nebo krmíme jen čistou patentkou v hlíně. Pro lov na řece s odhozovým prutem použijeme anglický splávek s dovážením 3 -6 gramů.Větší zátěž volíme na proudnější a hlubší vodě,kde je nezbytné,aby udice včas propadla ke dnu.Udici volíme přehloubenou o 50-100 cm.Část zátěže leží na dně a brzdí tak pohyb celé udice,takže ta se pohybuje pomaleji než proud.Krmíme vydatně na začátku lovu a když cejni dorazí přikrmujeme na každé nahození udice.Návazec může být silnější - 0,08 až 0,10 mm. Pro lov cejnů na prudce tekoucích vodách použijeme děličku.Základem úspěchu je nejen přesné zakrmování a dokonalé vyměření dna,abychom nekrmili do vázky,ale i použití co nejjemnější udice.Splávek použijeme v co nejmenší gramáži jak je to jen možné pro lov se zastavováním udice.Vlasec použijeme o síle 0,07-0,08 mm a návazec o stupeń slabší.Tenký vlasec má tu výhodu,že se o něj proud neopírá tak velkou silou aby se nadzvedla torpila ode dna a tak můžeme použít právě malý splávek.Jako všude i tady platí,že použitím jemnější udice dosáhneme více záběrů.Slabé udici samozřejmě přizpůsobíme amortizér.Volíme gumu o síle 1 -1,2 mm napnutou ve třech dílech prutu. Krmíme pravidelně na každé nahození udice. Lov plotic Na stojaté vodě lovíme plotice s bičem,děličkou nebo na odhoz s waglerem.Udici použijeme velmi jemnou.Splávek co nejmenší a wagler buď plně vyvážený nebo s dovážením 1 gram.Vlasec pro lov s waglerem potápivý.Zátěž pro lov na bič a děličku velmi rozdělenou tak,aby nástraha dlouho přirozeně klesala.U wagleru zatížíme konec udice obratlíkem nebo ještě jedním brokem a zbytek zátěže umístíme u splávku.To opět zaručí dlouhé a přirozené klesání nástrahy.Udicí po propadnutí nástrahy často na zakrmeném místě pohybujeme a to při lovu na bič a děličku jak do stran,tak i nahoru a při lovu s waglerem krátkým energickým přitažením.Právě pohyb nástrahy plotice vydráždí k záběru.Krmíme střídmě na začátku lovu a často malými kuličkami přikrmujeme tak,aby se vytvořil mrak.Krmení připravujeme buď polosuché nebo mírně převlhčené. Lov plotic na tekoucí vodě je velmi podobný lovu na stojaté vodě,jen podle proudu trochu zvětšíme splávek je-li to nezbytně nutné a zátěž umístíme do dolní třetiny udice.To proto,že na tekoucích vodách plotice nalézáme častěji u dna (10-20 cm nade dnem než ve sloupci či u hladiny. Na prudce tekoucích vodách lovíme jen na děličku nebo na bič.Splávky použijeme spíše podlouhlé a jejich nosnost zbytečně nepřeháníme.Zátěž volíme mírně dělenou,aby se nástraha při zabrždění udice přirozeně zvedala. Lov podouství Podoustve lovíme na děličku nebo na odhoz s pevným splávkem,na některých stojatých vodách (Zuzana v Bratislavě) také na dlouhý bič.Podoustve žijí u dna a tak jim nabízíme nástrahu na dně.Pro úspěšný lov je důležité časté jemné dráždění,které se provádí mírným zastavováním nebo popotahováním udice. Splávek používáme o nosnosti 1,5-4 gramy.Vlasec 0,10 mm a návazec 0,07-0,09 mm.Zátěž umístíme do jednoho bodu asi 40 cm od háčku.Krmíme vydatně na začátku lovu (asi 10 koulí) a přikrmujeme malými kuličkami nebo nastřelováním červů.Vůbec červi jsou na podoustve tou nejlepší návnadou.Ideální je střídmě zakrmit a pak dohazovat lepené červy. Lov hrouzků Hrouzky lovíme většinou jen z nouze a to ve chvíli,kdy nebere velká ryba.Nástrahu nabízíme pomocí jemné udice u dna a neustále dráždíme krátkým popotahováním.Nástrahu volíme malou - jednu patentku nebo jednoho pinkise (malého červa).Krmíme velmi obezřetně jemným přesátým krmením s malým množstvím živé složky tak abychom hrouzky nepřekrmili.Hrouzky lovíme převážně na bič u břehu. Lov okounů Okoun je také často záchrannou rybou.Lovíme ho všemi způsoby.Důležité je neustálé dráždění.Krmení u okouna nehraje takřka žádnou roli.Jen nastřelování červených červů,nebo vhazování patentek a malých žížalek s hlínou může přinést pozitivní ohlas.Okoun je hejnovitou rybou,která se neustále přemisťuje a tak jej také musíme pořad hledat.Jako nástrahu volíme žížalku,patentky nebo červené červy. Lov kaprů Parádní záležitost.Kapr je jednou z mála ryb kvůli kterým používáme silnější udici z důvodu jeho velikosti a bojovnosti.Kapra lovíme většinou u dna.Jen na stojatých vodách za příhodných podmínek lovíme kapra na odhoz s waglerem u hladiny a ve sloupci. Pro lov u dna využijeme raději děličku s dobrým amortizérem než bič.Nebo lovíme na odhoz s klasickým anglickým splávkem.V každém případě volíme udici přehloubenou tak,aby byla část zátěže na dně.Toto uspořádání nabídne nástrahu na dně a v klidu což je často velmi důležité.Nástrahu volíme větší 5-20 červů nebo 1-2 žížaly popřípadě kukuřici.Červy,žížaly a kukuřici ostatně také přidáváme do krmení. Krmíme velmi vydatně na začátku lovu.Přikrmujeme spíše jen živou potravou.Krmení volíme spíše lepivé s přidáním kukuřičného koláče a celé nakládané kukuřice.Takové krmení doplněné o živou složku dokáže kapry na dlouhou dobu zdržet na našem stanovišti. Pro lov s waglerem potřebujeme krmení rozpadavé a hrubé s kousky vaflí.Takové krmení použijeme spíše polosuché a přesáté přes hrubé síto.Toto krmení zůstane na dlouhou dobu ve sloupci,kde také kapry lovíme.Při lovu na wagler umístíme veškerou zátěž ke splávku a u háčku necháme pouze obratlík.To zaručí postupné klesání nástrahy.Nástrahou je větší množství červů nebo rybářský chleba. Sílu vlasce použijeme v rozmezí 0,12-0,20 mm,háček dobře kovaný 12- 6 . Lov ostroretek Ostroretky lovíme jako hlavní rybu většinou na slovenských vodách,v Čechách se totiž vyskytují jen omezeně a tak je lovíme spolu s větším množstvím podouství.Na ostroretky není třeba hledat nějaká složitá krmiva,stačí rozmočený chléb,strouhanka,krev,hlína a sůl.A samozřejmě červi,červi a červi. Ostroretku krmíme průběžně a vydatně,protože je to hejnovitá ryba a velké množství jedinců se o naše krmení rychle postará.Udice nemusí být příliš jemná.Vlasec 0,15-0,20 mm.Zátěž v jednom bodě, rozhodně nade dnem.Háček používáme tvrdý,kovaný a poměrně velký - 14 až 6.Udici necháváme volně splavávat,nedráždíme.Ostroretky berou často velmi jemně a tak musíme být obzvlášť obezřetní.Nástrahu tvoří většinou několik červů. Ostroretky lovíme na bič,děličku a na méně proudných a stojatých vodách také na odhoz. Na pyrenejském poloostrově se setkáme s ostroretkou iberskou .Ta dosahuje zřídka kdy velikosti přes 30 cm a tak se loví podobně jako ostatní malé ryby.Nesmíme ji překrmit a tak zakrmujeme střídmě i když po celou dobu lovu.Červi použijeme malé - pinky a v menším množství .Nezapomeneme na patentky do krmení.Jako nástrahu volíme buď patentku,červa nebo červa s patentkou.Udici používáme jemnou - vlasec 0,08-0,10 mm,návazec 0,06-0,08 mm.háček pevný a malý vel.18 -16. Lov parem Parmy lovíme na velmi proudných vodách na děličku s dobrým amortizérem.Na pomalu tekoucích vodách používáme raději odhozový prut s pevným splávkem.Parma je typickou rybou dna a tak i nástrahu nabízíme na dně.Udice musí být ve všech částech dostatečně pevná jinak se budeme muset s parmou při zdolávání rozloučit.Háček musí být pevný,kovaný.Vlasec 0,12- 0,18 mm.Splávek podle rychlosti proudu a hloubky mezi 3-10 gramy.Amortizér ve třech nebo čtyřech dílech prutu o síle 1,2-1,8 mm.Zátěž umístíme do jednoho bodu a návazec 0,10-0,16 mm zvolíme asi 40-60 cm dlouhý.Parmy krmíme pouze na začátku lovu a v průběhu lovu již jen dohazujeme červy.Lovíme na červy,chrostíky nebo kukly bource morušového.Nástraha musí být vždy čerstvá,na vycucané červy parma nezabere.Při lovu dbáme na přirozený pohyb nástrahy.Žádné dráždění nemá kladný efekt. Na pyrenejském poloostrově se setkáme také s parmou iberskou.Tato parma dorůstá do velikosti asi 40 cm.krmit krmením nemá význam a tak se krmí nastřelováním červů ( 4-5 litrů na závod).Loví se s jemnou udicí a odhozovým prutem na wagler.Vlasec 0,10-0,12 mm,návazec 0,06- 0,07 mm,háček vel.22-18,lehký wagler 2-4 +1 gr.Udici připravíme tak aby byl háček po zapadnutí u dna.Loví se tak,že prut dáme po nahození do vidličky a to velmi šikmo od kolmice na břeh.Uvolníme zarážku zpětného chodu na navijáku a při neustálém nastřelování červů co chvíli otočíme kličkou navijáku.Sledovat splávek kvůli záběrům je zcela zbytečné.Když je záběr jistý parma odjíždí s háčkem a ohne špičku prutu a začne odvíjet vlasec z navijáku.Tento první nápor je velmi silný a jen jemná špička a odjištěný naviják jej dokáží ustát tak abychom o parmu nepřišli.V podstatě nesekáme,jen podržíme kličku navijáku a musíme mít jemně seřízenou brzdu.Opatrně zdoláváme.I při dodržení všech těchto pravidel stejně o hodně ryb přijdeme.Super háček na tyto parmy je Kamasan B 520 ve velikosti 22-20. Lov sumečků Někdy lovíme sumečky pouze z donucení-to když je změna počasí a jiná ryba nebere.Sumeček je totiž na změny počasí málo háklivý a toho samozřejmě využíváme.Na některých vodách se však na sumečky speciálně zaměřujeme.Sumeček je poměrně malá ryba,ale velmi úporně bojuje.Často se tak stane,že závodníci mrhají čas jeho neopodstatněně zdlouhavým zdoláváním .Pro lov sumečků tedy raději volíme silnější udici než je nezbytně nutné a sumečky zdoláváme agresivně.Vlasec 0,12-0,15 mm,návazec o stupeń slabší.Síla vlasce při lovu sumečků nehraje takřka žádnou roli- jednou jsem dokonce lovil sumečky na splétanou šňůru s nosností 50 lbs a brali velmi ochotně.Háček volíme raději velký a s dlouhým raménkem kvůli snadnějšímu vyprošťování.Na velikosti splávku takřka nezáleží.Krmení používáme tmavé,středně lepivé a doplněné o množství žížalek.Když se nám podaří sumečky přilákat už je udržíme až do konce lovu.Jako nástrahu zvolíme žížalu,větší množství červů nebo pijavici.V každém případě nabízíme nástrahu na dně a často udicí popotahujeme,abychom sumečka pohybem nástrahy vydráždili k záběru nebo abychom naopak zjistili,že již dávno zabral. Lov perlínů Perlína lovíme většinou společně s ploticí,takže je udice a nástraha i návnada v podstatě shodná jako pro lov plotic.Perlíni se živí ve vodním sloupci a u hladiny,kde je také hledáme.Dosud jsem nepoznal vodu kde by tato ryba výrazně převažovala a tak se loví,alespoň v našich vodách,vpodstatě náhodně. V Itálii se vyskytuje poddruh perlína s černými ploutvemi a celkově tmavším zabarvením- Scardola. Lov tloušťů Tlouště lovíme také spíše náhodně při lovu jiných ryb.V Čechách není voda kde by bylo výhodné se na lov tloušťů zaměřit.Jinak lze říci,že tlouště lovíme ve sloupci a u dna.Převážně při lovu plotic.Udice je tedy stejná jako pro lov plotic.Na tlouště platí krev v krmení a hodně červů.Takže je na místě kde lze tlouště očekávat často nastřelujeme.Nástrahu používáme větší,většinou několik červů.Tloušť patří k rybám které preferují červenou barvu. Lov skaláků Cejnky- skaláky lovíme na mnoha vodách zcela záměrně jako hlavní rybu.Na proudných vodách lovíme s děličkou.Na pomalu tekoucích a stojatých vodách lovíme na odhoz s pevným nebo anglickým splávkem.Skaláci žijí ve spodní části vodního sloupce a u dna kde je také lovíme.Udice je velmi podobná jako při lovu plotic,ale může být i přehloubená o 10-20cm.Zátěž však nepokládáme na dno.Skalák reaguje dobře na jemné dráždění,které provádíme na proudných vodách postupným nadržováním udice a na stojatých vodách pohybem do stran a nahoru.Skalák zpravidla ihned po pohybu udice reaguje. Krmíme středně rozpadavým krmením s červy a žížalami.Krmíme vydatně na začátku lovu a pravidelně přikrmujeme.Udici volíme v každém případě jemnou. Lov karasů Karasy lovíme většinou bez záměru při lovu kaprů u dna nebo při lovu plotic ve vodním sloupci. Karas má rád hodně krmení,červů a žížal.Jako nástrahu použijeme více červů,kukuřici nebo žížalu. Udici volíme jemnou.Karas zřídka kdy dosáhne hmotnosti přes 1 kg a tak je použití silnějších vlasců než 0,10 mm neopodstatněné. Lov slunečnic Slunečnice lovíme jako okouny.Často se dají lovit na krátký bič,když je v čisté vodě u břehu vidíme.Ale lovit ryby jež vidíme není zrovna snadné.Udice může být velmi jemná,protože je slunečnice malá rybka. Jako nástrahu volíme jednoho červa,patentku nebo malou žížalku.Nástrahu pokládáme na dno. Foto : slunečnice Lov ježdíků Ježdík je pro rybáře pohroma.Je to hejnovitá ryba a když najede na naše krmení tak nám nebude dobře na duši.Sežere snad úplně vše.Velikost nástrahy nerozhoduje.Źije rád u dna a tak když přijede na naše krmení,musíme snížit hloubku na naší udici a snažit se lovit asi 20 cm nade dnem.Je velmi pichlavý a tak vytlačuje ostatní ryby ode dna.Je to prostě postrach. Foto : ježdík 9. Zkušenosti ze závodů v zahraničí Lov na závodech v zahraničí je ve většině případů mnohem náročnější než na závodech v domácích vodách.Náročnost zvyšuje zejména nutnost lovu těch druhů ryb,které se v našich revírech běžně nevyskytují,nebo lov na velmi specifických lokalitách. Někdy nás zase zaskočí velikost lovených ryb.Například ve Slovinském Ptuji na řece Drávě se loví podoustve a ostroretky velké až 50-70 cm ve velmi proudné vodě.V Italské Calcinaie na řece Arno se loví kapři i 3-4 kg velcí a k nim i některé mořské druhy ryb. Naopak v Portugalsku na řece Mondego v Penacově se loví malé ostroretky iberské 20-30 cm,stejně tak na řece Sorraie v Coruche zase malé parmy iberské.Při závodech v některých zemích nás může pořádně potrápit velké teplo,nebo stálý silný vítr. 10. Vývoj v LRU plavaná Celá závodní plavaná je velmi ovlivněna technickým pokrokem,loví se stále jemnějšími udicemi.Vývoj v oblasti krmení nám dává možnost pořídit již hotovou směs krmení určenou pro tu danou konkrétní situaci a nabídka se bude jistě neustále rozšiřovat.Závodníci mohou každým rokem absolvovat více závodů než loni a tak se honí od jednoho závodu k druhému a nemají čas pořádně trénovat.To je podle mne velmi negativní jev.Trénink a zase trénink,promyšlený a vedený zkušeným trenérem,to je cesta jak „rychle“ zlepšit svou výkonnost.Ale na dobu většího počtu absolvovaných tréninků a přiměřeného počtu závodů si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.Závody u nás připomínají v posledních letech více závody ve vyházení co možná největšího množství krmení do vody,než soutěž v lovu ryb.Na mnoha zahraničních lokalitách se krmí velmi střídmě a teprve když ryba najede,tak se začíná přikrmovat.Závody v „krmení“ jsou jistě jednou z příčin neustále se snižujícího množství lovených ryb na závodech.Ale každý si říká- když nakrmím méně já,tak stejně nakrmí hodně soused a ryba se nažere a nebude brát. Doufejme,že se krajští šéfové dohodnou na nějakém přijatelném omezení množství krmení pro jeden závod a to dokonce podle typu vody. Rozvoji juniorských kategorií by zase prospělo povinné nasazování jednoho juniora do závodů družstev jako je 1. a 2. Liga nebo Mistrovství ČR.To by samozřejmě znamenalo rozšíření družstva na pět závodníků tak jak je tomu v rybářsky vyspělých zemích.Každý klub (místní organizace ČRS) by se pak musela sama snažit vypěstovat nadějné juniory.Tito junioři by pak lovili vždy v sektoru A. 11. Jak začít Nejlepší způsob jak začít se závoděním je kontaktovat některého předního plavačkáře z našeho okolí.Dobré je také navštívit několik závodů jako divák.Tak nejrychleji pochopíme,o co v tomto sportu vlastně běží. Pokud nemáme v okolí žádný klub,musíme se naučit základy plavané sami.Nejprve doporučuji začít trénovat lov na bič,poté na děličku a na konec různé techniky lovu s odhozem. Orientační kalendář pro rok 2001 - termíny většiny pohárových závodů se nemění. 12. Na koho se může začínající závodník obrátit s prosbou o pomoc 13. Kde najít další a aktuální informace Na internetu : 14. Závěr Úspěch v rybářských závodech závisí na mnoha faktorech.Konečný výsledek našeho snažení nejvíce ovlivní správné stanovení taktiky,celková psychická odolnost, zručnost a um zrozený a pěstovaný při trénincích.Při závodech v extrémních podmínkách ještě velká fyzická zdatnost a odolnost, v neposlední řadě také stupeň materiálního vybavení. Dlouhodobým tréninkem a nabitím bohatých zkušeností ze závodů, můžeme významně čelit lépe vybaveným závodníkům s menší zkušeností. Avšak při zápoleních se zahraničními závodníky má většina našich rybářů nejen výrazný hendikep v materiálním vybavení, daným finanční náročností kvalitní výzbroje, ale i v malé trénovanosti. Řada našich předních závodníků vůbec netrénuje a pouze se zúčastňuje závodů. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje možnost úspěchu mladých či začínajících závodníků, kteří častým tréninkem rychle vyrovnávají velké výkonnostní rozdíly.Avšak je třeba také poznamenat,že již mnoho mladých a nadějných závodníků neuneslo psychickou zátěž a časovou náročnost tohoto krásného sportu a zanechalo sportovní činnosti. Na závěr chci popřát všem začínajícím závodníkům mnoho duševní i fyzické odolnosti a pevné vůle pro uskutečnění Vašich sportovních ambicí. Tuto publikaci nelze považovat za zaručený návod jak se stát rybářským šampiónem.Co rybář-to jiný názor a jiná zkušenost.Nejcennější zkušenost je zkušenost osobně nabytá přímo u vody.A i špatná zkušenost ( o tom kudy cesta nevede) je pro nás opravdovým přínosem. 15. Slovníček šejkspírchleba plovoucí instantní chleba,veka-výrobek fi.X 21,Sensas,Marukyu... bolonézka dlouhý teleskopický prut s očky pro lov na hlubokých proudných vodách Ostellato soustava kanálů v severní Itálii-taktéž způsob lovu s těžkým průběžným splávkem pevně uchyceným na vlasec-nebo sám splávek- klouzavý výrazně předvážený,např 20+ 1 g dělička dlouhý nasazovací prut bez oček odhoz teleskopický nebo nasazovací prut pro lov s navijákem posilovač ochucovač,přidává se do krmiva po zvlhčení nebo před ním s cílem zvýraznit nebo změnit jeho chuť a vůni oukleják krátký bič určený k lovu ouklejí nebo malý štíhlý splávek na oukleje bič teleskopický,vysouvací prut bez oček s délkou 2-11 m nadržování popotahování splávku pomocí špičky prutu tak,aby plul pomaleji než proud vody wagler předvážený klouzavý splávek ježek spodní zarážka amortizérové gumy ve špičce ( druhém až čtvrtém díle) prutu prostupka kovová nebo teflonová koncovka na špičku děličky,kterou prochází guma guma hlavní část amortizéru - silikonová guma s kruhovým průřezem a průměrem od 0,5 mm do 2,1 mm Stonfo Italská firma vyrábějící doplňky pro rybáře-také obecný výraz pro drobné výrobky od zmíněné firmy Brassen,Brémes cejn,často také krmení na cejny Roach,Rotaugen,Gardons plotice,často také krmení na plotice Stillwasser stojatá voda Fliesswasser proudná voda Fond dno Riviere ,River řeka Ablettes ouklej Etang,Lake jezero,rybník Poissons-Chats sumeček americký Tanches,Tinca, lín obecný Feeder krmítko,též označení krmiv a prutů pro lov s krmítkem Barbeaux, parma říční Base základ ,základní část krmení Arno Italská řeka Po Italská řeka Cavedani,Chubs, jelec tloušť Scardole,Rudd perlín ostrobřichý - v Itálii má místo červených ploutví černé Peschiera městečko v Itálii pod jezerem Lago di Garda Surface hladina Bobkař rybář lovící na položenou skalák cejnek malý červenopeřice perlín ostrobřichý Vývoj rybaření u nás Je zajímavé pozorovat četnost ryb v jednotlivých lokalitách v závislosti na znečištění vody,výskytu přirozených složek potravy,změně teplotě vody způsobené stavbou velkých vodních děl,zvýšeného či sníženého vysazování jednotlivých druhů ryb čí působení zvýšeného množství škůdců. Snižování znečištění a výskyt přirozené potravy Ačkoli je to jev velice pozitivní pro čistotu životního prostředí a zdraví vodních živočichů, na stavu početnosti jednotlivých rybích druhů se odráží spíše negativně. Snižování organického znečišťování má za následek výskyt menších populací drobných vodních živočichů jako základního článku potravy ryb. To má vliv na menší roční přírůstky celého rybího společenství a k postupně se snižující velikosti lovených ryb. Dále to má přímý vliv na orientaci jednotlivých druhů ryb k výběru jiných druhů potravy. Vlastně je to celkem známý jev. Ryby se orientují na sběr toho druhu potravy, který momentálně ve vodě převládá. Prostě ryby nebudou rýt ve dně pro pár patentek, když se na témže místě vyskytuje velké množství nítěnek a v období masivního rojení jepic zůstanou i nítěnková pole nedotčena.V období tření ryb se zase stávají významnou složkou potravy ryb vysokoenergicky hodnotné jikry.To mě přivádí i k úvaze o energické hodnotě potravy.Ryby často dají přednost energicky hodnotné potravě v menším množství,před potravou „jalovou“ byť by se vyskytovala v hojném množství. Kladným prvkem je samozřejmě snižování podílu znečištění těžkými kovy a jednotlivými chemickými sloučeninami z chemické výroby a zemědělství. Změna teploty vody způsobená stavbou velkých vodních děl Výstavba velkých vodních děl – vysokých jezů (Modřanský jez v Praze) a menších přehradních hrází ( Kořensko a Hněvkovice na Vltavě-pro JE Temelín) má významný podíl na změnách v obsádce ryb.Dříve táhla na jaře hejna podouství a plotic z Vltavy v Praze až do Berounky v Radotíně. Taktéž hejna plotic,cejnů,kaprů a skaláků táhla Orlíkem až za soutok Lužnice s Vltavou do Kolodějí nad Lužnicí a Týna nad Vltavou. Těmto tahům ryb je navždy konec. To má vliv na rybnatost těchto úseků a to i u dravých druhů ryb. ÚN Hněvkovice na Vltavě má zase vliv na podstatné snížení teploty vody pod přehradou a tak se z cejnového pásma nad Týnem stává pásmo lipanové.Úživnost tohoto úseku řeky se výrazně snížila a vysazení kapři z tohoto úseku prchají na soutok Vltavy s Lužnicí do teplejší a úživnější vody. Úsek Vltavy nad přehradou je zase mnohem úživnější (i teplejší) než před napuštěním a tak je zde více ryb a ryby rychleji rostou. Zvýšení či snížení vysazování jednotlivých druhů ryb Zvýšené vysazování dravců do vod procházejících přeměnou může mít velké následky. Pokud k tomu dojde v revíru, který se mění spíše na pstruhový a lipanový,pak dojde v krátké době k vybití bílých ryb a následné konzumaci ryb vhodných pro život v takové lokalitě (parma,podoustev,ostroretka,síh,lipan,pstruh). Přestávka ve vysazování dravců může vést k přirozené přeměně rybí obsádky. Láďa Kalina 1998

Komentář ke článku (0)

Já a přívlač

16.6.2012 NOVINKA Staré články, Trvalý odkaz

Já a přívlač Nechci vás obtěžovat líčením svých skromných začátků s přívlačí, ale chci se s vámi podělit o několik svých zkušeností z posledních let. Z důvodu nedostatku času způsobeného plánovaným zvýšením stavu rodinných příslušníků jsem přešel od plavané k přívlači. Tím se ze mne mávnutím kouzelného proutku stal rázem začátečník a o bohatých úlovcích na něž jsem byl zvyklý z chytání na plavanou jsem si mohl několik měsíců nechat jen zdát. To proto, že jsem první rok měl k dispozici jen dva pruty – Admiral Kevlar 2,7 40-80g a Ron Thomson Wild River 2,1 m 5-20g. Z toho je patrné, že jsem mohl buď vláčet velké nástrahy, nebo zase jen ty malé, které však v mých krabičkách příliš místa nezabíraly. A tak se stalo, že jsem se podél vody v podstatě jen procházel. Nicméně zlom nastal, když se na Labi v Mělníku začali tahat candáti. To jsem pak každé volné odpoledne pobíhal podél břehu a nahazoval nějakou tu Rapalku ( CD 11 cm nebo CDJ 11 m či Ratlin 7 cm) do proudu a snažil se tak také nějakého candáta ode dna vybagrovat. Takhle jsem po dva roky chytal candáty od 70 do 80 cm. Při tomto lovu se můj Admirál plně osvědčil, ale candátů vlivem některých nenasytných rybářů rychle ubylo a tak se jejich úlovek stal na několik dalších let náhodným. Pro mne tak vyvstala otázka co dál? Nakonec jsem se zaměřil na lov okounů a štiček na pískovně. Ulovit okouna na pískovně není zase nic tak obtížného, jemný prut a vlasec, malá rotačka, wobler nebo twistr. Podívat se do vody, kousek nahodit a už člověk táhne. Ale pořád to nebylo ono. Okounci kolem 15 – 20 cm, místy i nějaká ta skoro 30. A tak mně neustále vrtalo hlavou zda tu opravdu větší nejsou a pokud ano, kde? A na jakou nástrahu je mohu chytat? A tak jsem si pořídil pár větších riprů (8-10cm) a 10g hlaviček a s 0,12 mm Firelinem jsem znovu vyrazil na podzim k pískovně. Krátkým prutem jsem moc daleko nedohodil, a tak jsem byl nucen ještě co nejdál zabrodit a pořádně se do prutu opřít. Výsledkem byla celkem velká vzdálenost, kam jsem mohl dohodit a ukázalo se, že i okouni nejsou k mým riprům nevšímaví. Po prvních dvou odpolednách jsem měl na kontě více než 20 okounů přes 35 cm a dokonce i jednoho 40cm. Pravdou je také to, že jsem měl z nahazování pěkně namožené rameno a tak jsem se začal poohlížet po nějakém tom delším twistrovém prutu. Třímetrový speciál od ABU mi zrovna vyprodali a tak jsem si koupil na „Pécovo“ doporučení 3,3 m feeder od Trabucca. Joj, to už je jiný kafe, dlouhý prut, dlouhá rukojeť a jemná špička. Od této chvíle již mohu nahazovat bez námahy s menší hlavičkou a na větší vzdálenost. Také jsem trochu rozšířil twistrovou krabičku a tak mohu zjišťovat co těm hrbatejm potvorám nejvíc „chutná“. Okouni se zdržují ve velké vzdálenosti a to zjevně mezi vodou. Asi třetina okounů zabírá při klesání nástrahy přímo po nahození. Pokud nepřijde záběr po protažení asi 5-10 m je šance na chycení okouna nulová. Pak je tu ještě možnost ulovit štiku v příbřežní partii, což se také často stane. Jedinou nepříjemností na tomto způsobu dálkového lovu je skutečnost, že se na pískovně vyskytuje mnoho vodních rostlin a tak se asi každé třetí nahození uvolňuje z houževnatých kytek. Také tažení trsu vodních rostlin není velkým zážitkem. Po dvou letech tohoto krásného rybaření jsem se na schůzi naší MO ČRS dozvěděl, že se na pískovně moc chytají okouni a tak se zakazuje brodění, přívlač a že se tam vysadili malé štičky. Ten zákaz přívlače je prý kvůli těm štičkám, snad se budou lépe uvolňovat z bobkařslých systémků, než ze zamáčklého twistrového háčku. No nic změna je život a tak se budu muset přeorientovat na Labe a Vltavu. Na Labi chytám hned od zahájení, ale úsek těsně nad Mělníkem mi nepřipadá příliš produktivní do té doby než nasadím dvojky rotačky. Od té chvíle chytám už jen podél břehů, znovu s Firelinem abych dosáhl co nejdelších hodů. Nahazuji po proudu dolů asi 1-2 m od břehu a odměnou jsou mi okounci kolem 20-25 cm a tloušti do 40 cm. Pokud nahodím proti proudu a rotačka tlačená mohutným proudem má čas zapadnout ke dnu, pak přicházejí záběry štik. Tedy spíše štiček kolem 50 – 60 cm. Na závěr sezóny chytím ještě několik pěkných tloušťů lehce přes padesát. Na Vltavě je to o něčem jiném. Jezdím k Vraňanskému jezu a tady hned o zahájení chytám pod jezem krásné tlouště ve značném množství. Standardní velikost je kolem 40 cm, ale daří se mi ulovit asi deset padesátek. Jako nástrahu používám takřka vše ze svých zásob: 2,5cm Salma, 5cm CD od Rapaly, jedničky a dvojky Hammerky a Grizzly. Nakonec mám úspěch i s 5cm twistrem v průhledné barvě. Časem tloušti odplouvají a tak hledám jiná místa. Nad jezem nacházím okouny u zdi navigace a to je zase paráda. Chytám na twistry rozličných barev a okouni jsou opravdu krásní. V prvních dnech jsem nechytil menšího než 38 cm. Největší v sezóně měří 43 cm a o centimetr tak překonává dalších pět kamarádů. Technika lovu je v tomto případě úplně jednoduchá. Jedná se o zvedání a spouštění podél zdi, maximálně na délku prutu od zdi. Hlavička je velká ,10-15g těžká s dlouhým háčkem, twistr ve velikosti 8-10 cm. Jako malé zpestření považuji přívlač při pstruhovém zahájení na pískovně. Člověk se musí „odhmotnit“ protože brutalita mnohých bobkařů jenž jdou na pstruhy s třicítkou na surfovým prutu je fakt děsivá. Naštěstí to u těchto rybářů brzy končí ulovením druhé ryby ( na Mělníku je na pstruhovce denní limit 2 ks) a tak se brzy kolem pískovny pohybují jen muškaři a pár twistrařů. Jako nástrahu používám malý Power Bait 2´´ v růžové nebo průhledné zelenohnědé barvě. První den se mi daří ulovit přes 30 duháčků a nějakého sivena. Druhý den jsou již všichni přeživší popíchaní a tak je jejich lov obtížnější, ale malá hlavička 1-2g a 1-2´´ guma v průhledné nebo tmavé průhledné barvě přeci jen několik pstroužků znovu oklame. Parádní je večer, kdy se mi daří ulovit na těžší kombinaci v hnědé barvě vedenou na dně dva kapry- oba 48cm. Na přívlač se zaměřuji také na Vltavě nad Týnem nad Vltavou. Zde piluji chytání malých okounků na 0-1 rotačku nebo na mikrotwistr. V červnu lovím v proudu pěkné tlouště kolem 40-45 cm na rotačky ve velikosti č.2 a v tomtéž místě v říjnu ulovím i Síha peledě 46 cm na rotačku Grizzly. Samozřejmě že nezapomínám na svou oblíbenou techniku, chytání na twistr podél břehu a tak lovím spoustu malých štik. Použití pletenky, v mém případě Firelinu 0,12mm ( letos budu chytat na Whiplash Pro 0,06) mi připadá velmi vhodné při většině vláčecích stylů jelikož se mi daří s touto šňůrou ulovit mnoho opatrných tloušťů i několik menších bolenů. Téměř všechny vázky se mi daří uvolnit a tak se finanční náročnost přívlače dostává do únosných mezí. Pro letošní sezónu doplňuji díky bazaru na MRKu o množství malých třpytek a jistě budu muset v Praze nechat nějaký ten „litr“ za spolehlivé twistry- Banja a Relaxy. Také těžká přívlač mne velice láká, myslím že jsou v našich vodách ryby, co mi mohou zabrat na velký twistr 20-25 cm na 50g těžké hlavě, nebo na 20cm velkou 100g plandavku či 14cm velké Fatso od Salma. Za tím účelem vlastní brutální vláčák Sportex Turbo spin 9-305cm, Baitruner 8010 Shimano a na něm Fireline 0,25mm. Problém je, ale moje malá výdrž při nahazování. S plandavkou dokážu nahodit i 90m daleko, ale po hodině lovu mám vykloubenou ruku a tak budu muset zase začít trochu posilovat. Můj vztah k rozličným nesmyslným zákazům a omezením přívlače je velmi negativní, stejně tak k těm duchaprostým dědečkům jenž tato omezení uvádějí svými nařízeními v praxi. Dovedu pochopit, že 70 ti letý rybář nedokáže efektivně vláčet, ale nedovedu pochopit proč ostatním jejich lov stěžuje či dokonce zakazuje. Je to stejné, jako kdybych já volal po zákazu lovu na položenou jelikož sám tímto způsobem nelovím a jako argument bych si mohl vzít třeba tu skutečnost, že nám tito lovci nepřetržitě otravují vodu svými utrženými olovy. Co by si pak tito rybáři počali ? Rodiče mi v mládí říkali „Co nechceš aby ti činili ostatní, nečiň ty jim“ . Je vidět, že některé dřívější generace nebyli výchovou příliš dotčeny. A tak jsme tu my mladší, abychom pokorně docházeli na různé schůze a tam velice jemně žádali zrušení často přihlouplých zákazů a nařízení. Co si vyslechneme v takovém případě, počínaje dobrými radami a konče smysluplnými zdůvodněními proč nelze našim žádostem vyhovět, je snad každému jasné. A nyní jsem se ještě dozvěděl, že mne tito hodní dědečkové, aniž by se mne kdokoli zeptal, jako odstupující výbor naší MO nominovali jako zástupce do Krajského výboru ČRS. Není to k popukání ? Pokud takovou nominaci přijmu, o čemž silně pochybuji, neboť poslední dobou nerad bojuji s větrnými mlýny, nevím zda dokáži efektivně nahradit našeho současného zástupce. Tomu šohajovi je totiž 86 let a tak nevím co si s podobnými budu na kraji vyprávět. Budu-li v kraji prosazovat rušení všech nesmyslných zákazů a omezení jako je povolení lovu přívlačí v Poděbradech až od 1.9., s jakou se asi potáži? Porozumí někdo mým prosbám o zrušení zákazu přívlače na mnoha stojatých vodách ? A co takhle nějaký celoročně otevřený přívlačový úsek na Labi? Že je něco takového možné, ukazují na Vltavě 7 a 9 Pražáci. Bůch ví, stejně se budu smažit v kotli pekelném. Láďa Kalina 2002

O blogu

16.6.2012 NOVINKA Trvalý odkaz

ahoj lidi, zatím si tu tak zarchivuji články a snad najdu sílu taky nějaké nové přihodit. Dlouho jsem skoro nechytal a tak si zase připadám jako začátečník. Snad mi bude ten nahoře trochu přát. Pokud sem zabloudíte, mějte se mnou prosím trpělivost a trochu pochopení.

 

Staré články jsem sem dal proto, aby jste si mohli udělat představu, jak se to rybaření kolem nás za deset let posunulo. Nebo aby bylo vidět, v čem jsem se mýlil či co jsem docela zkušeně předvídal.   O tom mi samozřejmě můžete napsat a za to vám dík.

 

 Dík ICE

[ První | << | 1 | 2 | Poslední ]